Tiedote 30.1. 2006

 

Lehdistötiedote 30.1. 2006

Helsinki, Espoo ja Vantaa pohtivat monikulttuurisuuden ja maahanmuuton mahdollisuuksia ja haasteita

Espoon, Helsingin ja Vantaan monikulttuuri-, maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnat kokoontuvat Espoon valtuustotalolle 2.2. 2006 keskustelemaan monikulttuurisuus-, maahanmuutto-, kotoutumis- ja yhdenvertaisuusasioiden nykytilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista. Kokouksen tavoitteena on syventää kunnalliset, poliittiset sekä etniset rajat ylittävää yhteistyötä.  Tilaisuudessa sovitaan mm. pääkaupunkiseudun neuvottelukuntien ja valtakunnallisen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNOn) yhteistyöstä.

Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien määrä ja etninen monimuotoisuus kasvavat jatkuvasti. Ihmisiä muuttaa joka puolelta maailmaa - opiskelemaan, työskentelemään, perhettä muodostamaan sekä turvaa hakemaan. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle maahanmuuttajia tarvitaan helpottamaan työvoimapulaa. Miten uudet asukkaat pääsevät osallistumaan kaupunkien ja yhteiskunnan elämään? Miten palvelujärjestelmämme kohtaa tulokkaat? Miten tulijoiden ja täällä pitempään asuneiden osaaminen, kieli- ja ammattitaito saadaan työ- ja kulttuurielämän käyttöön? Maahanmuutto on väistämätön ja välttämätön ilmiö, jonka tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunnat yhdessä  pohtivat. 

Helmikuun yhteiskokouksen teemana on ”Virikkeitä ohjelmatyölle” eli aiheita tarkastellaan ohjelmatyön, kuten työllisyys-, yhdenvertaisuus- ja kotouttamisohjelmien näkökulmasta.

Päivän avaa Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Mari Nevalainen. Työministeriöstä johtaja Mervi Virtanen alustaa uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola esittelee Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja pääkaupunkiseudun neuvottelukuntien välille suunniteltua yhteistyötä. Päivä jatkuu ryhmätyöskentelynä.

Työryhmien aiheet ovat:

1) Opastus, ohjaus ja neuvonta 2) Innovatiivinen pääkaupunkiseutu 3) Palvelujärjestelmän monimuotoisuus  4) Osallistuminen ja vaikuttaminen.

Tilaisuus järjestetään Espoon valtuustotalolla torstaina 2.2.2006 klo 15-18.

Kokouksen yhteinen osuus klo 15-16 on avoin tiedotusvälineiden edustajille.

 Lisätietoja:

Liisa Kosonen, monikulttuuriasiain suunnittelija, Espoon kaupunki, p. 816 51055, liisa.kosonen@espoo.fi
Anu
Riila, maahanmuuttotyön koordinaattori, Helsingin kaupunki, p. 310 42303, anu.riila@hel.fi
Hannele
Lautiola, monikulttuuriasiain koordinaattori, Vantaan kaupunki, p. 839 26058, hannele.lautiola@vantaa.fi