Kannanotto 13.5.2009


 

 

Kaupungin johtoryhmälle

 

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta päätti kokouksessaan 13.5.2009 esittää kaupunginjohtoryhmälle, että Espoon monikulttuurisuusohjelma viedään kaupunginhallituksen lisäksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

Perusteluina esitykselle ovat asian käsittelyn avoimuus sekä valtuutettujen sitouttaminen ohjelman tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Lisäksi muita kaupungin ohjelmia on viety kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

 Espoossa 14.5.2009

 

 

Mari Nevalainen                                            Liisa Kosonen

monikulttuuriasiain neuvottelukunnan             monikulttuuriasiain neuvottelukunnan

puheenjohtaja                                              sihteeri