Tiedote 7.9.2009

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro monikulttuurisuusohjelmasta

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron Espoon monikulttuurisuusohjelmasta  piti Mari Nevalainen (kaupunginvaltuuston kokous 7.9.2009).

 

Espoon monikulttuurisuusohjelman tavoitteena on Espoo -vision mukaisesti varmistaa, että Espoo on moniarvoinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää. Ohjelmaa valmisteltiin rinnakkain valtuustokauden Espoo -strategian kanssa, ja siinä tarjotaan konkreettisia aineksia strategisessa suunnittelussa nousseiden tavoitteiden toteuttamiseen. Osallistuin itse ohjelman valmisteluun monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana, ja pidimme tärkeänä, että tavoitteiden yhteydessä mainitaan mittarit, joiden avulla ohjelman toteutumista seurataan vuosittain

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä ohjelma on valmisteltu monipuolisesti ja hyvin. Sitä laadittaessa kuultiin laajasti kaupungin henkilöstöä, järjestöjen edustajia ja muita asiantuntijoita. Keskusteluun oli mahdollista osallistua myös Avoin Espoo -sivustolla. Lautakunnat käsittelivät ohjelmaluonnosta kesäkuussa.

Lämmin kiitos kaikille valmisteluun osallistuneille erinomaisesta työstä.
Espoo on kasvanut ja kansainvälistynyt hyvin nopeasti. Tällä hetkellä yli 8 prosenttia kaupungin asukkaista on maahanmuuttajataustaisia, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Espoossa puhutaan yli 110 äidinkieltä.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus eivät toki ole mitään uusia ilmiöitä pääkaupunkiseudulla. Tänne asettuneilla ulkomaalaisilla on vuosisatojen saatossa ollut erittäin tärkeä merkitys kulttuurin, liike-elämän ja kaupunkikuvan kehityksessä.  Harvoin muistetaan, että esimerkiksi Stockmann, Paulig, Fazer, Sinebrychoff ja Engel saapuivat maahamme aikoinaan vähävaraisina, mutta yritteliäinä ja innovatiivisina maahanmuuttajina.

Kun nykypäivän maahanmuuttajat - läheltä tai kaukaa tulleet - saavat oikeudenmukaisen kohtelun, sekä tarvitsemaansa tukea myös he tulevat varmasti omalla panoksellaan vaikuttamaan myönteisesti kaupunkimme ja maamme kehitykseen.
Vaikka maahanmuuttajia onkin pääkaupunkiseudulla aina ollut, ulkomaalaistaustaisten henkilöiden läsnäolo nykyisessä mitassa on uusi ilmiö. Maahanmuuttajia saapuu yhä kaukaisemmista maista ja suomalaisille vieraammista kulttuureista. Maahanmuutto ja Espoon muuttuminen yhä monikulttuurisemmaksi tarjoaa mahdollisuuksia, jotka meidän on osattava hyödyntää ja haasteita, joihin meidän on pystyttävä vastaamaan.

Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle osaavasta työvoimasta tulee kova kilpailu. Maahanmuuttajia tarvitaan helpottamaan työvoimapulaa, ja esimerkiksi hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa painotetaan työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Toisaalta maassamme jo olevien maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen kouluttautumisessa ja työllistymisessä on suuria vaikeuksia. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitääkin tärkeänä, että samalla kun mietitään, miten tehdä kaupungistamme houkuttelevampi ulkomaisille opiskelijoille ja työntekijöille panostetaan entistä tehokkaammin jo täällä olevien maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymiseen.

Maahanmuuttajien mukanaan tuoma osaaminen ja koulutus, kielitaito ja kulttuurituntemus on hyödynnettävä nykyistä paremmin. Tutkimusten mukaan hyvinvoiva, yritteliäs ja luova yhteisö on monikulttuurinen ja moniarvoinen. Ihmisten erilaisuus on rikkaus, jonka ansiosta syntyy aivan uudenlaisia ajatuksia ja ratkaisumalleja.

Maahanmuuttajien määrän nopea kasvu merkitsee suurta yhteiskunnallista muutosta, ja herättää pelkoa, että turvallisuus ja yhteiskuntarauha voivat Euroopan suurkaupunkien tapaan olla meilläkin uhattuina. Jotta uhkakuvat eivät toteutuisi, on monikulttuurisuusohjelman tavoitteiden mukaisesti tuettava maahanmuuttajien kotoutumista ja ennaltaehkäistävä syrjäytymistä. Jos maahanmuuttajilla ei ole pääsyä koulutus- ja työllisyyspoluille, usko tulevaisuuteen katoaa. Toivottomiksi koetuissa oloissa syrjäytyminen, työttömyys ja rikollisuus voivat periytyä sukupolvelta toiselle. Tällaista noidankehää on vaikeaa ja kallista yrittää katkaista.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä Espoon monikulttuurisuusohjelma tulee hyväksyä. Meidän päättäjien pitää sitoutua sen tavoitteisiin ja huolehtia omalta osaltamme, että ne myös toteutuvat.
Espoo on ollut edelläkävijä monissa asioissa, ja voimme toimia suunnannäyttäjänä myös innovatiivisessa ja onnistuneessa maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspolitiikassa, sekä hyvien etnisten suhteiden ja vuorovaikutuksen edistämisessä. Panostakaamme monikulttuurisen, tehokkaan, turvallisen ja hyvinvoivan kaupungin rakentamiseen!