Tiedote 23.10.2009

Tapiolan puistoihin rakentaminen alkaa

 

Espoon valtuusto päätti aloittaa Tapiolan puistojen rakentamisen Kaupinkallion metsästä. Ennen 12.10. kokouksen kohtaa 9 / 9 § Tapiolan keskus sekä Tapiolan keskus II, asemakaavojen muutosten hyväksyminen, alue 210310 (jaettu alueesta 210416) valtuusto päätti jätevedenpuhdistamon siirrosta Blominmäkeen, joten tärkeä, kaupungin rakentamisen tulevaa linjaa ennakoiva päätös jäi kokonaan uutisoimatta.

 

Päätöksestä jouduttiin äänestämään, sillä osa valtuutetuista ei pitänyt kaavassa puistoksi merkityn metsän muuttamista rakennusmaaksi hyväksyttävänä. Puheenvuoroissa tuotiin esiin huoli saman toimintatavan leviämisestä muille Espoon puistoalueille. Ehdotus kaavan hyväksymisestä, kolme puistoon kaavailtua asuintaloa poistettuna, hävisi äänin 19-43.

 

Tapiolan kehitysprojekti on tuomassa alueelle 400 000 kerrosneliömetriä uusia asuntoja, 400 000 kerrosneliömetriä uutta toimistotilaa ja 50 000 kerrosneliömetriä uutta liiketilaa. Länsimetro tai Tapiolan liikekeskus eivät tarvitse Kaupinkallion metsää, mutta Tapiolan nykyiset ja tulevat asukkaat tarvitsevat. Metron tulo ja Liikekeskuksen elävöittäminen eivät ole uskottava peruste kokonaisuuden kannalta mitättömälle, kahden asuintalon rakennushankkeelle.

 

Tapiolalaiset ja asukasyhdistys Tapiolan Kilta ovat suhtautuneet kehitysprojektin merkittäviin hankkeisiin positiivisesti, koska ovat todenneet liikekeskuksen ja raittien elävöitymisen hyötyvän asuntojen lisärakentamisesta. Länsimetron vaatimus kaupunkirakenteen tiivistämisestä on myös hyväksytty perusteluna suuremmissa hankkeissa.

 

Sen sijaan, puolet Kaupinkallion metsästä kaatava ja loput asuintalon takapihaksi siirtävä kaavamuutos on saanut asukkailta perustellun tyrmäyksen. 1500 asukkaan kirjallisesti esiintuotu kielteinen kanta ei kuitenkaan vaikuttanut heidän Espoon keskuksessa kokoontuneiden edustajiensa päätökseen.

 

Espoolle ei Tapiolassa riitä sadat tuhannet kerrosneliömetrit uutta rakentamista, vaan sen lisäksi halutaan ottaa myös viheralueista kaikki irti. Sillä tavalla ei luoda Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää hyvää asuinympäristöä. Sillä tavalla petetään asukkaille Tapiolan yleisten alueiden luovutussopimuksessa 1994 annettu lupaus viheralueiden säilyttämisestä.

 

Asukkaille jää nyt vain huonoja vaihtoehtoja: Joko tyytyä tapiolalaisten arjesta ja toiveista vieraantuneiden edustajiensa päätökseen tai yrittää saada oikeutta valittamalla. Ensimmäinen vaihtoehto vie heiltä lähimetsän, toiseen päätyessään heidät leimataan valitusautomaateiksi ja kehityksen jarruttajiksi. Ei siksi, että se olisi totta, vaan siksi, ettei mielipiteitä tarvitsisi ottaa huomioon.

 

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tai siitä kun päätöksestä on ilmoitettu yleisessä lehdessä.

 

Tapiolan Kilta ry.

Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Silvenius, puheenjohtaja

p.040 525 5897 jukka.silvenius@nsn.com