Valtuustoaloite 29.4.2013

Valtuustoaloite anonyymin työnhaun kokeilemisesta Espoossa

Espoon kaupungin tulee arvojensa mukaisesti pyrkiä aktiivisesti edistämään henkilöstönsä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta.

Työn saamisen pitää perustua työntekijän pätevyyteen ja osaamiseen. Työnhakijan ikä, sukupuoli, etninen tausta, perhesuhteet ym. työhön liittymättömät seikat eivät saa rajata ulos työhaastatteluihin kutsuttavia ihmisiä.

Anonyymissa työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan

henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli.  Henkilötietojen piilottamisesta sekä kuin haastatteluun kutsuttavista ja valituista henkilöistä vastaavat eri henkilöt.

Valitsija saa ennen työhaastattelua tietoonsa vain hakijoiden ammatin, tutkinnon, tutkintotason, edelliset työsuhteet ja suoritetut työtehtävät sekä niihin liittyvän osaamiseen. Päätös haastatteluun kutsuttavista tehdään henkilön osaamiseen liittyvän tiedon pohjalta.

Työhakemusten nimettömyys ja taustatietojen puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Ruotsissa anonyymi työnhaku on jo vakiintunut käytäntö ja mm. Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa siitä on hyviä kokemuksia. Helsinki on kokeillut anonyymia rekrytointia ensimmäistä kertaa tänä keväänä.

Nimettömän työnhaun on todettu hyödyttävän paitsi etnisiä vähemmistöjä myös vähentävän mahdollisesti esimerkiksi sukupuolen, iän ja epätyypillisen työuran perusteella tapahtuvaa epätasapuolista kohtelua ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.

Nimetön työnhakuprosessi ei tarkoita sitä, että työhön valitaan anonyymi henkilö. Nimetön prosessi ulottuu ainoastaan haastatteluvaiheeseen asti. Haastattelu ja sen jälkeinen rekrytointiprosessi toteutetaan normaaliin tapaan.

Espoo korostaa olevansa edelläkävijä ja pyrkivänsä pilotoimaan uusia käytänteitä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään mahdollisuus kokeilla anonyymia työnhakuprosessia, aluksi tietyllä rajatulla toimialalla. Mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, sitä voi pikkuhiljaa laajentaa koskemaan kaikkia rekrytointiprosesseja.

Espoossa 29.4.2013

Inka Hopsu                                                Mari Nevalainen