20.1.2017: Aloitteesta todeksi - Espooseen Suomen ensimmäinen Rakkauden puutarha ja mitä se tarkoittaakaan

LÄNSIVÄYLÄ 19.1.-17 Teksti: Sanna Jompero, Kuva: Lotta Åberg

Eilinen päivä alkoi iloisesti tiedolla, että elokuussa jättämäni valtuustoaloitteen seurauksena Espooseen perustetaan Suomen (ja maailman?) ensimmäinen Rakkauden puutarha, minne rakastavaiset - parit, perheet, ystävät - saavat istuttaa oman hedelmäpuun rakkautensa merkiksi.

Espoon kaupunki ja tekninen lautakunta innostuivat aloitteestani ja esittävät, että ensimmäinen Rakkauden puisto perustetaan Suurpellon hedelmälliseen maaperään.

Vanhaan maanviljelysmaisemaan nopeasti noussut Suurpelto on viimeiset neljä vuotta ollut  edustamani Osallistuva Espoo-ryhmän nimikkokohde siinä, miten luoda kotiseuturakkautta ja -ylpeyttä sekä yhteisöllisyyttä ja "lähitekemisen tapaa" uudella asuinalueella. Alueella on toteutettu monia hienoja asioita asukkaiden oman aktiivisuuden ja talkootyön tuloksena. Ainakin ensireaktioiden perusteella Rakkauden puutarha tulee asukkaille iloisena yllätyksenä. Parhaimmillaan hyvin hoidetusta puutarhasta tulee asuinalueen kaunistus ja käyntikortti, joka  tarjoaa viihtyisän viherkeitaan niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

Asia on saanut paljon mediahuomiota ja herättänyt melko vilkasta keskustelua. Leijonanosa minulle tulleesta palautteesta on ollut innostunutta ja kiittävää. Kyse ei ole mistään maailmaa muuttavasta asiasta, mutta on monille innostava esimerkki siitä, että uskaltamalla ajatella hiukan toisin ja tehdä pieniäkin konkreettisia tekoja voi vaikuttaa ja saada aikaan positiivisia muutoksia asuinympäristössä ja toimintatavoissa.

Luonnollisesti osa kommentoijista tuomitsee aloitteen ja idean joko turhana piiperryksenä, tai yhteisten rahojen tuhlaamisena, joku ehti epäillä, että kyseessä on jotain perverssiä. Kaikkien ei tietenkään pidä innostua asiasta, mutta verorahoja ei ole tarkoitus tuhlata, päinvastoin.    

Uskon, että oikein tuotteistettuna ja markkinoituna Rakkauden metsillä tai puutarhoilla voi saada paljon myönteistä näkyvyyttä Espoolle sekä edistää matkailua. Jotta idea kantaa, se tulee toteuttaa kestävästi, luonnon ehdoilla ja ympäristöä kunnioittaen. Puiden istutus ja hoito on toteutettava vastuullisesti, ammattilaisten avulla. Parhaassa tapauksessa yksityiset yrittäjät ottavat tämän hoitaakseen.  Puun istuttamisesta  perittäisiin maksu  ja jatkona voi tarjota esim.  mahdollisuutta ostaa palvelu, jossa hoitaja tai kummi lähettää kuvia puun kasvusta ja eri vuodenaikoina. Varmasti monet  myös palaisivat katsomaan puunsa kasvua. Rakkauden metsän markkinointiin voi yhdistää mm. sähköbusseja, opastettuja luontoretkiä, jokamiehenoikeuksia, ympäristönsuojelua jne.

Aloitteeni ja sen toteutumisen tavoitteena on myös lisätä ihmisten rakkautta luontoon sekä omaan asuinympäristöön - kasvattaa paitsi puita myös myönteistä ja arvostavaa suhtautumista omaan asuinpaikkaan, sen ihmisiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Jokaisella meistä on vastuu kotiseudustamme. Suuri osa espoolaisista - ja Suurpellon asukkaista varsinkin - on uusia tulokkaita, niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin tänne muuttaneita. On erittäin tärkeää, että asukkaille syntyy myönteinen ja arvostava suhtautuminen uuteen kotikaupunkiin ja asuinalueeseen sekä halu osallistua asuinpaikkansa kehittämiseen. Viihtyisä, vihreä ja vireä asuinalue metsineen, puutarhoineen ja rakkauden puineen toivottavasti vahvistaa asukkaiden halua kasvattaa myös omat juurensa syvälle Espoon maaperään ja olla muokkaamassa siitä yhä parempaa.

Uskon tähän asiaan. Siihen, että pienin askelin voi sekä muuttaa maailmaa että parantaa omaa asuinympäristöä. Mutta ei, tämä ei   ole Espoon tärkein asia eikä tärkeintä, mitä olen itse kuluneella valtuustokaudella yrittänyt edistää ja saada aikaan.

Olisin suonut, että muut tekemäni aloitteet olisivat saaneet vähintään yhtä suopean vastaanoton. Jos olisin saanut valita, Espoosta olisi tullut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta ja kaikissa Espoon kouluissa olisi teetetty kattavat oirekyselyt sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi. Näiden ja lukuisten muiden asioiden eteen olen tehnyt kovasti töitä yhteistyössä muiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa.  Vaikka olen usein turhautunut ja pettynyt, monet asiat ovat kuitenkin sitkeän puurtamisen ja rakentavan yhteistyön seurauksena menneet oikeaan suuntaan. Myös lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien  parantaminen ja oirekartoitukset etenevät.

Rakkauden puisto-aloitteeni saama myönteinen ja innostunut vastaanotto valaa uskoa siihen, että huolellisesti laadituilla ja perustelluilla aloitteilla voi vaikuttaa ja työllä on merkitystä.

Minulle tämän aloitteen tekeminen sekä sen eteneminen ovat iloisia ja tärkeitä asioita myös henkilökohtaisella tasolla. Vaikka monien mielestä siviiliminä ja henkilökohtainen elämä pitäisi pitää erillään politiikasta tai muusta työstä, ei se käytännössä koskaan ole täysin mahdollista. Oman elämän ylä- ja alamäet, opit ja kokemukset sekä kohtaamamme ihmiset vaikuttavat ja jättävät jälkensä toimintaamme ja ajatteluumme.     

Valmistelin ja jätin aloitteeni rakkauden metsästä/puistosta aikana, joka oli niin maailmassa ja Espoossa kuin omassa ja perheeni elämässäkin monesta syystä raskasta. Vaikeassa elämäntilanteessa, monien pelkojen ja huolien keskellä, oli tärkeää pyrkiä tekemään positiivisia asioita, uskomaan hyviin asioihin ja ihmisiin ja parempaan tulevaisuuteen.  Minulle tieto Rakkauden puutarhan toteutumisesta symboloi uuden vuoden tuomaa uutta iloa ja toivoa, uusia alkuja ja mahdollisuuksia.      

Rakkauden metsän idean äiti on alunperin matkailualan vaikuttaja Anu Nylund, jonka aloitteesta olemme perustaneet Rakkauden metsä-tiimin, jossa on mukana matkailualan vaikuttajia ja poliittisia päättäjiä ympäri Suomen. Rakkauden metsän idea on vapaasti lainattavissa ja muokattavissa minne  tahansa. Espoo ehti kuitenkin  ensimmäisenä, mistä olen erittäin iloinen ja ylpeä.  Minun Espooni - vihreä ja vireä kaupunki,  missä rakkaus kasvaa!