Tiedote 20.3.2009

LEHDISTÖTIEDOTE 19.3.2009

ESPOON MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA EDISTÄÄ KOULUTUSTA JA TYÖLLISTYMISTÄ SEKÄ HYVIÄ ETNISIÄ SUHTEITA

Espoon uusi monikulttuuriasiain neuvottelukunta määritteli tärkeimmiksi tehtävikseen etnisten ryhmien koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien edistämisen sekä myönteisen vuorovaikutuksen lisäämisen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Uudeksi painopisteeksi neuvottelukunta ottaa maahanmuuttajien lapset, eli toisen sukupolven maahanmuuttajat.

 

Espoon uusi monikulttuuriasiain neuvottelukunta aloitti toimintansa 18.3.2009. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Mari Nevalainen (KOK) ja varapuheenjohtaja Kaveh Mirfakhraei (SDP).  Muiksi luottamushenkilöjäseniksi valittiin Marjut Tenkanen (Vihr.), Jonna Kurvinen (Perus./Sit.), Oge Eneh (SFP), William Law (Kesk.), Mohammed Kaiser (Vas.) ja Svetlana Korbelainen (KD). Neuvottelukunnan sihteerinä toimii erityissuunnittelija Liisa Kosonen.

 

Neuvottelukunnassa on edustettuna laaja monikulttuurinen asiantuntemus. Luottamushenkilöiden ja kaupungin viranomaisten edustajien lisäksi mukana on maahanmuuttajajärjestöjä, uskontokuntia sekä työhallinto. Uusina tulijoina ovat Chinese Students and Scholars Association, Suomen Islamilainen Neuvosto ja Suomen Somaliliitto.

Neuvottelukunta päätti tällä kaudella keskittyä mm. seuraavien aiheiden edistämiseen ja tehdä niihin liittyviä ehdotuksia ja aloitteita:

  • etnisten ryhmien työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen
  • etnisten suhteiden edistäminen
  • uskontodialogin edistäminen
  • vuorovaikutuksen lisääminen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä
  • kansalaisjärjestöjen rooli kotoutumisessa

Neuvottelukunta on mukana valmistamassa Espoon uutta monikulttuurisuusohjelmaa, joka tulee korvaamaan voimassaolevan kotouttamisohjelman ja liittymään tiiviisti kaupungin strategiaan. Uuden ohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi on keskeisenä neuvottelukunnan tämän kauden työssä.

Nykyään 8 prosenttia Espoon väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia ja määrä kasvaa nopeasti. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää toimia sekä uusien tulokkaiden että täällä jo asuvien kotoutumisen, koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi, sekä hyvien etnisten suhteiden ja suvaitsevaisuuden kehittämiseksi. Vastavuoroisuus etnisten ryhmien välillä sekä osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä teemoja.

Neuvottelukunta tekee seudullista yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden vastaavien neuvottelukuntien kanssa.

Lisätiedot:

Liisa Kosonen, erityissuunnittelija, Espoon kaupunki, p. 816 51055, liisa.kosonen@espoo.fi

Mari Nevalainen, Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja
p. 040-539 0656, mari.nevalainen@kolumbus.fi