28.10.2013: Jyrkkä ei leikkipuistojen lakkauttamiselle - kyllä virikkeellisille ja viihtyisille, sukupolvet yhdistäville lähiliikuntapaikoille

Ympäri Espoota ollaan säästöjen nimissä lakkauttamassa lasten leikkipuistoja.. Purkaminen uhkaa mm. Tapiolassa sijaitsevaa Hiidenheinän  leikkipuistoa sekä Soukassa sijaitsevaa Kaskivuorenpuistoa.

Ihan käsittämätöntä touhua, joka on täydellisessä ristiriidassa mm. Espoon liikuntapoliittisen ohjelman sekä viikko sitten hyväksytyn Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa. Samaan aikaan kun lakkautetaan leikkipuistoja, puheissa kannetaan huolta siitä, etteivät lapset ole ulkona, leiki ja liiku, vaan istuvat kotona ruudun edessä... Ihan kuin Espoossa oikea käsi ei tietäsi (ymmärtäisi? välittäisi?) mitä vasen tekee!  

Leikkipuistot ovat kaikkein pienimpien espoolaisten lähiliikunta- ja ulkoilupaikkoja. Viime aikaiset tutkimukset vahvistavat ihan pienenä opittujen motorististen taitojen merkityksen paitsi myöhemmille liikunnallisille kyvyille ja fyysiselle terveydelle myös muulle oppimiselle, keskittymiskyvylle jne.

Leikkipuistojen purkamista perustellaan säästöillä sekä koko kaupunkimme vallanneelle ideologialla panostaa "harvemmassa sijaitseviin, mutta suurempiin yksiköihin". Virkamiesten antaman vastauksen mukaan kaupungilla ei ole varaa korjata ja ylläpitää puistoja ja EU:kin asettaa uusia vaatimuksia puistojen turvallisuudelle.

On aivan absurdia, että samalla kun tehdään kymmenien miljoonien investointeja lähiliikuntapalvelujen parantamiseen (esim. Leppävaaran maauimala), lakkautetaan todella tarpeellisia ja ahkerassa käytössä olevia todellisia lähiliikuntapaikkoja sekä annetaan esim. koulun pihojen rappeutua.... Kuinkahan monta leikkipuistoa kunnostaisi EU -standardien vaatimalle tasolle yhden maauimalan - taikka vain koristealtaaseen rakennetun luistinradan - hinnalla?

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA JA LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN MERKITYS:

Suuruuden ja karsimisen ideologian noudattaminen leikkipuistojen kohdalla osoittaa, että virkamiehiltämme puuttuu tyystin ymmärrys lasten ja lapsiperheiden arjesta, toiveista ja tarpeista. 

Leikkipuistoja käyttävät ennen kaikkea lapsiaan kotona hoitavat vanhemmat, ja perhepäivähoitajat, joiden ei ole helppoa (saati ilmaista) lähteä pitkien matkojen päähän hakemaan liikuntapaikkoja ja -elämyksiä lapsilleen. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat lähiliikuntapaikat - leikkipuistot, koulujen pihat ym. ovat monelle ihan korvaamattomia.

Lapset ja lapsiperheet haluavat ihan tavallisia, turvallisia, siistejä  ja viihtyisiä leikkipuistoja oman kodin vieressä. Toki voi erikseen rakentaa hulppeita Angry Birds -teemapuistoja automatkan päähän (esim. Oittaa), mutta ei se ole kohde, jossa pikkulapset montaa kertaa vuodessa kävisivät.

Päätöksenteossa kyseessä ovat teknisen puolen investoinnit ja säästöt. Asiaa pitäisi kuitenkin lähestyä myös sosiaali- ja terveyssektorin sekä liikunnan puolelta. Kyseessähän ovat lapsille suunnatut matalan kynnyksen virkistys- ja  lähiliikuntapaikat.

Huomautanpa vielä, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomukseni, jossa esitettiin: "Valtuusto toivoo, että kaupunki yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa panostaa nykyistä voimakkaammin lasten liikuntamahdollisuuksien tasapuoliseen kehittämiseen tarjoamalla enemmän matalan kynnyksen liikuntaa, joka on hinnaltaan, toiminnaltaan ja alueellisuudeltaan kaikkien saavutettavissa. Kehitetään lähiliikuntapaikkoja sekä tarjotaan monipuolisesti liikuntaharrastuksia myös niille nuorille, joita ei kiinnosta kilpaurheilu tai tiukkoihin sääntöihin sitoutuminen." Mielestäni toivomus kattaa myös leikkipuistot.  

