Tiedote 23.3. 2007

ESPOON MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA:
KAUPUNGIN TULISI TYÖLLISTÄÄ ENEMMÄN MAAHANMUUTTAJIA

Etnisten ryhmien koulutuksen ja työllisyyden edistäminen on Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan keskeinen painopiste toimikaudella 2007-2008. Uudeksi painopisteeksi neuvottelukunta päätti ottaa naisten aseman. Näin linjattiin järjestäytymiskokouksessa 8.3.2007.

Tavoitteena on saada Espoon kaupunki panostamaan vähemmistöjen työllistämiseen ja nostamaan heidän osuuttaan työvoimasta (n. 2 %) lähemmäksi heidän väestöosuuttaan, joka on yli 6 % ja jatkuvassa kasvussa. Neuvottelukunta pyrkii myös parantamaan maahanmuuttajanaisten asemaa. Kohteena ovat erityisesti aktiivisen työvoiman ulkopuolella olevat vähemmistönaiset, kuten kotiäidit, jotka jäävät helposti kaiken kieli- ja kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle. ´

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää uusien tulokkaiden sekä täällä jo asuvien maahanmuuttajien integrointia, työllistymistä ja hyvien etnisiä suhteita. Vastavuoroisuus etnisten ryhmien välillä, sekä osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä teemoja. Seudullista yhteistyötä tehdään koulutuksen ja työllistymisen sekä palveluohjauksen ja neuvonnan suunnittelussa ja koordinoinnissa ja etnisten suhteiden edistämisessä.

Neuvottelukunnassa on edustettuna laaja monikulttuurinen asiantuntemus. Jäseninä on kaupungin luottamushenkilöitä sekä viranomaisten, maahanmuuttajajärjestöjen, uskontokuntien ja työhallinnon edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on Mari Nevalainen (kok) ja varapuheenjohtajana Mika Helander (sdp).

Muut luottamushenkilöjäsenet ovat Camilla Lindy-Lama (vihr), Päivi Käri-Zein (kesk), Merja Jokela (vas),  Lasse Hoffman (r),  Jouko Pirttimäki (sit) ja Godwin Ikegwuonu (kd). Yhteisöjen asiantuntijajäsenet ovat Roosa Åkerlund (Espoon romaniyhdistys), Sirkka Wiman (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä), Juha-Pekka Rissanen (Espoon seurakuntayhtymä), Anna Isiguzo (Espoon työvoimatoimisto), Teemu Kuusisto (Espoon Viittomakieliset ry), Shimelles Tenaw (Helsingin ortodoksinen seurakunta), Ali Mohamud Ali (Iftin Seura ry), Ilir Avdiu (Kosovon Albanien yhdistys Kosova ry), Tan Nguyen (Vietnamilaiset opiskelijat ry, Melissa Hardén (Otaniemen Kehitys Oy), Natalia Kozlova (Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry).

Kaupungin asiantuntijajäseninä ovat Kari Ruoho (keskushallinto), Tarja Lang (sivistystoimi), Raija Övermark (sivistystoimi), Katri Rannisto (sosiaali- ja terveystoimi), Kaisu Junnila (tekninen ja ympäristötoimi). Esittelijöinä toimivat Riitta Hurme (sivistystoimi) ja Katri Rannisto (sosiaali- ja terveystoimi). Sihteerinä toimii erityissuunnittelija Liisa Kosonen.  

Kaudella 2005-2006 neuvottelukunnan toiminnan painopiste oli maahanmuuttajien työllisyydessä ja koulutuksessa. Suomen kielen opetus ja nuorten tilanne olivat paljon esillä. Neuvottelukunta oli vaikuttamassa siihen, että SYKE-projektina alkanut luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten aikuisten opetus ja psykosososiaalinen tuki vakinaistettiin vuonna 2006 kaupungin toimintana sekä saatiin maahanmuuttajien toimintakeskuksiin vuodelle 2007 neljä uutta pysyvää ohjaajan tointa.

Lisätiedot:
erityissuunnittelija Liisa Kosonen, Espoon kaupunki, puh. 81651055, liisa.kosonen@espoo.fi
puheenjohtaja
Mari Nevalainen, puh. 040 539 0656, mari.nevalainen@kolumbus.fi