28.5.2020: Hyvästi Lastenmaailma, eläköön Karhusaari! Ja muutama sananen kaupungin arvoista ja päätöksenteosta

Helsingin Sanomat 2.12.2020

Päivän hyvä uutinen on, ettei Karhusaareen suunnittelu Lastenmaailma -hanke toteudu. Espoon kaupungin tänään julkaisemassa tiedotteessa sanotaan: ”Lastenkulttuuria esittelevän ja edistävän Lastenmaailman toteuttamisesta Espoon Karhusaareen luovutaan. Lastenmaailma ry on ilmoittanut luopuvansa hankkeesta, koska alueesta tehty luontoselvitys ei mahdollista hankkeen toteutumista aiotussa laajuudessa. Lisäksi koronapandemia vaikutti hankkeen rahoituksen saatavuuteen.”

Ainoana asiasta päättämässä olleena kaupungin luottamushenkilönä, joka on hanketta alusta vastustanut, uskaltanut julkisesti kritisoida ja ainoana kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenenä äänestänyt suunnitteluvarauksen myöntämistä vastaan olen toki iloinen Karhusaaren luonnon ja kulttuuriympäristön kannalta katastrofaalisen suunnitelman kariutumisesta. Samaan aikaan olen kuitenkin myös huolissani kaupunkimme päätöksentekoprosessien avoimuudesta ja demokratian toimivuudesta sekä Karhusaaren tulevaisuudesta. Olen kritisoinut tapaa sekä aikataulua, joilla suunnitteluvarauksen myöntäminen tuotiin päätettäväksi ja kuinka asiasta viestittiin ulospäin. Me asiasta päättäneet luottamushenkilöt luimme asiasta ensimmäisen kerran lehdistä, joissa hanke jo kaupungin johdon suulla toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi. Suunnitteluvaraus myönnettiin joululomien puristuksessa käsittämättömällä kiireellä. Prosessi ei mielestäni ole ollut Espoon arvojen ja avoimen ja asukaslähtöinen päätöksenteon hengen mukainen.

Todella kovasti toivon, että tästä surullisesta tapahtumaketjusta otetaan opiksi, eikä vastaavaa enää Espoossa nähdä. Toivon myös, että paljon sekä mediajulkisuutta että asukkaiden huomiota herättänyt hanke on saanut kaupunkimme viranhaltijat ja poliittiset päättäjät arvostamaan ja puolustamaan kulttuurihistoriallisilta ja luontoarvoiltaan ainutlaatuisen arvokkaasta ja haurasta Karhusaarta.

Surullista ja huolestuttavaa on ollut sekä tapa, jolla Lastenmaailman hanke tuli julkisuuteen ja luottamushenkilöiden päätettäväksi että se huolettomuus, jolla virkamiehet ja suuri osa poliitikoista olivat valmiita avaamaan ovet Karhusaaren rakentamiselle. Käsittämättömän heppoisin perusteluin ja olemattomin suunnitelmin oltiin valmiita antamaan varaus massiiviselle, kaavamuutoksen ja saaren suojelun purkamisen edellyttäneelle hankkeelle.

Asukkaiden laajamittainen ja jyrkkä vastustus hankkeelle tuntuu yllättäneen ja pelästyttäneen poliittiset päättäjät. Moni asiasta kovasti innostunut on sittemmin alkanut pyörtää näkemyksiään. Aikoinaan jäin hanketta ja suunnitteluvarausta vastustaessani aivan yksin ja koin monelta taholta varsin vahvaa painostusta ja sekä syyttelyä että vähättelyä. Rehellisesti sanottuna koin tuon kaiken sekä raskaana että kummallisena. Tukea ja ymmärrystä sain vain asukkailta, joille Karhusaari on tuttu ja rakas – ja joista todella monet tiesivät, että paikka on suunnitellulle hankkeelle, tavoitelluille 600 000 vuosittaiselle kävijälle ja massiivisille liikennejärjestelyille maantäyttöineen tyystin sopimaton.
Väärinkäsitysten välttämiseksi haluan vielä korostaa, etteivät Lastenmaailman suunnitteluvarauksen saajat ole toimineet missään vaiheessa mitenkään sopimattomasti, tai tehneet mitään väärää. Uskon, että heillä oli vilpitön halua rakentaa hieno kohde lapsille ja lapsiperheille ja suunnitelmissa oli paljon hyvää. Lasten kulttuurin edistäminen on tietenkin mitä kannatettavinta ja tällaiseen onkin Espoossa panostettu ja panostetaan jatkossakin monin tavoin ja sopivammissa paikoissa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä.

