Valtuustokysymys 18.3.2013

Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteistoiminta-alueella

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, miten eläinsuojelu sekä kaupungineläinlääkärille säädetyt valvontatehtävät toteutuvat Espoossa käytettävissä olevien resurssien sekä suoritteiden perusteella.

Eläinsuojelulain mukaan jokaisella kunnalla on oltava eläinsuojeluviranomainen. Valtakunnallisten suositusten mukaan eläinsuojeluvalvonta tulisi erottaa eläinlääkäreiden muista tehtävistä huomioiden erityisesti esteettömyysnäkökohdat ja kuulua valvontaeläinlääkärille, joka ei tee praktiikkaa. Eläinlääkintähuoltolain mukaan  kunnilla on ilmeisesti mahdollisuus palkata valvontaeläinlääkäri valtion laskuun?

Kaupungineläinlääkärin laajaan tehtäväkenttään kuuluu runsaasti erilaisia valvontatehtäviä. Tärkeisiin tehtäviin kuuluu mm.   varautuminen helposti leviävien eläintautien sekä zoonoosien eli eläinten ja ihmisten yhteisten tartuntatautien kuten rabieksen uhkaan. 

Pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

- Miksei Espoossa vastoin valtakunnallisia suosituksia ole erillistä eläinsuojelueläinlääkäriä, joka päätyönään hoitaa eläinten pidon ja hyvinvoinnin valvontaa?

- Kuinka paljon viranomaisille tulee ilmoituksia epäillyistä eläinsuojelurikkomuksista ja eläinten huonosta kohtelusta, sekä missä ajassa ilmoitetut tapaukset tarkastetaan? Osaavatko ihmiset eläinsuojelueläinlääkärin puuttuessa tehdä ilmoituksen kaupungineläinlääkäreille, vai työllistetäänkö esim. poliisia? 

- Kuinka monessa tapauksessa on käytetty eläinsuojelulain mukaisia pakkokeinoja, kuten kieltoja ja määräyksiä, huostaanottoja tai uhkasakkoa? Miten varmistetaan, että annetut määräykset toteutetaan määräajassa ja miten varmistetaan eläinten hyvinvointi eläinsuojelulain mukaisissa kiireellisissä tapauksissa?

- Miten resurssit riittävät tekemään lain edellyttämiä tarkastuksia myös ilman epäilyä eläinsuojelulain rikkomisesta esimerkiksi eläinkauppoihin, pieneläinhoitoloihin, kenneleihin  sekä ravi- ja ratsastustalleille?

- Miten resurssit riittävät muihin kunnaneläinlääkärille määrättyjen valvontatehtävien hoitoon?


Mari Nevalainen (Vihr.)

Jätetty Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.3.2013. Kysymyksen allekirjoitti 20 valtuutettua.