Tapiolan Killan kannanotto 6.11.2010

Asia: Tapiolan Kilta ry:n kannanotto:

Tapiolan koululle löydyttävä väistötilat Tapiolan alueelta ja remontin kestoa nopeutettava
 
Asukasyhdistys Tapiolan Kilta vaatii, että Tapiolan koulun oppilaille on koulun remontin ajaksi löydyttävä terveelliset ja turvalliset väistötilat Tapiolan alueelta. Koulun remontti on toteutettava suunniteltua nopeammin, mm. huolellisella suunnittelulla ja antamalla työhön riittävät resurssit.  
 
Tapiolan Kilta ei hyväksy hyvin lyhyellä varoitusajalla (2 vrk.) järjestetyssä tiedotustilaisuudessa esitettyjä väistötiloja Keski-Espoossa, Kirkkojärvellä, tai Vanttilassa, pitkien ja turvattomien bussimatkojen, tai henkilöautomatkan päässä Tapiolasta.
 
Tapiolan Killan mielestä suunnitelma on ristiriidassa Espoon vision ja arvojen kanssa. Espoo vision mukaan Espoo on hyvä paikka asua ja oppia ja kaupungin arvoissa korostetaan asukaslähtöisyyttä ja kestävää kehitystä. Tällaisella päätöksellä vaikeutettaisiin kohtuuttomasti oppilaiden ja näiden perheiden elämää, ja lisättäisiin ruuhkia ja saasteita.
 
Tapiolan koulu on kuuluisa musiikkiluokistaan. Musiikkiluokkien oppilaat harjoittelevat usein koulun tiloissa myös iltaisin. Mikäli koulu siirretään Keski-Espooseen, on hyvin ongelmallista järjestää oppilaiden matkat turvallisesti, tehokkaasti ja ekologisesti. Kaupungin koululaislippu on voimassa vain klo 18 asti, mutta harjoitukset päättyvät usein myöhemmin.
 
Tapiolan Kilta yhtyy vanhempien kantaan, ettei ole kohtuullista laittaa yläkoululaisia kulkemaan harjoituksiin julkisilla välineillä myöhään illalla ja omalla kustannuksellaan. Musiikkiluokkatoiminta ei ole harrastus, vaan osa koulutyötä. Oppilaat ovat tehneet tämän valinnan eteen kovasti työtä alakoulun ensiluokilta lähtien. Opetustyön jatkuvuus on turvattava myös koulun remontin ajan.
 
Hyvin monella Tapiolan koulun oppilaalla on myös harrastuspaikat koulun lähellä, mm. Espoon musiikkiopistossa (EMO) ja lähiliikuntapaikoissa. Espoon keskuksessa vietetyn koulupäivän jälkeen oppilaiden matkat ja aikataulut menisivät todella vaikeiksi. Moni nuori varmasti luopuisi harrastuksestaan. Haluavatko päättäjät, että oppilaat istuvat päivittäin levottomissa, tunkkaisissa busseissa sen sijaan, että olisivat harrastamassa?
 
Kuka ja kenen intressejä silmällä pitäen on suunnitellut kolme vuotta kestävän korjausurakan, jonka aikana koulu on kokonaan poissa käytöstä? Killan konsultoimien asiantuntijoiden mukaan remontti on mahdollista toteuttaa huomattavasti nopeamminkin, jos vain kaupunki tarjoaa riittävät resurssit. On selvitettävä myös vaihtoehto, jossa koulua korjataan vaiheittain.  Remontti onkin suunniteltava lyhyempikestoiseksi. Isolla työvoimamäärällä kunnostus toki maksaa enemmän, mutta säästöäkin tulisi mm. säästyneistä matka- ja vuokrakuluista. Korjaushanketta on kiirehdittävä ja mahdollisuuksien mukaan vaiheistettava, jotta osa tiloista voidaan ottaa käyttöön jo suunniteltua aikaisemmin.
 
Kolme vuotta evakossa vieraassa kaupunginosassa on mahdoton ajatus. Kolme vuotta on koko yläkouluaika – tunnetusti ja tutkitusti vaikeimmat ikävuodet ja luokka-asteet. Ei todellakaan ole yhdentekevää, missä ja miten ne vuodet käydään koulua.
 
Hyvin suurelle osalle Tapiolan tasokas lähikoulu ja sen tarjonta ml. musiikkiluokat on ollut tärkeimpiä Tapiolan alueelle muuttamisen perusteita. Tapiola on kallis asuinalue, ja tänne muuttaessaan perheet ovat uskoneet varmistavansa lapsilleen turvallisen ja viihtyisän koulumatkan ja koulumiljöön ja pysyvän toveripiirin, sekä sen että lapset voivat kulkea kouluun ja harrastuksiin turvallisesti kävellen tai pyörällä.
 
Ehdotus, että oppilaat laitettaisiin kolmeksi vuodeksi kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä toiselle puolelle Espoota ei ole millään tavoin hyväksyttävissä.
 
On tyrmistyttävää, etteivät virkamiehet, tai luottamushenkilöt olleet lainkaan selvittäneet mahdollisuuksia löytää sopivia väistötiloja Tapiolan alueelta. Nyt esitellyt suunnitelmat ovat hätiköidysti ja huolimattomasti tehtyjä ja ainoina vaihtoehtoina tarjotaan kaukana Tapiolasta bussimatkojen päässä sijaitsevia tiloja.   Vanhemmat ovat kuitenkin parissa päivässä löytäneet Tapiolan alueelta paljon käypää, tyhjää tilaa mm. tyhjillään olevista toimistorakennuksista, vajaakäyttöisistä kouluista ja opistoista - ja jopa vuokrahinnat tiloille.  Opetustilojen vuokraaminen tulee todennäköisesti halvemmaksi kuin mm. bussimatkojen kustantaminen kaikille oppilaille. Tämä työ olisi tietysti kuulunut virkamiesten ja asiasta päättävien poliitikkojen tehdä, ennen kuin tulevat esittelemään väistösuunnitelmia.
 
Tapiolan Kilta vaatii, että virkamiehet ja luottamushenkilöt selvittävät pikaisesti Tapiolan alueen vaihtoehdot. Tapiolan koulun oppilaille ja opettajille on tarjottava turvallinen ja viihtyisä koulumiljöö ja koulumatka kävelyetäisyydellä nykyisestä koulusta, sekä pysyvä toveripiiri.
 
Tapiolan koulun väistötilojen etsimiseen ja remontointiin on saatava järkevä, oppilaiden ja opettajien eduista lähtevä ratkaisu. Päätöksenteossa ja resurssien jaossa on priorisoitava koululaisten, koulun henkilökunnan ja perheiden tarpeet, ajankäyttö, turvallisuus ja viihtyvyys.
 
Tapiolassa 6. marraskuuta 2010
Tapiolan Kilta Ry:n hallitus