Tiedote 18.1. 2007

LEHDISTÖTIEDOTE 18.1.2007

ESPOON MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN PAINOPISTEIKSI  ETNISTEN RYHMIEN KOULUTUS JA TYÖLLISTYMINEN SEKÄ NAISTEN ASEMA

Espoon kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 16.1. uuden monikulttuuriasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 2007-2008. Tärkeimmiksi tehtävikseen neuvottelukunta määrittelee etnisten ryhmien koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien edistämisen.  Uudeksi painopisteeksi neuvottelukunta ottaa naisten ja erityisesti aktiivisen työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien aseman.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa Mari Nevalainen (kok) ja varapuheenjohtajana Mika Helander (sdp). Muiksi luottamushenkilöjäseniksi valittiin Camilla Lindy-Lama (vihr) Päivi Käri-Zein (kesk), Merja Jokela (vas),  Lasse Hoffman (r),  Jouko Pirttimäki (sit). ja Godwin Ikegwuonu (kd). Neuvottelukunnassa on edustettuna laaja monikulttuurinen asiantuntemus. Luottamushenkilöiden ja kaupungin viranomaisten edustajien lisäksi mukana on maahanmuuttajajärjestöjä, uskontokuntia sekä työhallinto. Uusina tulijoina ovat venäjän- ja viittomakieliset sekä Otaniemen kansainvälistä tiede- ja työyhteisöä edustava Otaniemi Marketing.

Neuvottelukunta pyrkii edistämään maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen koulutusta ja työllistymistä.  ”Maahamme toivotaan uusia maahanmuuttajia paikkaamaan työvoimapulaa, mutta jo maassamme olevien maahanmuuttajienkin työllistymisessä on suuria vaikeuksia”, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen. ”Espoossakin on runsaasti korkeasti koulutettuja, kielen ja kulttuurin omaksuneita ja tänne asettuneita ihmisiä, jotka eivät löydä lainkaan työtä, tai ainakaan koulutustaan vastaavia tehtäviä. On myös muistettava, että monilla työskentelemään saapuvilla on perhe – puoliso ja lapsia – joiden sopeutumista, työllistymistä ja koulutusta tulee tukea.”

Neuvottelukunta pyrkii myös aktiivisesti parantamaan maahanmuuttajanaisten asemaa. Erityiseksi painopisteeksi nostetaan aktiivisen työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajanaiset, kuten kotiäidit, jotka jäävät helposti kaiken kieli- ja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle.

Nykyään yli 6 prosenttia Espoon väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia ja määrä kasvaa nopeasti. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää toimia sekä uusien tulokkaiden että täällä jo asuvien integroinnin, työllistymisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi. Vastavuoroisuus etnisten ryhmien välillä sekä osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä teemoja.

Seudullista yhteistyötä tehdään koulutuksen ja työllistymisen sekä palveluohjauksen ja neuvonnan suunnittelussa ja koordinoinnissa ja etnisten suhteiden edistämisessä.

Lisätiedot:
Liisa Kosonen,monikulttuuriasiain suunnittelija, Espoon kaupunki, p. 816 51055, liisa.kosonen@espoo.fi
Mari Nevalainen,
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja
p. 040-539 0656, mari.nevalainen@kolumbus.fi