22.8.2016: Valtuustoaloite ekologisesti kestävän matkailukohteen "Rakkauden metsän" perustamiseksi Espooseen

Valtuustoaloite ekologisesti kestävän matkailukohteen "Rakkauden metsän" perustamiseksi Espooseen

Espoon ehdoton valtti vetovoimaisena matkailukohteena on hyvien kulkuyhteyksien päässä ja lähellä palveluita sijaitseva upea luonto. Tutkimusten mukaan nykypäivän kansainväliset matkailijat etsivät elämyksiä ja mahdollisuuksia kokea ja itse tehdä ainutkertaisia, kohteelle ominaisia asioita sekä ns. elämysympäristöjä. Luonnossa liikkuminen ja ympäristön vaaliminen ovat suomalaisille tärkeitä ja metsät lukusine mahdollisuuksineen ovat myös pääkaupunkiseudulla lähellä.

Eri puolilla maailmaa on "rakkauden siltoja", joihin rakastavaiset voivat käydä lukitsemassa lukon elinikäisen rakkauden symbolina. Sillat ovat vetovoimaisia kohteita, joiden luokse palataan useita kertoja elämän eri vaiheissa.  Matkailualan ammattilainen Anu Nylund on ehdottanut, että Suomen kuntiin perustettaisiin lukkosilloille ekologisia vaihtoehtoja, "rakkauden metsiä", joihin ihmiset voisivat  istuttaa puun rakkautensa merkiksi.

Matkailun edistämisen sekä elinkeino- ja kilpailukykypolitiikan näkökulmasta "rakkauden metsien" ideana olisi tuoda maksavia asiakkaita kaupunkiimme (myös puun istuttamisesta  perittäisiin maksu)  ja saada heidät myös palaamaan katsomaan puunsa kasvua.

Oikein tuotteistettuna ja markkinoituna idean ympärille voisi rakentaa hienoja matkailupaketteja, jotka toisivat positiivista näkyvyyttä sekä toimeentuloa paikallisille yrittäjille, kuten liikennöitsijöille, ravintoloille, oppaille sekä ohjelmapalveluiden tuottajille.

Rakkauden metsää voisi käyttää monipuolisesti kaupungin markkinoinnissa. "Espoo- luonnonläheinen ja innovatiivinen edelläkävijäkaupunki, missä rakkaus kasvaa..."

Idealle ja Espoolle matkailukaupunkina - olisi varmasti helppoa saada myös ilmaista näkyvyyttä, some-julkisuutta jne.

Jotta idea kantaa, se tulee toteuttaa kestävästi, luonnon ehdoilla ja ympäristöä kunnioittaen. Rakkauden metsän markkinointiin voisi yhdistää esim. sähköbusseja, opastettuja luontoretkiä, jokamiehenoikeuksia, ympäristönsuojelua jne. Jatkona voi tarjota esim.  mahdollisuutta ostaa palvelu, jossa hoitaja tai kummi lähettää kuvia puusta esim. vuoden välein. Metsän istutus ja hoito on toteutettava vastuullisesti, ammattilaisten avulla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralue,  minne rakastavaiset voisivat käydä istuttamassa puun merkkinä rakkaudestaan sekä käyttää sitä ja sen  ympärille rakentuvia palveluita  kestävänä ja vetovoimaisena tapana tuotteistaa ja markkinoida matkailua ja elämyksiä.

Espoossa 22.8.2016

Mari Anthoni (Vihr.)