Tiedote 28.2. 2006

Lions Club Espoo ry                      LEHDISTÖTIEDOTE 28.2. 2006
espoo@lions.fi

 

Lions Club Espoo tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria maahanmuuttajia – kotiseuturetkillä tutustutaan pääkaupunkiseutuun ja suomalaisuuteen  

Lions Club Espoon ”Monikulttuurinen Espoo” -projektissa tuetaan espoolaisten maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista sekä edistetään kulttuurien kohtaamista ja suvaitsevaisuutta.  Alkuvaiheessa tuen kohteena ovat syrjäytymisvaarassa olevat luku- ja kirjoitustaidottomat sekä huonosti suomea osaavat maahanmuuttajanuoret.Lions Club Espoo järjestää nuorille kotiseuturetkiä ja muuta virikkeellistä toimintaa. Ensimmäisenä järjestetään lumitapahtuma Espoon Serenassa maaliskuun 8. päivänä.

Lions Club Espoon presidentti Martti Ojala kertoo, että hankkeen taustalla on halu toteuttaa Lionsien Punainen Sulka 2006 -keräyksen teemaa Uudistumisesta sulka hattuun- Suomen lasten ja nuorten paremman elämän puolesta. ”Nopeasti kasvaneessa ja kansainvälistyneessä Espoossa tulee huolehtia hyvin kaikista lapsista ja nuorista ja taata heille mahdollisuudet kehittyä itsetunnoltaan terveiksi, motivoituneiksi ja hyvinvoiviksi yhteiskunnan jäseniksi.”

Alkuvaiheessa Lions Club Espoon tuen kohderyhmänä ovat peruskouluiän ylittäneet, hiljattain maahamme tulleet nuoret, jotka opiskelevat Espoon kaupungin heille räätälöimissä SYKE ja NUMA – projekteissa. Opiskelijoille on yhteistä vasta alussa olevat suomen kielen opinnot sekä usein puutteellinen koulutustausta. Haasteista huolimatta oppilaat ovat motivoituneita ja opiskeltuaan projekteissa suomen kieltä sekä yhteiskunnallisia taitoja he ovat sijoittuneet hyvin jatko-opintoihin sekä työelämään. Retki- tai harrastustoimintaa ei juurikaan ole mahdollista järjestää ilman ulkopuolista tukea.

Lions Club Espoon tarjoamat retket ja kohdekäynnit ovat suora, tehokas ja hauska tapa tukea nuorten sopeutumista yhteiskuntaamme ja sen pelisääntöihin. Tuettu vapaa-ajan toiminta lisää opiskelumotivaatiota sekä edistää kasvua tasapainoiseksi ja omaa elämäänsä hallitsevaksiihmiseksi.

Lions Club Espoon jäsenet ja maahanmuuttajanuoret tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa maaliskuun 8. päivänä Serenassa järjestettävässä lumitapahtumassa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua ohjatusti talviurheilulajeihin ja suomalaiseen luontoon. Vuoden mittaan projekti jatkuu mm. musiikkitapahtumien ja erilaisten lähiympäristöön suuntautuvien retkien muodossa.

Lions Club Espoo toivoo "Me palvelemme" -hengessä tehtävän vapaaehtoistyön toimivan esimerkkinä, että ruohonjuuritason toiminnasta voi kasvaa hyvinkin suuria ja merkityksellisiä asioita. Vuosien mittaan klubi on työskennellyt erittäin monipuolisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja ollut ennenkin edelläkävijä monella saralla. Lions Club Espoo on ollut mm. perustamassa Espoon Musiikkiopistoa, käynnistämässä ja toteuttamassa Lions Quest – tapakasvatus- ja opettaja-koulutusta sekä tekemässä huumeiden vastaista työtä espoolaisissa kouluissa, yhdessä Espoon poliisin kanssa.

”Haluamme myös olla muokkaamassa kansalaisten asenteita myönteisemmiksi ja innostaa muitakin kiinnostumaan maahanmuuttajatyöstä”, presidentti Ojala kertoo uuden projektin taustoja. “Tukemalla maahanmuuttajien sopeutumista, koulutusta ja työllistymistä rakennamme viihtyisämpää, turvallisempaa ja tehokkaampaa yhteiskuntaa meille kaikille.” ´

Lisätiedot:

Martti Ojala                                                  Mari Nevalainen
Lions Club Espoo ry                                         Espoonmonikulttuuriasiainneuvottelukunnan pj. Presidentti 2005-2006                                 Puh.              040-5390656
S-posti: espoo@lions.fi                                     S-posti:mari.nevalainen@kolumbus.fi