Kannanotto 20.11.2012

LEHDISTÖTIEDOTE / KANNANOTTO

Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta
Pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus- sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnat:

Etniset vähemmistöt näkyviin kunnan luottamustoimissa

 

Neuvottelukunnat vetoavat poliittisiin ryhmiin, jotta maahanmuuttajataustaisia ja etnisten vähemmistöjen edustajia saataisiin nimetyksi kunnallisiin luottamuselimiin.

Maahanmuuttajataustaisilla ehdokkailla oli vaalien alla kysyntää puolueiden listoille. Puolueiden tulisi nyt näyttää, että kiinnostus jatkuu myös vaalien jälkeen. Tällöin puolueaktiivisuudesta kiinnostuneet maahanmuuttajat saisivat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä kaupunkien lautakunnissa ja neuvottelukunnissa.

Erityisesti Etelä-Suomessa yhteiskunta monimuotoistuu merkittävästi ja nopeasti. Maahanmuuttaja- ja vähemmistötaustaiset kuntalaiset elävät samassa todellisuudessa kuin valtaväestö. Sen vuoksi heidän tulisi olla edustettuina kaikkien elämänalueiden politiikassa, ei vain maahanmuuton ja monikulttuurisuuden kysymyksissä.

Osallisuus kasvaa ainoastaan olemalla mukana. Tämän vuoksi neuvottelukunnat haastavat puolueet ja valtuustot. Luottamuselimissä halutaan tulevalla kaudella nähdä ja kuulla ansioituneita maahanmuuttaja- tai vähemmistötaustaisia vaikuttajia.     

 

Neuvottelukunnat kokoontuivat yhteiskokoukseen 15.11.2012 Vantaan Tiedekeskus Heurekassa. Yhteiskokous käsitteli etnisten vähemmistöjen osallisuutta yhteiskunnassa ja kunnallisvaalien tuloksia. Alustavien tietojen mukaan 43 maahanmuuttajataustaista valtuutettua valittiin kunnanvaltuustoihin ympäri Suomea ja kuusi heistä pääkaupunkiseudulla.

 

Vantaalla, 20.11.2012

Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja

Husein Muhammed

Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan

varapuheenjohtaja Toni Randla

Espoon kaupungin monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Mari Nevalainen

Vantaan kaupungin monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Minna Räsänen