20.8. 2018: Valtuustokysymys kaupungin avustusten jakautumisesta eri liikuntalajeille ja seuroille

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, miten kaupungin myöntämät perus- ja kohdeavustukset avustukset jakautuvat eri liikuntalajeille ja seuroille sekä miten jakoperusteissa toteutuu lajien, sukupuolten sekä alueiden välinen tasa-arvo.    Heinäkuussa Helsingin Sanomat julkaisi tekemänsä selvityksen Helsingin  liikuntaseurojen kaupungilta saamista toimintatuista. Jutun alaotsikkona oli: "Helsingin Sanomien selvitys paljastaa lajien eriarvoisen aseman kaupungin avustuksissa." Jutun mukaan liikuntaseurojen kaupungilta saamien toimintatukien välillä oli enimmillään lähes sadan euron ero harrastajaa kohden. Helsingin Sanomien selvitys paljastaa lajien eriarvoisen aseman kaupungin avustuksissa. HS:n mukaan Helsingin kaupunki ei seuraa eri lajien saamia tukia. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten asiat ovat Espoossa.

Pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

- Miten liikuntaseurojen saamat tuet jakautuvat Espoossa? 

- Miten käytännössä toteutuvat  juhlapuheiden lupaukset tasa-arvosta, matalankynnyksen mahdollisuuksista, ja miten varmistetaan, että yhteisiä varoja käytetään oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti edistämään terveyttä ja hyvinvointia?

- Miten seuroille tiedotetaan mahdollisuudesta saada avustusta?

- Miten avustuksien myöntämisessä painottuvat seurassa harrastukseen käytetty tuntimäärä ja harrastajamäärä?

- Miten kaupungin myöntämät tilankäyttöavustukset jakautuvat ja painottuvat?

- Miten myönnettyjen avustusten käyttöä seurataan?

- Avustuksia myönnettäessä painotetaan ilmeisesti lasten ja nuorten liikuntaa. Miten seurataan ja valvotaan, että myönnetyt avustukset myös käytetään lasten ja nuorten liikuntaan?

- Onko liikunta-avustusten jakautumisesta tehty sukupuolivaikutusten arviointia?

Mari Anthoni (Vihr.)
Espoossa 20.8.2018