11.1.2018 Virkamiesten suunnitelma Espoon kouluverkosta veisi alakoulut Tapiolasta - Jousenkaarelle ja Aarnivalkealle on pikaisesti rakennettava uudet koulut omille tonteilleen

Tänään julkistettiin virkamiesten esitys suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkosta ja sen muutoksista. Esityksen mukaan vanhassa Tapiolassa ei jatkossakaan ole yhtään alakoulua!  Jousenkaari siirretään Espoonlahdesta Niittykumpuun ja Aarnivalkea Otaniemeen. Tilat sijaitsevat ankeilla alueilla ja monille pienille koululaisille vaarallisen matkan päässä vanhoissa toimistorakennuksissa, joista ainakin Uusikumpu on osoittautunut huonokuntoiseksi.

On käymässä juuri, kuten vanhemmat ovat pelänneet:  "tilapäisinä ratkaisuina" ja "kiireessä ja vaihtoehtojen puutteessa" perustelluista ja tehdyistä päätöksistä  tulee hivuttamalla vakiintunut asiantila. Virkamiesten mielestä lapsiperheille rakennetun Tapiolan lapsilla ei tarvitse olla turvallisen matkan päässä sijaitsevaa lähikoulua. Esitys ja asian valmistelu ovat häpeäksi kaupungillemme.

Suunnitelmassa korostetaan, että "Tilankäyttösuunnitelmaan sisältyviä koulujen siirtymisiä, lakkauttamisia tai yhdistämisiä ei päätetä tämän suunnitelman hyväksymisellä, vaan niistä jokaisesta päätetään erikseen." Avoimeksi jää, koska nämä päätökset on tarkoitus tehdä, sekä kuinka pitkään koulujen on määrä olla niille esitetyissä uusissa väistötiloissa.    Tämä on aivan luokattoman huonoa valmistelua ja perustelua,  eikä tällaista voi hyväksyä.. Kun syksyllä budjetin hyväksymisen yhteydessä peräsin ratkaisua Tapiolan koulujen kohtaloon, sanottiin, että  asiasta päätetään kouluverkon yhteydessä... On käsittämätöntä ja aiemmin sovitun ja luvatun vastaista, ettei tietoa nytkään ole. Molempien koulujen rakennushistoriaselvitykset valmistuivat jo lokakuussa.  

Valitettavasti vaikuttaa siltä, että suunnitelmaan on salakavalasti ujutettu virkamiesten lopullinen tahto ja ihmisiä sumutetaan sanomalla, että lopullisesti päätetään myöhemmin, etteivät he ryhtyisi vastustamaan suunnitelmaa.

Pelkään todella, että mikäli suunnitelma  hyväksytään esitetyssä muodossa, tulevassa päätöksenteossa voidaan vedota siihen, että pääperiaatteet on jo hyväksytty - eivätkä koulut koskaan palaa Tapiolaan. Tällaisia manööverejä on valitettavasti nähty ennenkin. 

Kaupungin näkövinkkelistä koulujen siirtäminen pois Tapiolasta on toki kätevää ja edullista. Niittykummussa ja Otaniemessä on vapaana vanhoja toimistotiloja, joihin oppilaat ja opettajat voi säilöä. Toiminta on räikeässä ristiriidassa kaupungin hyväksymien arvojen - asukas- ja asiakaslähtöisyyden, inhimillisyyden ja vastuullisuuden kanssa.

Tapiolassa on oltava toimivat, terveet ja nykyajan vaatimuksia  vastaavat  sekä kasvavan alueen lapsille riittävän isot alakoulut. Jousenkaari ja Aarnivalkea on mahdollisimman pikaisesti palautettava omille tonteilleen, uusiin rakennuksiin.  Toimenpiteisiin tämän toteutumiseksi on ryhdyttävä välittömästi!

Esitys koulujen (väliaikaisesta) siirrosta pois Tapiolasta on tullut virkamiesvalmistelusta, mutta taustalla on vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden tekemät arvovalinnat. Virkamiehet perustelevat esitystään poliittisesti päätetyllä säästöohjelmalla sekä investointikatolla. Heidän on tehtävä työnsä annetuissa raameissa. On surullista, että päättäjiemme enemmistö on ollut sitä mieltä, että rankat, "säästöt" opetuksessa ja koulutiloissa ovat parempi vaihtoehto kuin pieninkin veronkorotus. Päätetty investointikatto on myös aivan keinotekoinen. Jos katto on liian matalalla siihen, että nopeasti kasvava, lapsivaltainen kaupunkimme pystyisi tarjoamaan terveet ja toimivat lähikoulut kaikille lapsilleen, kattoa on yksinkertaisesti nostettava.

