21.8.2017: Valtuustoaloite nuorisovaltuuston aloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn

Aloitteen tekijät Ekim Özdemir ja Mari Anthoni Espoon valtuustosalin ovella 21.8.2017 (Kuva: Nora Nevalainen)

Espoon nuorisovaltuusto viettää tänä vuonna 20-vuotista juhlavuottaan. Espoon nuorisovaltuusto onkin yksi Suomen vanhimmista, arvostetuimmista ja toimivimmista nuorisovaltuustoista koko valtakunnassa. Suomen uusi kuntalaki muutti merkittävästi nuorisovaltuustojen roolia ja asemaa kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntalain 26 § määrää, että ”nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan (--).” Nuorisovaltuustolle on siis annettava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, joita se pitää merkittävänä. Kuntalain 26 § 1. momentti määrää, että ”kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä.”

Nykykäytäntö on, että nuorisovaltuuston tekemiin aloitteisiin annetaan virkamiesvastaukset ja kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi raportti nuorisovaltuuston toiminnasta puolivuosittain. Aloitteiden käsittely valtuustossa varmistaisi, että nuorten ääni tulee kuulluksi ja olisi selkeä osoitus kaupungin halusta toimia kuntalain tarkoittamalla tavalla. Espoon nuorisovaltuuston toiminta saisi edellä mainitun muutoksen myötä myös uuden ulottuvuuden. Kaupungin korkeimman päättävän elimen käsittelyyn saatetut aloitteet kirittäisivät nuorisovaltuuston toimintaa ja toisivat nuorisovaltuuston äänen paremmin kuuluviin sekä lisäisivät nuorten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksenteossa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoon nuorisovaltuuston aloitteet tuotaisiin Espoon kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Espoossa 21.8.2017

Mari Anthoni (vihr.)                            Ekim Özdemir (vihr.)