Kannanotto 9.10. 2007

10.9.2007

Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puolto Miehen linja -toiminnan rahoituksen jatkamiseksi ja lisäämiseksi

Miehen Linja on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen (2005-2007) -projekti. Miehen Linja on osa Lyömätön Linja Espoossa -toimintaa. Lyömättömän Linjan, kuten myös Miehen Linjan taustayhteisönä toimii Naisten Apu Espoossa ry.

Lyömätön Linja toivoo Espoon kaupungilta 50 000 euron määrärahaa Miehen Linjan asiakastyön toteuttamiseen ja kehittämiseen kolmelle seuraavalle vuodelle. Summa sisältää yhden uuden työntekijän palkkaamiseen tarvittavan panostuksen.

Lisäksi yhdistys hakee Raha-automaattiyhdistykseltä kolmen vuoden jatkorahoitusta toiminnalleen. Vuodelle 2008 haettava avustus on talousarvioehdotuksen mukaan 104 000 euroa.

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta on kokouksessaan 14.8.2007 päättänyt yksimielisesti puoltaa Miehen linjan asiakaspalveluiden jatkorahoitusta sekä Espoon kaupungin ja Raha-automaattiyhdistyksen lisärahoitusta yhden uuden maahanmuuttajataustaisen työntekijän palkkaamiseksi.

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puolesta

 Mari Nevalainen                                   Teemu Haapalehto
Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan  Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan                                                                                            
puheenjohtaja                                       sihteeri