27.5. 2013 Mitä von Hertzen tekisi?

Tila - ja asuntojaoston huomisen (27.5.) kokouksen esityslistalla on  tilakeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajan selostus Tapiolan koulun  korjaushankkeen tilanteesta ja väistökoulusuunnitelmasta. Harmillista, ettei asiaa ole avattu esityslistalla yhtään enempää. Toviottavasti saamme selostukset edes pöytäkirjaan. Taja käsitteli Tapiolan koulun monin tavoin murheellista tilannetta ja erityisesti sisäilmaongelmia 25.3. Tätäkään selostusta ei pyynnöistä huolimatta lainkaan avattu sen enempää esityslistalla kuin pöytäkirjassaan. Olisi todella tärkeää, että näistä koulun henkilökuntaa sekä oppilaita ja opettajia huolestuttavista asioista kerrottaisiin avoimesti ja ajoissa. Esim. väistötila-asiaa esiteltiin vanhemmille päivää ennen kuin opetuslautakunnan oli määrä päättää asiasta... Tiedon ja tiedottamisen puute lietsoo pelkoja, epäluuloa sekä kapinamielialaa niissä, joita asia henkilökohtaisesti koskettaa.

Väistötiloista päättää opetuslautakunta. Sen sijaan Opintiellä sijaitsevan erittäin huonokuntoisen ja terveydelle vaaralliseksi todetun vanhan koulurakennuksen kohtalosta päättäminen kuuluu Tajan rooteliin.

 Vanhemmat sekä koulun henkilökunta ovat tyrmistyneitä siitä, että vanhaa, epäterveellistä ja toimimatonta koulua yritetään kunnostaa. Toivottavasti vieläkään ei ole liian myöhäistä perua tehtyjä päätöksiä. Viimeistään nyt päättäjien olisi pysähdyttävä vakavasti miettimään mitä oikein ollaan tekemässä, millä hinnalla ja ketä palvelemaan

Rakennusteknisen lausunnon mukaan rakennuksessa on todettu lukuisia rakennusvirheitä ja vaurioita. Kuntotutkimuksessa havaittiin laajoja mikrobivaurioita. Lausunnon mukaan mittavista ja hyvin kalliiksi tulevista muutoksista huolimatta on riski, ettei rakennus tule vastaamaan vaatimuksia, eikä rakennusta mm. maanvaraisen perustamistapansa vuoksi saada terveelliseksi ja turvalliseksi. Ymmärtääkseni nykyisestä rakennuksesta ei myöskään saada energiatehokasta ja esteetöntä. Homeremonttien jäljet pelottavat... Meilahden Taidemuseon sekä Kuvataideakatemian korjaukset ovat epäonnistuneet pahasti - ainakin Meilahti on kalliin korjauksen jälkeen päätetty purkaa terveydelle edelleen vaarallisena.

Sekä yläkoulun että lukion opettajat ovat antaneet peruskorjaussuunnitelmasta yksimieliset lausunnot. Henkilökunnan ammattinäkemyksen mukaan rakennus ei tule vastaamaan modernia ja toimivaa koulurakennusta ja työympäristöä. Mm. taito- ja taideaineiden tilat tulevat jäämään kauas Opetushallituksen suosituksista  eikä uusien opetussuunnitelmien edellyttämiä pienryhmätiloja ole mahdollista toteuttaa. Laadukas perusopetus kärsii ja lukion oppilasmääriä ja opetusohjelmaa joudutaan supistamaan. Harvinaisempien kielten opetus, josta koulu on kuuluisa, on vaarassa. Opettajat ovat luonnollisesti hyvin huolissaan koko koulun tulevaisuudesta.

Vanhassa rakennuksessa ja/tai Miestentien väistötiloissa huonosta sisäilmasta sairastuneet opettajat tuskin uskaltavat/pystyvät palaamaan vanhaan rakennukseen. Myöskään vanhemmat eivät sinne uskalla lapsiaan lähettää.

Mikään rakennus ei ole niin arvokas, että sen säilyttäminen olisi tärkeämpää kuin ihmisten terveys ja turvallisuus.

Tapiolan arvokasta kulttuurimaisemaa tulee suojella, mutta koulun on oltava toimiva oppimis- ja työympäristö, ei museokohde.  Tapiolan ilme ja luonne muuttuvat joka hetki todella rajusti - hyvässä ja pahassa. Yhden koulun purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle ei käytännössä vaikuttaisi kokonaisilmeeseen lainkaan.