Karhusaaren luontoarvot, tai hankkeen rahoituksen haasteet eivät toki tulleet yllätyksenä. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sai asiasta selostuksen viime vuoden joulukuussa – monta kuukautta ennen kuin koronasta oli kuultukaan. Pitkän peräämisen jälkeen kaupunki jakoi myös luonto- ja kulttuurihistorialliset selvitykset luottamushenkilöille. Tuolloin kommentoin asiaa mm. Helsingin Sanomille, Hufvudstadsbaldetille sekä Länsiväylälle, Helsingin Sanomat referoi ajatukseni muotoon. ”Jaoston jäsen Mari Anthoni (vihr) on vastustanut hanketta sen julkitulosta saakka, eikä mielipide muuttunut jaostolle annetun selonteon jälkeen. Suunnitelmissa ei edelleenkään ole oikein konkretiaa, vaikka vuosi on ollut aikaa. Suunnitelmat tuntuvat yhä heppoisilta”, Anthoni sanoo. Anthonia huolestuttaa erityisesti hankkeen rahoitus. Lastenmaailma-hankkeen hintalapuksi on aiemmin kerrottu 70 miljoonaa euroa, mutta nyt summaksi arvioitiin ilman Keilaniemen puolelle tarvittavia pysäköintipaikkoja noin 40–60 miljoonaa. Kasassa on tällä hetkellä 60 000 euroa eli tuhannesosa.” (Teksti: Satu Pajuriutta, Helsingin Sanomat 2.12. 2019)

Karhusaari ja sitä rakastavat asukkaat saivat arvokkaan erävoiton. Tämä ei ole seurausta luontoselvityksestä, eikä koronasta vaan asukkaiden aktiivisuudesta. Aivan erityinen ja lämmin kiitos kuuluu Pro Karhusaari ry:lle. Vapaaehtoistyönä ja omien työkiireiden ohessa joukko aktiivisia ja aikaansaavia ihmisiä on tehnyt valtavan suuren ja ansiokkaan työn puolustaessaan Karhusaarta, tehden asiaa tunnetuksi, keräten nimiä kuntalaisaloitteeseen, pitäen yllä mediasuhteita ja järjestäen yleisötilaisuuksia. Karhusaari tarvitsee huolenpitoa ja kunnostusta. Tämä työ kannattaa tehdä asukkaita ja nykyisiä käyttäjiä kuunnellen ja kunnioittaen ja heidän osaamisensa ja aktiivisuutensa hyödyntäen.

Karhusaarta tulee vaalia ja kehittää nykyiset rakennukset suojellen ja luontoa vaalien. Lisärakentamista, massiivisia liikennejärjestelyjä, tai satojatuhansia vuotuisia kävijöitä se ei tarvitse, eikä kestä. Miljöö on arvokkain niin espoolaisille kuin matkailijoillekin sellaisena kuin se on, eikä sitä saa uhrata rakentamiselle ja markkinavoimille. Kaikkea ei pidä mitata vain rahassa. Kerran uhrattua luontoaluetta ei saa koskaan takaisin.

Kiitos ja onnea aktiiviset asukkaat ja Pro Karhusaari, eläköön ihana, ainutlaatuisen upea Karhusaari