Tiedote 8.2.2011

LEHDISTÖTIEDOTE 8.2.2011

 

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta toimikaudelle 2011-2012 asetettiin -

Mari Nevalainen jatkaa puheenjohtajana

 
Espoon kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 7.2. uuden monikulttuuriasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 2011-2012. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää etnisten ryhmien integroitumista, seurata ja arvioida kotoutumista Espoossa, edistää hyviä etnisiä suhteita sekä tehdä edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä ehdotuksia ja aloitteita ja antaa lausuntoja. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Mari Nevalainen (kok), joka on johtanut neuvottelukuntaa vuodesta 2005 lähtien. 
 
Espoon kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 7.2.2011 Espoon monikulttuuriaisin neuvottelukuntaan luottamushenkilöjäsenet ja -varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus kutsui myös yhteistyötahot  mukaan ja pyysi toimialoja ja keskushallintoa nimeämään edustajansa neuvottelukuntaan
 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa neljättä kautta Mari Nevalainen (kok) ja varapuheenjohtajana Kaveh Mirfakhraei (sdp). Muiksi luottamushenkilöjäseniksi valittiin Marjut Tenkanen(Vihr.), Heli-Liliah Salminen (PerusS/sit), Oge Eneh (SFP) William Law (Kesk.), Mohamed Kaiser (Vas) sekä Taru Matilainen(KD).
Neuvottelukunnassa on edustettuna laaja monikulttuurinen asiantuntemus. Luottamushenkilöiden ja kaupungin viranomaisten edustajien lisäksi mukana on maahanmuuttajajärjestöjä, uskontokuntia sekä työhallinto.
Neuvottelukunta pyrkii edistämään maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen koulutusta ja työllistymistä.  ”Maahamme toivotaan uusia maahanmuuttajia paikkaamaan työvoimapulaa, mutta jo maassamme olevien maahanmuuttajienkin työllistymisessä on suuria vaikeuksia”, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen. ”Espoossakin on runsaasti korkeasti koulutettuja, kielen ja kulttuurin omaksuneita ja tänne asettuneita ihmisiä, jotka eivät löydä lainkaan työtä, tai ainakaan koulutustaan vastaavia tehtäviä. On myös muistettava, että monilla työskentelemään saapuvilla on perhe – puoliso ja lapsia – joiden sopeutumista, työllistymistä ja koulutusta tulee tukea.”
Neuvottelukunta on pyrkinyt myös aktiivisesti parantamaan maahanmuuttajanaisten asemaa. Erityiseksi painopisteeksi nostettiin viime kaudella aktiivisen työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajanaiset, kuten kotiäidit, jotka jäävät helposti kaiken kieli- ja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle.
Nykyään lähes 9 prosenttia Espoon väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia ja määrä kasvaa nopeasti.  Vuoteen 2020 mennessä vieraskielisen väestön määrä kasvaa ennusteiden mukaan noin 15 000 asukkaalla. Vuodesta 2005 alkaen valtaosa uusista työmarkkinoille tulevista työikäisistä on ollut vieraskielisiä. 
Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää toimia sekä uusien tulokkaiden että täällä jo asuvien integroinnin, työllistymisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi. Vastavuoroisuus etnisten ryhmien välillä sekä osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä teemoja.
Seudullista yhteistyötä tehdään koulutuksen ja työllistymisen sekä palveluohjauksen ja neuvonnan suunnittelussa ja koordinoinnissa ja etnisten suhteiden edistämisessä.
Lisätiedot:

Liisa Kosonen
monikulttuuriasiain suunnittelija, Espoon kaupunki
p. 816 51055, liisa.kosonen@espoo.fi

Mari Nevalainen
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja
p. 040-539 0656, mari.nevalainen@kolumbus.fi