Ihmettelen myös, että asiaa nyt perustellaan kiireellä ja pelolla, että kaavamuutosprosessin vuoksi rakennus jäisi seisomana tyhjillään... Hyvänen aika, sitähän on se tehnyt jo monta vuotta! Kun Tapiolan koulun evakkoretki alkoi, meille vanhemmille sanottiin, että kyse on kahdesta vuodesta... Kaksi vuotta on kulunut, eikä korjaus ole edes alkanut...  Useampi ikäluokka Tapiolan oppilaita joutuu joka tapauksessa käymään koko yläkoulunsa (lukionsa) muualla kuin oman asuinalueensa lähikoulussa. Kun aikaa on joka tapauksessa kulunut ja kuluu todella paljon, kannattaa tehdä kestäviä päätöksiä. Koulua ei kannata peruskorjata kestämään muutamia vuosia - sen pitäisi kestää vähintään 50 vuotta, terveenä ja toimivana alati kasvavan ja kehittyvän Tapiolan lähikouluna.

Suojeluvimma osoittaa myös ymmärtämättömyyttä siitä, mitä Tapiola edustaa ja mikä teki siitä aikoinaan ainutlaatuisen ja ihailtavan. Tapiolan suunnittelijat ja rakentajat eivät halunneet rakentaa monumentteja, vaan hyvää, toimivaa, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä tavallisille ihmisille. Joistain rakennuksista on aika ajanut ohi ja tämän päivän hyvä eläminen vaatii toisenlaisia ratkaisuja. Tietääkseni Tapiolan koulun ensimmäinen arkkitehti Jorma Järvi itse totesi, että kyseessä on kokeellinen rakentaminen, ja ellei se kestä aikaa, sen voi purkaa.

Tapiola ei noussut tyhjiöön, vaan vanhoille Hagalundin kartanon maille. Silloiset suunnittelijat ja rakentajat purkivat surutta vanhaa luodakseen sen ajan toimivinta arkea. Vanha Haglundin koulu sai väistyä Alvar Aallon suunnitteleman TKK:n päärakennuksen ja kirjaston tieltä. Varmasti kaunis ja monelle perinteikäs rakennus - mutta ei siinä olisi voinut TKK.n modernia opetusta järjestää. Monet ovat arvostaneet myös sitä, mitä Aalto & co. loivat vanhan tilalle. 

Heikki Von Hertzen ja Aarne Ervi olivat vankkumattomia funktionalismin (rakennusten tulee olla toimivia, käyttötarkoitukseensa sopivia), terveellisen ympäristön ja hyvän hengitysilman puolestapuhujia. Myös rohkeita uudistajia. Uskallan väittää, että he olisivat jo aikoja sitten rakentaneet lapsillemme toimivan ja terveellisen uuden koulun, ei menneeseen takertuen vaan uusiin mahdollisuuksiin innokkaasti tarttuen.

Jos ollaan kiinnostuneita Espoon ja T3 -alueen kilpailukyvystä ja houkuttelevuudesta, laadukkaat koulut ovat aivan olennainen asia.  Meillä olisi nyt ainutkertainen mahdollisuus tehdä Tapiolan hengessä jotain uutta ja hienoa. Esimerkiksi yhteistyössä Aalto -yliopiston  kanssa voitaisiin rakentaa uudenlainen, terveellinen, toimiva ja ekologisesti kestävä koulu tämän päivän ja huomisen tapiolalaisille nuorille sekä houkutteleva ja palkitseva työympäristö opettajille.

Mikäli Tapiolaan ei saada terveellistä ja toimivaa koulua on todellinen riski, että perinteikkään, korkeatasoisesta opetuksestaan sekä hyvästä yhteishengestään kuuluisan koulun taru päättyy. Seinät eivät luo koulua - sen tekevät ammattitaitoiset ja motivoituneet opettajat, koulussa viihtyvät oppilaat sekä aktiiviset ja yhteistyökykyiset vanhemmat.

Mielestäni sivistyskaupungissa ja sen kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pitää asettaa etusijalle terveellinen koulu ja nykyaikainen, monipuolinen opetus. Tapiolan koulu ja lukio tarvitsevat terveelliset ja nykyajan vaatimuksia vastaavat tilat, jotka palvelevat kasvavan ja kehittyvän Tapiolan alueen asukkaita vielä vuosikymmentenkin kuluttua.  Kuka kantaa vastuun, jos kymmenet miljoonat valuvat hukkaan ja oppilaat ja opettajat sairastuvat edelleen? Kyse on kaikkien espoolaisten yhteisten rahojen vastuullisesta käytöstä sekä oppilaiden ja henkilökunnan oikeudesta terveellisiin ja toimiviin koulutiloihin.

Viisaita ja kestäviä päätöksiä toivoen.