20.11.2015: Espoon kaupunki mogasi nuorisovaltuustovaaleissa - Miten kannetaan vastuu?

Espoossa pidettiin nuorisovaltuustovaalit 12.11.2015. Tuloksia joudutaan odottamaan poikkeuksellisen pitkään, sillä kaupunginhallituksen pitää vahvistaa tulos ennen sen julkistamista.

Uuden nuorisovaltuuston vahvistamisen piti olla ensi maanantaina kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistalla ja ihmettelin, kun sitä ei esityslistalla ollut. Olin juuri kysymässä asiasta, kun luin ensin Facebookista ja sitten ehdokkaana olleen Nora -tyttäreni lähettämästä viestistä, että kaupungin tekemien virheiden vuoksi vaalit joudutaan uusimaan osassa kouluista ja tuloksia odottamaan epämääräiseen tulevaisuuteen ensi vuoden puolelle. Tietääkseni kaupunginhallituksen jäsenille tai muille luottamushenkilöille ei ole tiedotettu asiasta. Kaupungin nettisivuilla kerrotaan edelleen, että tulos julkisettaan 24.11. Epäselvää on, onko viesti tavoittanut kaikkia ehdokkaitakaan.

Nuorisovaltuuston pääsihteerin lähettämässä viestissä sanotaan: "Nuorisovaltuustovaalien tulosten julkistamistilaisuus on peruttu 24.11. ja uuden nuorisovaltuuston valinta viivästyy. Nuorisovaltuustovaalien äänestyksessä tapahtuneen virheen takia äänestys täytyy uusia osassa espoolaisia kouluja ja oppilaitoksia sekä Kasavuoren koulussa Kauniaisissa ja Kauniaisten lukiossa. Uusi äänestys näissä kouluissa ja oppilaitoksissa toimitetaan tammikuussa. Äänestys joudutaan toimittamaan uudestaan, koska äänestysmateriaalin mukana lähti yläkouluille ja oppilaitoksille virheellinen ehdokaslista."

Nuorisovaltuuston jäsenille on päivän mittaan tullut tietoja, että virheellisiä ehdokaslistoja olisi ollut muillain kouluilla ja niissäkin vaalit uusisttaisiin. Kukaan ei tunnu tietävän, missä kaikkialla virheellisiä listoja on ollut ja asiaa on jälkikäteen mahdotonta tarkistaa.

Tämä on aivan käsittämätöntä sekoilua, surullista ja noloa taas kerran. Niin ehdokkaina olleet nuoret kuin paikkansa jättämään valmistautuneet Nuvan jäsenet ovat  ymmärrettävästi hämmentyneitä, vihaisia ja pettyneitä. Aivan oikeutetusti nuoret kokevat, että aikuiset ovat heidät pettäneet.

Ehdokkaille lähetetyssä viestissä sanotaan, että vaalit uusittaisiin vain muutamassa koulussa. Näin ei mielestäni kaikkien ehdokkaiden  tasa-arvoisen kohtelun vuoksi voi olla. Jos vaalit uusitaan, niin sitten uusitaan kokonaan ja kaikissa äänestyspaikoissa.

Nuorisovaltuusto on uuden kuntalain myötä lakisääteinen vaikuttamistoimielin.  Nuvaa ja Nuva -vaaleja ei voi vähätellä, eikä lähettää näin epämääräisiä "tiedotteita".  Tiedotteessa ei esimerkiksi kerrota, mihin asti nykyisten valtuutettujen kausi jatkuu ja koska uudet valtuutetut pääsevät aloittamaan työnsä.  Tämä on hyvin ikävää kaikkia kohtaan. Monet täysi-ikäistyneet nuva-valtuutetut ja hallituksen jäsenet, mukaan lukien koko puheenjohtajisto, on varautunut jättämään paikkansa. Moni on aloittanut uuden elämänvaiheen uusissa opinahjoissa ja uusilla paikkakunnilla. Tilanne on hyvin ikävä ja epäreilu myös uusia ehdokkaita kohtaan. Nuorisovaltuuston jäseniä valitaan edustajiksi lautakuntiin ja poikkihallinnollisiin ryhmiin ja Nuvalla on edustajansa myös valtuuston kokouksissa. Nämä paikat ovat hyvin tavoiteltuja ja niistä kisataan vuosittain tiukasti, mutta reilusti. Kuten jokainen valtuuston kokouksiin osallistunut tai niitä seurannut tietää, Nuvan jäsenet ovat hyvin fiksuja ja aktiivisia ja ottavat luottamustoimensa tosissaan.  

Nuvalaisten mielestä vaaleissa ja äänestämiskäytännöissä olisi muutenkin petrattavaa. Saamieni tietojen mukaan yläkouluissa oppilaat viedään koulutuntien aikana äänestämään, sen sijaan lukioissa sekä ammattikouluissa äänestäminen tapahtuu oma-aloitteisesti kouluajan ulkopuolella. Lukioissa äänestysprosentit ovat jääneet hyvin alhaisiksi. Ymmärrettävästi vaaleissa vahvoilla ovat aina oman koulun tutut ehdokkaat. Nyt ehdokkaat kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa sen mukaan opiskelevatko peruskoulussa vai toisen asteen oppilaitoksessa. Tätäkin olisi varmasti syystä miettiä.

Kun olen sivusta saanut toimintaa seurata tiedän, että monet ehdokkaat käyttivät vaaleihin paljon omaa aikaansa ja energiaansa, osallistuivat paneeleihin kouluaikana ja joutuivat sitten tekemään paljon ylimääräistä koulutyötä jne. Ei nuoria ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia saa vähätellä eikä kohdella toisarvoisina. Olisi aika skandaali, jos näin olisi käynyt kunnallisvaaleissa.   

Nuoret ovat epäselvyyksiin täysin syyttömiä. Aikuiset ihmiset, joiden kuuluu hoitaa näitä asioita työkseen ovat sössineet. Virheistä on kannettava kunnolla vastuu, eikä nuoria saa panna kärsimään.

Tämä on kaikkiaan hyvin harmillista ja noloa - kaiken kukkuraksi kansainvälisenä Lapsen oikeuksien päivänä.... Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua elämäänsä ja hyvinvointiinsa vaikuttaviin päätöksiin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Espoon valtuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jossa korostetaan osallisuuden, osallistumisen ja kuulluksi tulemisen merkitystä. Miten nuoria - nuvan jäseniä, ehdokkaita sekä äänioikeutettuja - aiotaan kuulla tässä  asiassa?