Ajankohtaista

Kuva: Nina Mönkkönen

10.12.2018: Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta

20.8. 2018: Valtuustokysymys kaupungin avustusten jakautumisesta  
eri liikuntalajeille ja seuroille


19.3.2018: Valtuustokysymys kaikkien yläkoulujen koulupäivän päättymisestä klo 14.00, päätöksentekoprosessista, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista

21.8.2017:  Valtuustoaloite nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn

22.8.2016: Valtuustoaloite ekologisesti kestävän matkailukohteen "Rakkauden metsän" perustamiseksi Espooseen

14.4.2016: Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi

26.1.2015: Valtuustoaloite UNICEFin Lapsiytävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotosta

27.1.2014: Valtuustoaloite asukkaiden mahdollisuuksien lisäämiseksi lähileikkipuistojen ylläpitämisessä sekä oman asuinalueen lähipalveluita koskevaan päätöksentekoon vaikuttamisessa

TIEDOTE 13.1.2014: Espoon Vihreiden kaupunginhallitusryhmä: Pienet leikkipuistot säilytettävä

18.11.2013: VALTUUSTOKYSYMYS leikkipuistojen ylläpidosta, kunnostuksesta sekä lakkauttamissuunnitelmista

Helppo, hauska ja tehokas Sun Dance Kids -tanssiliikuntatunti Jousenkaaren koululla torstaisin klo 14.30 15.15.

29.4.2013: LEHDISTÖTIEDOTE Espoon Vihreät vaativat nimettömän työnhaun kokeilemista

29.4.2013: VALTUUSTOALOITEAnonyymin työnhaun kokeilemisesta Espoossa

18.3.2013: VALTUUSTOKYSYMYS Eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteistoiminta-alueella

Pro Westendin jumppaa Westendinpuiston koululla tiistaisin klo 19-20

Tiedote 16.12.2012: Espoon Vihreät päättivät luottamuspaikkajaosta

Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja  pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntien kannanotto 20.11.2012

Luento Arbiksessa 23.10.2012: The Spirited Immigrants who Shaped our Country

Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalveluiden selvittämiseksi 10.9.2012

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kannanotto kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle Espoo -strategian valmistelua varten

Pro Westendin jumppaa Westendinpuiston koululla tiistaisin klo 19-20.

VALTUUSTOKYSYMYS Espoo Cateringin valmistaman ja tarjoaman ruoan ravitsemuslaadusta , jätetty 21.5.2012

Kutsu ja ohjelma: Luottamusta Miehen Linjalla -seminaari 7.3.2012

Tiedote 1.1.2012:Ilmaisia opastuksia koululaisille ja päiväkotiryhmille Muotoile Espoo -näyttelyssä!  

Tiedote 16.11.2011: Espoon Vihreät hyväksyi ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaat

Tiedote 11.9.2011 Espoon Vihreät Naiset: Naisjärjestöt Träskändaan

MAKSUTTOMIA LUENTOJA ESPOON PALVELUKESKUKSISSA: Kiehtovia tarinoita ja ihmiskohtaloita Espoon historiasta

MAKSUTON YLEISÖTILAISUUS "Asiantuntijat sydämen asialla – vireänä kaiken ikää" 21.3.2011 Tapiolan palvelukeskuksessa 

TIEDOTE 8.2.2011: Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta toimikaudelle 2011-2012 asetettiin - Mari Nevalainen jatkaa puheenjohtajana

HEI ME PUHUTAAN MAAHANMUUTOSTA! -tilaisuus 2.12.2010 17.00
Alustajana peruspalveluministeri Paula Risikko,Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen pitää kommenttipuheenvuoron Espoon puolesta

TAPIOLAN KILTA RY:N KANNANOTTO 6.11.2010: Tapiolan koululle löydyttävä väistötilat Tapiolan alueelta ja remontin kestoa nopeutettava

”Maahanmuuttajat voimavarana” Pääkaupunkiseudun maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden neuvottelukuntien yhteiskokous Espoon valtuustotalolla 20.10.2010

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä 22.6.2010

Tapiolan Killan kesätapahtuma 29.5.2010

Espoon perinneyhdistys Auroran 10-vuotisjuhlaseminaari  23.5.2010

TAPIOLAN KOKOOMUKSEN KEVÄTKOKOUS 16.3.2010

KESKUSTELUILTA MAAHANMUUTOSTA 28.1.2010

UUDENMAAN KOKOOMUSNUORTEN SOSIAALIPOLIITTINEN SEMINAARI 28.1.2010: Aiheena maahanmuutto ja monikulttuurisuus

PÄÄKAUPUNKISEUDUN MONIKULTTUURISUUSASIOIDEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTIEN KANNANOTTO 27.10.2009

TAPIOLAN KILTA RY:N TIEDOTE 23.10.2009:
Tapiolan puistoihin rakentaminen alkaa

TIEDOTE 14.9.2009: Lähitarnoita Espoosta - Kuvitettu tarinamatka lähiseudun historiaan

TIEDOTE 7.9.2009: Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Espoon monikulttuurisuusohjelmasta

TIEDOTE 11.8.2009: Taidetta koko illan Näyttelykeskus WeeGeellä 21.8.