YHTEISIÄ LÄHILIIKUNTAPUISTOJA LAPSILLE .JA IKÄIHMISILLE:

Lakkauttamissuunnitelmien sijana pitäisikin kunnostaa nykyisiä ja suunnitella uusia.

Tunnettu suomalainen yritys Lappset suunnittelee laadukkaita liikuntaan rohkaisevia välineitä paitsi lapsille myös ikäihmisille. Näitä "ikäihmisten leikkipuistoja" on ainakin Helsingissä ja siellä ne ovat tietääkseni todella ahkerassa käytössä,. En tiedä, onko Espoossa ainoatakaan vastaavaa puistoa.

Mutta miksi lapset ja ikäihmiset pitäisi lokeroidea omiin puistoihinsa? Voisiko Espoo olla edelläkävijä siinä, että rakennetaan lähiliikuntapaikkoja ja puistoja, joissa on sekä lapsille että ikäihmisille suunnattuja laitteita?

Humanistin logiikalla päättelen, että tässä säästettäisiinkin, kun olisi yhteinen tontti, yhteisine EU:n vaatiminen turva-alustoineen ja rakentaminenkin kävisi kerralla.  Suurimpana hyötynä näen kuitenkin sosiaalisen puolen; eri-ikäiset espoolaiset saisivat paikkoja ja luontevia tilaisuuksia viettää yhdessä aikaa ja tutustua toisiinsa. Ehkä halukkaat ikäihmiset voisivat lapsiperheisiin tutustuttuaan toimia myös varamummeina ja -vaareina - vaikka katsomalla puistossa leikkivien lasten perään samalla kun vanhemmat saisivat hiukan omaa aikaa. 

ANGRY BIRDS -PUISTOJEN RAHOITUS:

Silläkin uhalla, että olen poliittisesti epäkorrekti nostan keskusteluun myös mainitsemieni Angry Birds -puistojen rakentamisen ja ylläpitämisen rahoituksen.

Mikäli olen oikein ymmärtänyt, Espoon kaupunki on paitsi tarjonnut puistoille tontit myös omalla kustannuksellaan ne rakentanut ja sitoutunut ylläpitämään.

Tätä en ihan ymmärrä... Puistot ovat hienoja ja lapsille mieluisia, mutta selkeästi myös Angry Birds -pelien sekä massiiviseksi kasvaneen oheistuoteperheen mainoksia. Hienoilla paikoilla, kuten Bodominjärven rannalla sijaitseva puisto on näkyvä ja pysyvä mainos - myös ulkomaalaisille, jotka eivät ehkä vielä vihaisia lintujamme tunne. Tuttujen hahmojen parissa leikkiminen saa myös lapset kiintymään niihin entistä enemmän - ja haluamaan sitä, tätä ja tuota AB -kamaa. Rovio ja Angry Birds ovat espoolainen menestystarina - mutta isoksi osaksi myös ensin saamansa koulutuksen ja tuen ja nyt meidän kuluttajien ansiosta. Eivätkö he haluaisi antaa kaupungille jotakin takaisin?  Jos kaupunki antaa jo tontin puistolle, eikö Rovio voisi maksaa kalusteet, niiden pystytyksen - sekä säännöllisen huollon, joka nykyisten leikkipuistojen kanssa tuntuu olevan se ongelma ja syy lakkauttamisiin?

Tämä olisi pieni kustannus menestyvälle yhtiölle, mutta suuri kädenojennus espoolaisille lapsille.   Maailmalla näkee usein hienoja puistoja, joissa on pieni, tyylikäs laatta kertomassa sen sponsoroineesta yrityksestä, säätiöstä ym. Miksei tämä toimisi meilläkin. Peräänkuulutan yritysten yhteiskuntavastuuta!

Haudataan leikkipuistojen lakkauttamissuunnitelmat typerinä ja tuhoisina. Rakennetaan lisää virikkeellisiä, turvallisia ja viihtyisiä leikkipuistoja ja huolehditaan niiden ylläpidosta ja kunnostuksesta! Lapset ovat - ja pysyvät - terveinä, kun saavat leikkiä ja ulkoilla!