21.10.2016: Priorisoinneista, populismista ja ihan vaan terveen järjen käyttämisestä kaupungin päätöksenteossa ja rahankäytössä - koulukorjaukset vs. tunnelihankkeet

Länsiväylä 19.11.2016

Espoon kaupunginvaltuustonkokouksessa 17.10. päätettiin rakentaa Kehä I alle tuleva tunneli Keilaniemessä kerralla valmiiksi - ja hyväksyä samalla 28 miljoonaa lisää rahoitusta tähän yhteensä ainakin 100 miljoonaa maksavaan hankkeeseen.

Aiheesta virisi vilkas keskustelu arvoista ja rahankäytöstä, jonka kuluessa heiteltiin tiukkoja kommentteja ja syytöksiä kaupunkimme priorisoinneista sekä valtuutettujen (lue: minun) syyllistymisestä populismiin. Keskustelua referoitiin myös paikallislehti Länsiväylään ja sitä kommentoitiin Twitterissä ja Facebookissa.

Olen saanut omista puheistani poikkeuksellisen paljon palautetta - lähinnä kiitosta kuntalaislta ja haukkuja toisilta luottamushenkilöiltä. Twitter mahdollistaa lähinnä kärjistetyn piikittelyn ja lehtiin kokonaisista puheenvuoroista, tai niihin annetuista repliikeistä päätyy yleensä räväköitä, asiayhteydestä irrotettuja sitaatteja. Palautteen runsauden sekä asian ajankohtaisuuden vuoksi haluan vielä jatkaa keskustelua ja perustella näkemyksiäni. Rahoitus Kehä I tunneliin löytyi, mutta suuret arvokeskustelut sekä päätöksenteko kaupunkimme rahankäytöstä ovat vasta edessä. Pian päätämme ensi vuoden budjetista ja siitä, mihin haluamme yhteiset ja rajalliset rahamme käyttää.  

Tunnelointihanketta kannattaneet valtuutetut ovat moittineet minua siitä, että arvostelen rahankäyttöä tunneliin, kun kuitenkin nyt kannatin lisärahoitusta sen saamiseksi mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän pj. Pia Kauma syytti minua lehteen päätyneessä väittelyssä populismista, kun asetan vastakkain tunneloinnin ja koulukorjausten kustannukset. Eräät muut luottamushenkilöt olivat sitä mieltä, ettei kyse ole edes samasta rahasta.

Valtuutettujen väärinymmärrykset ja syytökset saattavat hyvin olla myös tarkoituksellisia - kuntalaisten ja veronmaksajien silmissä touhu näyttää juuri siltä mitä se oikeasti onkin: kaupungilta, jonka arvot ja priorisoinnit ovat täysin vinksallaan ja rahankäyttö ja valvonta melko holtitonta sekä huonosti perusteltua.     

Nyt emme päättäneet kehän tunneloimisesta, vaan ainoastaan siitä, kuinka nopeasti ja millä hinnalla jo aiemmin päätetty ja aloitettu työ on mahdollista saada valmiiksi.  

Olen vastustanut koko järjetöntä hanketta - ökykallista tunnelia, ylikorkeita torneja sekä aivan älyttömiä liikenneratkaisuja alusta asti. Kun alueen asemakaavan muutos viime valtuustokaudella hyväksyttiin, jätin eriävän mielipiteen päätökseen. Valitettavasti monet silloisessa puheenvuorossani esittämäni huolet ja epäilyt ovat jo realisoitunet.