Luottamushenkilönä, veronmaksajana ja äitinä minua surettaa ja suututtaa myös, että samaan aikaan kun vaaditaan tiukkaa taloudenpitoa ja säästöjä koulutiloissa, rahaa tuntuu löytyvän loputtomasti kun kohteena ovat raiteet maan alla tai päällä, tunnelit tai betonikannet. Arvot ja prioriteetit sekä mittasuhteet tuntuvat kaupungissamme olevan ihan hukassa. Kun kouluverkko tulee nyt luottamushenkilöiden käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osoittaa todelliset arvonsa. Todella toivon, että luottamushenkilöt yli puoluerajojen asettavat etusijalle lasten ja perheiden hyvinvoinnin sekä jokaisen espoolaislapsen oikeuden terveelliseen ja toimivaan, omalla asuinalueella sijaitsevaan lähikouluun.

Lähikoulu on äärettömän tärkeä lasten hyvinvoinnille ja terveydelle. Kyse on tutusta ja turvallisesta ympäristöstä, mahdollisuudesta harrastaa hyötyliikuntaa kulkien koulumatkat kävellen tai pyörällä, sosiaalisista suhteista, turvaverkoista, harrastusmahdollisuuksista, juurien kasvattamisesta omaan asuinympäristöön. Nämä ovat korvaamattomia arvoja ja tavoitteita, joille ei voi laittaa hintalappua. Ne tulisi asettaa etusijalle Espoossa, joka pyrkii vahvistamaan asukkaiden kotiseuturakkautta ja -ylpeyttä. Omalla asuinalueella sijaitseva lähikoulu, koulussa tehtävä kotiseutukasvatus, retket lähiympäristöön jne. ovat näiden tavoitteiden saavuttamisessa todella tärkeitä. Kun  lapset ja nuoret käyvät oman asuinalueensa koulua, perheet viihtyvät ja kiintyvät paremmin alueeseen ja ympäristön sosiaalinen kiinteys kasvaa.

Surullista kyllä sekä ajallisesti että matkallisesti pitkät evakkomatkat ovat pahasti rapauttaneet Tapiolan koulujen ennen erinomaista yhteishenkeä sekä kotien ja koulujen välistä yhteistyötä. Kun koulu seisoo tyhjänä, asuinalueelta puuttuu sen sykkivä sydän.  

On törkeää että päätöksiä siitä, koska - jos milloinkaan - koulut saavat palata Tapiolaan, kunnolliseen, uuteen koulurakennukseen lykätään, eikä luvattuihin asioihin voi lainkaan luottaa.

Kun Jousenkaaren sisäilmaongelmat ja terveyshaitat viimein keväällä 2016 myönnettiin, vakuutettiin ensin, että koulu korjataan syksyksi kuntoon.  Sitten luvattiin, että väistötilat löytyvät Tapiolasta. Päätös väistöön siirtymisestä kaupungin toiselle laidalle, hankalien yhteyksien päässä sijaitsevaan Espoonlahteen tehtiin kesäloman kynnyksellä, kun oli muka niin kiire, ettei ollut enää muita vaihtoehtoja.... Päätös tuli sen jälkeen, kun haku niin ensimmäisille luokille kuin musiikkiluokillekin oli jo päättynyt. Espoonlahdessa olon luvattiin kuitenkin kestävän enintään yhden lukukauden. Nyt koulu on siis päätetty pitää vuoteen 2019 asti Espoonlahdessa, sitten muutetaan monille Tapiolassa, Jousenkaaren alueella, asuville lapsille ja perheille todella hankalassa paikassa sijaitsevaan  väistötilaan...

Toistuvat muutot, hankalat matkat ja epävarmuus tulevasta ovat sietämättömiä niin perheille kuin koulun henkilökunnallekin.

Metroradan varrella laudat ikkunoissa hiljaa rappeutuvat homekoulut sekä kehnot, hankalien matkojen takana sijaitsevat väistötilat todistavat hiljaisesti, mutta vahvasti kaupunkimme arvoista ja prioriteeteista. 

Nyt on aika tehdä muutos! Kaupunki kerää parhaillaan palautetta tehdystä kouluverkkosuunnitelmasta. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kertoo mielipiteensä. On myös huolehdittava, että perheiden, lasten ja nuorten sekä koulujen henkilökunnan ääni myös todella kuuluu ja vaikuttaa päätöksenteossa.

Tehdään Espoosta oikea sivistyskaupunki, jonka päätöksenteossa ja rahankäytössä priorisoidaan opetus ja koulutus, terveet ja toimivat  tilat sekä  oppilaiden, opettajien ja perheiden toiveet, tarpeet ja arjen sujuvuus.