Tiedote 7.4. 2006

LEHDISTÖTIEDOTE  7.4.  2006

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta Roska päivässä -liikkeeseen

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta otti huhtikuun kokouksessaan vastaan neuvottelukunnan puheenjohtajan Mari Nevalaisen haasteen liittyä Roska päivässä -liikkeeseen. Neuvottelukunta on ensimmäinen monikulttuurinen ja kaikki etniset, poliittiset ja uskonnolliset rajat ylittävä toimielin, joka on liittynyt Roskaliikkeeseen. Neuvottelukunta haluaa näyttää esimerkkiä onnistuneesta monikulttuurisesta yhteistyöstä yhteisten, tärkeiden asioiden puolesta.

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta on maahanmuuttajien, järjestöjen, viranomaisten ja kaupungin päättäjien yhteistoimintaelin, jonka tehtävänä on edistää etnisten ryhmien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä maahanmuuttajien kotoutumista. Kuluvalla toimikaudella neuvottelukunta on pyrkinyt lisäämään yhteistyötä pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa. Neuvottelukunnassa uskotaan, että kunnalliset, poliittiset sekä etniset rajat ylittävä yhteistyö on ehdottomasti paras keino rakentaa monikulttuurista, suvaitsevaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Roskaliike -haasteeseen vastaaminen on osoitus toimivasta ruohonjuuritason yhteistyöstä.

Haasteen esittänyt Mari Nevalainen, Roskaliikkeen pitkäaikainen jäsenen toteaa: ”Ympäristömme ja vastuumme siitä ovat yhteisiä. Yksinkertaisella idealla ja pienellä teolla voimme lisätä elinympäristömme viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä säästää suuren määrän verorahojamme muuhun käyttöön – esimerkiksi maahanmuuttajien kielikoulutuksen parantamiseen.. Tavoitteena on myös saada ihmiset kyseenalaistamaan ja muuttamaan kulutus- ja roskaamistapojaansekä kunnioittamaan yhteistä ympäristöämme. Roskaliikkeessä on kyse elinympäristömme, toisten ihmisten sekä eläinten kunnioittamisesta. Tämä kunnioitus voi laajentua myös moniin muihin hyviin tekoihin.”

Rajoja ylittävän yhteistyön hengessä Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunta haastaa Espoon tasa-arvotoimikunnan mukaan liikkeeseen. 

Roska päivässä - liikkeen idea:

Roska päivässä -liike on puhtaasti omantunnon liike; jäsenistä ei pidetä jäsenrekisteriä, eikä jäsenmaksuja tai muita pääsyvaatimuksia ole. Haasteen vastaanottaminen on yksinkertaista. Riittää, kun päätättää nostaa päivittäin yhden roskan maasta roska- tai kierrätysastiaan ja haastaa mukaan liikkeeseen yhden uuden ihmisen. Tulevaisuuden tutkimuksen seura myönsi historiansa ensimmäisen Huomionosoitus -tunnustuksen Roska päivässä -liikkeelle ja sen perustajalle Tuula-Maria Ahoselle. Perusteluissa todettiin: ”Roskaliike on pienin teoin suuria muutoksia synnyttävä ilmiö ja keskinäistä yhteisvastuuta kasvattava sosiaalinen innovaatio. Liikkeen kansalaisaktiivinen toimintamalli luo näköaloja, että tavallinen ihminen voi vaikuttaa asioihin.”

Lisätietoja:
Mari Nevalainen                                                      Tuula-Maria Ahonen
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj.           Roska Päivässä –liikkeen perustaja
S-posti: mari.nevalainen@kolumbus.fi                          S-posti: ta@welho.com>
Puh
. 040-539 0656                                                      Puh. 044- 0212 036