Hankkeeseen ei olisi pitänyt milloinkaan ryhtyä, mutta surkeassa tilanteessa ja kaikkien huonojen päätösten jälkeen on taloudellisesti järkevintä sekä ennen kaikkea alueen asukkaiden kannalta kohtuullisinta pyrkiä saattamaan rakennustyöt loppuun mahdollisimman nopeasti.  Alueen asukkaat ovat vastustaneet tiukasti sekä ylikorkeita torneja että liikennejärjestelyjä, jotka ennusteiden mukaan lisäävät alueen liikennemääriä ja huonontavat ilmanlaatua todella merkittävästi. Ymmärrettävästi asukkaat ovat hyvin järkyttyneitä ja heidän elämänlaatunsa kärsii merkittävästi kun todella mittavia, kohtuuttomasti melua ja pölyä tuottavia rakennustöitä tehdään aivan heidän ikkunoidensa  alla.  Tässä tilanteessa asukkailta on tullut vetoomuksia saattaa työ nopeasti loppuun. Elämä valtavan rakennusmontun reunalla on rankkaa ja terveydelle vaarallista.     Tähänastisessa päätöksenteossa ja toiminnassa on asukkaiden ääni sekä asumisviihtyvyys ja -turvallisuus jätetty tyystin huomioimatta. On korkea aika huomioida asukkaat ja pyrkiä minimoimaan asukkaille aiheutuva haitta.

Minua kuitenkin surettaa ja suututtaa, että tilanteessa, jossa säästämme opetuksesta ja päivähoidosta, eikä meillä ole varaa korjata sisäilmaongelmaisia koulujamme, olemme rakentamassa ainakin sadalla miljoonalla eurolla tunnelia, jonka kannattavuus vaikuttaa taloudellisesti todella epävarmalta ja jonka vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja maisemaan ovat erittäin haitallisia. Tämän kannan ääneen lausuminen oli monien päättäjiemme mielestä populistista ja myös asian väärin ymmärtämistä.

Populistikortti heilahtaa helposti, kun uskaltaa arvostella valtaapitäviä ja ennalta suljettujen ovien takana sovittuja asioita sekä tuoda julkiseen keskusteluun ns. kadunmiehen näkemyksen. Aikoinaan poliittisen historian luennoilla opin, että populismi voidaan ymmärtää "poliittisena toimintana, jonka tarkoituksena on edustaa tavallisen kansalaisen tarpeita ja toiveita." Toisen tunnetun näkemyksen mukaan  "Hyve asuu tavallisissa ihmisissä." Minä olen ihan tavallinen ihminen ja minulla on toisilta "tavallisilta kansalaisilta" saatu mandaatti hoitaa yhteisiä asioitamme valtuustossa ja muissa luottamustoimissa.  Sekä nöyrästi että ylpeästi kuuntelen ja edustan kuntalaisia. Jos se tekee minusta populistin, olen sitä ylpeästi.

Omasta mielestäni monien päättäjien suhtautuminen kuntalaisten perusteltuihin huoliin ja kritiikkiin on ylimielistä ja alentuvaa.  Pia Kauman (kok) esittämän syytöksen mukaan liikennehankkeiden ja koulukorjausten asettaminen vastakkain on populistista ja virheellistä. Hän myös perusteli Kehä I kattamista sillä, että näin saadaan espoolaisille "leivottua yhteistä kakkua, josta riittää jaettavaa myös koulukorjauksiin."

On epärehellistä ja moraalitonta väittää, ettei kyse olisi erilaisten hankkeiden asettamisesta vastakkain, tai samoista rahoista - tietenkin on. Se, että varat tulevat Tapiolan taseyksikön budjetista ei tarkoita, etteivätkö ne olisi samaa yhteistä ja rajallista rahaa, josta pitäisi riittää rahaa mm. kipeästi kaivattuihin ja pahasti myöhässä oleviin koulukorjauksiin. On poliittista päätöksentekoa ja arvovalinta, mihin rahat käytämme. Kysyin asiaa valtuustossa kahdesti, eikä kukaan kumonnut käsitystäni, että  koska maankäyttötulot Keilaniemessä saadaan vasta jälkikäteen, rakentaminen on tehtävä lainalla. Ihmettelen ja paheksun, että tähän on varaa ja halua ottaa jopa lainaa, kun terveellisiin kouluihin ei ole.

