Valtuustoaloite 27.1.2014

Valtuustoaloite asukkaiden mahdollisuuksien lisäämiseksi lähileikkipuistojen ylläpitämisessä sekä oman asuinalueen lähipalveluita koskevaan päätöksentekoon vaikuttamisessaEspoon arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen kaupunki, jonka parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Espoo-tarinassa korostetaan asukkaiden aktiivista osallistumista palvelujen kehittämiseen.

Osallistuva Espoo - kehitysohjelman hyötytavoitteissa korostetaan asukkaiden kuulemista ja aktiivista osallistumista oman asuinalueen kehittämisessä. Yksi valtuustokauden päätavoitteita on "palkitseva lähitekeminen". Tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja omatoimisesti lähiympäristössään sekä  vahvistaa talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä.

Suunnitelmat lakkauttaa ahkerassa käytössä olevia leikkipuistoja asukkaiden vastustuksesta huolimatta ovat jyrkässä ristiriidassa Espoon arvojen ja tavoitteiden sekä mm. Liikuntapoliittisen ohjelman ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa.

Leikkipuistot ovat asuinympäristönsä tärkeitä kaikkein pienimpien espoolaisten lähiliikuntapaikkoja sekä alueen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista hyvinvointia lisääviä asukkaiden kohtaamispaikkoja. Monet asukkaat olisivat varmasti halukkaita osallistumaan itselleen sopivina aikoina oman asuinalueensa leikkipuistojen ylläpitoon ja kunnostamiseen vapaaehtoisena talkootyönä, mikäli heille  tarjottaisiin siihen mahdollisuus sekä tarvittavat välineet ja ohjeistus. Luonnollisesti vastuu puistojen turvallisuuden valvonnasta säilyisi kaupungilla.    

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Espoon yhdessä päätettyjen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti selvitetään

1) Mahdollisuus lisätä asukkaiden osallistumista lähileikkipuistojen ylläpitoon ja kunnostukseen vapaaehtoisena talkootyönä

sekä

2) Miten asukkaiden ääni tulee oman asuinympäristön lähipalveluita koskevassa päätöksenteossa aidosti kuulluksi ja huomioiduksi.

Espoossa 27.01.2014

Mari Nevalainen