Valtuustokysymys kaikkien yläkoulujen koulupäivän päättymisestä klo 14.00, päätöksentekoprosessista, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme päätöksestä, jonka mukaan kaikkien Espoon yläkoulujen koulupäivä päättyy lukuvuonna 2018-2019 keskiviikkoisin jo klo 14.00. Miten päätöksenteossa on toteutunut avoimuus ja asukas- ja asiakaslähtöisyys, miten on huomioitu rehtoreilta ja opettajilta tullut palaute ja miten on kuultu oppilaita?  Paljonko toiminta tulee kaupungille maksamaan ja miten ja kuka valitsee palvelujen tuottajat?

Koulujen mukaan viranhaltijapäätöksellä sotketaan kaikkien koulujen toiminta sekä harrastavien lasten vakiintuneet aikataulut. Päätöksellä puututaan erittäin voimakkaasti koulujen mahdollisuuteen suunnitella lukujärjestykset toimiviksi. Opettajakunnan kannanotossa pyydetään  Espoon opetustoimen johtoa kumoamaan päätös oppilaiden edun ja koulutyön toimivuuden nimissä: "Kyseinen päätös hankaloittaa ja heikentää merkittävästi oppilaiden koulutyöskentelyä, haittaa harrastamista sekä vaikeuttaa järkevän lukujärjestyksen toteuttamista....Opiskelu on peruskoululaisen päätyö ja kunnan on tarjottava siihen parhaat mahdolliset puitteet. Yksipuolinen määräys lopettaa koulu kesken työpäivän on hyvin lyhytnäköinen ja laajasti vaikuttava aiheuttaen enemmän haittaa kuin hyötyä. On ennenkuulumatonta, jos kaupunkimme opetustoimi estää normaalin ja tärkeän koulutyön tekemisen näennäisen ja marginaalisen harrastamisen nimissä."

- Miksi muutos on haluttu viedä läpi viranhaltijapäätöksenä asianosaisia ja luottamushenkilöitä osallistamatta?  Eikö tämän kokoluokan asia  pitäisi valmistella avoimesti, hyvässä yhteistyössä asianosaisten kanssa?  

- Miksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole käsitellyt asiaa, eikä sitä ennen päätöstä ole saatettu edes lautakunnan tietoon? Näin merkittävästi kaikkien koulujen toimintaan vaikuttava asia ei voine olla puhtaasti "operatiivinen asia", josta voi päättää viranhaltijan päätöksellä  

- Paljonko kaupunki on varannut toiminnan järjestelyyn rahaa, ja miten valitaan palvelujen tuottajat?

- Onko kaupunki jo tehnyt sopimuksia yhteistyötahojen kanssa? Onko kaupunki jo maksanut jotakin ja mikäli on, kuinka paljon, kenelle, kenen päätöksellä ja miksi?

- Miten Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea liittyy tehtyyn päätökseen?  

- Miten tehty päätös ja päätösprosessi sopivat Espoo-tarinan linjauksiin avoimesta päätöksenteosta sekä  asukas- ja asiakaslähtöisestä toiminnasta?

- Onko oppilaskunnilta ja Espoon  nuorisovaltuustolta pyydetty lausuntoa? Onko tehty lapsivaikutusten arviointia? Oppilaiden koulutyöhön, vapaa-aikaan sekä harrastusmahdollisuuksiin merkittävästi vaikuttavasta asiasta päättäminen kuulematta oppilaita on vastoin YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta sekä arvoja, joihin Espoo on mm. Espoo-tarinassa sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa sitoutunut.

Mari Anthoni (Vihr.)
Espoossa 19.3.2018