Kysehän on myös siitä, että valtapuolue kokoomuksen ja monien muiden mielestä toisiin hankkeisiin löytyy loputtomasti rahaa ja kannattaa ottaa myös lainaa ja toisiin ei. Syksyllä saimme kylmää vettä niskaamme, kun aiemmin sovittua lisärahaa koulukorjauksiin ei virkamiesesityksen ja sitä myötäilevien puolueiden mielestä aiemmin sovitun vastaisesti löydykään, kuin säästämällä muista menoista.  Samoin koulukorjauksia ja samalla myös koulujen henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia asetetaan vastakkain vetoamalla investointikattoon, joka ei salli kaikkien koulujen korjaamista. Espoolla kuitenkin on varaa terveellisiin ja toimiviin kouluihin sekä hyviin väistötiloihin, kyse on tahdosta ja arvovalinnoista. Mikäli olisimme tehnet maltillisen veronkorotuksen sekä torjuneet älyttömimpiä kerskainvestointeja meillä ei olisi tarvetta lyhytnäköisille ja vaarallisille "säästöille", eikä liian matalalle investointikatolle.  

On häpeällistä, että kaupungissa, jossa on varaa rakentaa sadoilla miljoonilla ja miljardeilla tunneleita, raiteita ja betonikansia ei muka ole rahaa terveellisiin ja toimiviin kouluihin. Mielestäni on myös häpeällistä, että samat valtuutetut, jotka ovat olleet kannattamassa järjettömiä tunnelointeja  sekä vastustamassa veronkorotusta, hurskastelevat investointikatoilla ja säästöpaineilla. kun kyse on opetuksesta ja kouluista.  

Toisin kuin eräissä puheenvuoroissa väitettiin, Kehä I tunnelointia ei voi puolustaa liikenteen sujuvuudella. Kehä I on valtion tie, mutta valtio ei osallistu tunneloinnin kustannuksiin euronlatillakaan, koska kyse ei ole liikenteen parantamisesta.

Tunnelointia perustellaan sillä, että saatavan rakennusoikeuden ansiosta hanke maksaa  itsensä  korkojen kanssa takaisin. Näin toki toivon - mutta epäilen. Samalla argumentilla on puolustettu loputtomiin metroa ja jo yli miljardiin nousseita kustannuksia. Metron tolkuttomasti ja jatkuvasti nousevat kustannukset ovat suoraan pois muualta. Milloinkahan tämä investointi alkaa maksaa itseään takaisin? Tai edes junat kulkea?

Metro on epäonnistumisena omaa luokkaansa, mutta valitettavasti valtuuston kokouksesta toiseen ihmettelemme kaupungin hankkeita, joiden hinnat tuppaavat nousemaan alkuperäisistä arvioista aivan käsittämättömän paljon - eikä rakennustöiden alettua voi kuin hyväksyä lisäbudjetit ja ylitykset. Koulut odottavat sitten vuoroaan jossain jonon hännillä.

Minua huolestuttaa ettei Kehä I "parannustyötkään" pysy nykyisessäkään budjetissa ja aikataulussa. Ja jos eivät pysy, mistä se on sitten pois.

Asemakaavan hyväksymisen yhteydessä vuonna 2012 arvostelin Kehä I tunnelointia kysyen: "Mitä, jos toivotunkaltaiset tonttitulot jäävätkin saamatta? Onko kaupungilla todellakin varaa tähän ja halua ottaa tällainen riski - ja miksi niin kannattaisi tehdä?" Neljä vuotta myöhemmin pitämässäni valtuustopuheessa toistin kysymykseni. Toivon vilpittömästi, että olen epäilyksissäni väärässä ja että hanke on edes taloudellisesti kannattava ja pysyy budjetissa ja aikataulussa. Luonnollisesti toivon myös, että kallis investointi alkaa pian maksaa itseään takaisin - ja saadaan sitä kakkua viimein jaettavaksi lapsillemmekin.

Jatkossa toivon suunnitteluun järkeä, kohtuullisuutta ja asukkaiden äänen kuulumista sekä päätöksentekijöille rohkeutta puolustaa viihtyisää, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä sekä vastuullista ja oikeudenmukaista rahankäyttöä niin nykyisten kuin tulevillekin asukkaiden parhaaksi.