Valtuustoaloite 10.9.2012

Valtuustoaloite lapsiperheille tarjottavien kodin- ja lastenhoitopalveluiden selvittämiseksi
 

* Aloite jätetty valtuuston kokouksessa 10.9.2012. Aloitteen allekirjoitti lisäkseni 25 valtuutettua.

Lapsiperheiden arjen yllättävissä vaikeuksissa voidaan tarvita tilapäistä ulkopuolista kodinhoitoapua. Haastavia tilanteita voivat olla esimerkiksi vanhemman, tai lapsen sairastuminen, vanhemman uupumus, yksinhuoltajuus, monilapsisuus, tai vaikea erotilanne.

Sosiaalihuoltolain uudistamista valmistellut työryhmä korostaa 4.9.2012 julkaistussa loppuraportissaan ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista tukea, jotta vältytään kärjistyneiden ongelmien korjaamiselta jälkeenpäin.

Lapsiperheiden kotiapu on tehokas tapa vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä kriisejä. Kotiavulla tarjotaan käytännön tukea ja ohjausta perheille, jotka tarvitsevat apua arjesta selviytymiseen, mutta eivät varsinaisia lastensuojelutoimenpiteitä. Ajoissa annettu apu vähentää lastensuojelupalveluja tarvitsevien perheiden määrää.

Kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan tarvitseville lapsiperheille tällaista tilapäistä, arkista ja konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon. Apua tulisi voida tarjota myös muiden kuin alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

Onkin syytä selvittää, missä määrin Espoossa tällä hetkellä on tarjolla varhaista tukea ja käytännön kotiapua tarjoavien perhetyöntekijöiden, tai kodinhoitajien palveluja. Tarvitaan tietoa siitä, miten perheet löytävät tarvitsemansa avun, ja miten tuen saamista voisi helpottaa. Perheen taloudellinen tilanne ei saa olla esteenä avun saannille.

Perheiden ja lasten varhainen tukeminen on aina inhimillisempää ja edullisempaa kuin turvautuminen korjaaviin toimenpiteisiin silloin, kun ongelmat ovat jo kärjistyneet.                   

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään mahdollisuus tarjota lapsiperheille kodin- ja lastenhoitoapua arjen yllättävissä vaikeuksissa.

Espoossa 10.9.2012


Mari Nevalainen (Vihr.)