KANNANOTTO 13.5.2009:  Espoon monikulttuurisuusohjelma vietävä kaupunginvaltuuston käsittelyyn

TIEDOTE 20.3.2009: Espoon monikulttuuriasiainneuvottelukunta edistää koulutusta ja työllistymistä sekä hyviä etnisiä suhteita

TIEDOTE 3.10.2008: Viikon puisto -tapahtuma: Opastettu kävelykierros Träskändassa 12.10. klo 12-14

LEHDISTÖTIEDOTE 19.8.2008
Aurora Karamzinin syntymästä 200 vuotta – Espoon työväenopiston ohjelmassa muistetaan yhtä kaikkien aikojen merkittävintä espoolaista

LÄNSIVÄYLÄ 18.5.2008
Turvavyötön kouluretki on turvaton

TIEDOTE 10.5.2008:
EKYLin kiertoajeluilla tutustutaan Espoon kartanoihin

KANNANOTTO 5.2.2008

LEHDISTÖTIEDOTE 31.12.2007
Espoon työväenopiston 550 -vuotisjuhlavuoden ohjelmassa tutustutaan Espoon värikkääseen ja monikulttuuriseen historiaan

MIEHEN LINJA -PROJEKTIN LOPPUSEMINAARI 25.10. 2007

KANNANOTTO 22.10.2007

Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puolto maahanmuuttajatyön koordinaattorin vakanssin ja määrärahojen osoittamiseksi Espoon Työväenopistolle

KANNANOTTO 9.10. 2007
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puolto Miehen Linja -toiminnan rahoituksen jatkamiseksi ja lisäämiseksi

LEHDISTÖTIEDOTE 23.3. 2007
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta:
Kaupungin tulisi työllistää enemmän maahanmuuttajia

LEHDISTÖTIEDOTE 18.1. 2007
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan painopisteiksi etnisten ryhmien koulutus ja työllistyminen sekä naisten asema

LEHDISTÖTIEDOTE/KANNANOTTO 6.6. 2006
Vuorovaikutusta monikulttuurisuuteen - Espoon, Helsingin ja Vantaan monikulttuuriasiain, maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnat ovat laatineet yhteisen kannanoton yhteistyön linjauksiksi maahanmuutto- ja monikulttuuriasioissa.

LEHDISTÖTIEDOTE  28.2.2006:
Lions Club Espoo tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria maahanmuuttajia – kotiseuturetkillä tutustutaan pääkaupunkiseutuun ja suomalaisuuteen

LEHDISTÖTIEDOTE 30.1. 2006:
Helsinki, Espoo ja Vantaa pohtivat monikulttuurisuuden ja maahanmuuton mahdollisuuksia ja haasteita

LEHDISTÖTIEDOTE 7.4. 2006:
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta Roska päivässä -liikkeeseen

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, miten kaupungin myöntämät perus- ja kohdeavustukset avustukset jakautuvat eri liikuntalajeille ja seuroille sekä miten jakoperusteissa toteutuu lajien, sukupuolten sekä alueiden välinen tasa-arvo.   

Heinäkuussa Helsingin Sanomat julkaisi tekemänsä selvityksen Helsingin  liikuntaseurojen kaupungilta saamista toimintatuista. Jutun alaotsikkona oli: "Helsingin Sanomien selvitys paljastaa lajien eriarvoisen aseman kaupungin avustuksissa." Jutun mukaan liikuntaseurojen kaupungilta saamien toimintatukien välillä oli enimmillään lähes sadan euron ero harrastajaa kohden. Helsingin Sanomien selvitys paljastaa lajien eriarvoisen aseman kaupungin avustuksissa. HS:n mukaan Helsingin kaupunki ei seuraa eri lajien saamia tukia. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten asiat ovat Espoossa.

Pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

- Miten liikuntaseurojen saamat tuet jakautuvat Espoossa? 

- Miten käytännössä toteutuvat  juhlapuheiden lupaukset tasa-arvosta, matalankynnyksen mahdollisuuksista, ja miten varmistetaan, että yhteisiä varoja käytetään oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti edistämään terveyttä ja hyvinvointia?

- Miten seuroille tiedotetaan mahdollisuudesta saada avustusta?

- Miten avustuksien myöntämisessä painottuvat seurassa harrastukseen käytetty tuntimäärä ja harrastajamäärä?

- Miten kaupungin myöntämät tilankäyttöavustukset jakautuvat ja painottuvat?

- Miten myönnettyjen avustusten käyttöä seurataan?

- Avustuksia myönnettäessä painotetaan ilmeisesti lasten ja nuorten liikuntaa. Miten seurataan ja valvotaan, että myönnetyt avustukset myös käytetään lasten ja nuorten liikuntaan?

- Onko liikuntatoiminta-avustusten jakautumisesta tehty sukupuolivaikutusten arviointia?


Mari Anthoni (Vihr.)
Espoossa 20.8.2018