4.6.2018: Säilytetään Tapiolan pienet leikkipuistot - Kaikkein pienimpien lähiliikuntapaikkoja lakkauttamalla ei säästetä

Tornitason leikkipaikka.
Kuva: Päivi Lehto-Trapnowski

Espoon kaupunki haluaa jälleen purkaa Tapiolasta pieniä lähileikkipuistoja säästöihin vedoten.

Linjaus löytyy kaupunginhallituksessa 4.6. käsiteltävän Länsikorkeen asemakaavamuutoksen päätösehdotuksesta yhdellä lauseella kuitattuna:  "Koska kaupunki karsii leikkipuistoverkostoa, Tornitason ja Iltaruskonmäen leikkipaikat puretaan."

Huomattuani tämän avasin keskustelun aiheesta paitsi päättäjien kesken myös Tapiolan asukasyhdistyksen Facebook-ryhmässä. Asukkaat ovat ymmärrettävästi vihaisia sekä huolestuneita ja ovat aktivoituneet vaatimaan leikkipuistojen säilyttämistä.  

Leikkipuistojen lakkauttaminen ei tuo kestäviä säästöjä

On surkeaa, että kaupunki hakee säästöjä leikkipuistoja lakkauttamalla. Saavutettavat säästöt ovat hyvin  pieniä, vaikutukset lasten ja perheiden elämään, viihtyisyyteen ja kaupunkikuvaan suuria. Tapiola rakennettiin lapsiperheille ja vaikka täällä nykyään asuukin vähemmän lapsiperheitä kuin ennen, lapsia on edelleen - ja soisi olevan tulevaisuudessakin.

"Säästäminen" lähileikkipuistoja lakkauttamalla aloitettiin edellisellä valtuustokaudella.
Jätin silloin valtuustokysymyksen, jossa kysyin mm. leikkipuistojen kunnostuksen ja ylläpidon kustannuksia, mahdollisuuksia ylläpitää puistoja vapaaehtoisten talkootyönä jne.
Valtuusto käsitteli kysymykseeni annetun vastauksen tammikuussa 2014. Vastauksesta käy ilmi mm. seuraavat luvut:
- Keskimäärin leikkipuiston vuosittainen ylläpito maksaa noin 5 000–10 000 euroa/v.
- Keskimäärin leikkipuiston perusparannus maksaa noin 100 000 -150 000 euroa.
- Yksittäisen leikkivälineen uusiminen tai korjaaminen maksaa joistakin sadoista euroista jopa kymmeneen tuhanteen euroon riippuen välineen kunnosta, tehtävästä toimenpiteestä ja välineen koosta sekä sen monipuolisuudesta. (Tähän on pakko kommentoida, että ûber-kalliit leikkipuistovälineet ovat selvitysteni mukaan kaupungin ilman kilpailutusta hankkimia Angry Birds -mainoskuvilla varustettuja leikkipuistokalusteita. Lappsetin edustajan antamien esimerkkien ja tietojen mukaan ainakin joidenkin kalliinpuoleisten tuotteiden Angry Birds -version hinta on jopa 66 % korkeampi kuin sama tuote Lappset-tuotteena ilman Angry Birds -lisiä. Tähän kaupungilla siis oli varaa...)

Kun yhden leikkipuiston ylläpito maksaa 5 000 -10 000/vuosi, niin puistojen lakkauttaminen ei todellakaan vaikuta järkevältä ja tehokkaalta tavalta säästää.

Leikkipuistojen lakkauttaminen on ristiriidassa kaupungin tavoitteiden kanssa

Leikkipuistojen lakkauttaminen säästöihin vedoten onkin erittäin lyhytnäköistä toimintaa, ja räikeässä ristiriidassa mm. Espoon liikuntapoliittisen ohjelman sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa.

Virallisten linjausten mukaan kaupungin tavoitteena on edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä liikuntaa. Leikkipuistot ovat kaikkein pienimpien espoolaisten tärkeitä matalan kynnyksen lähiliikunta- ja ulkoilupaikkoja. Tutkimukset vahvistavat ihan pienenä opittujen motoristen taitojen merkityksen paitsi myöhemmille liikunnallisille kyvyille ja fyysiselle terveydelle myös muulle oppimiselle, keskittymiskyvylle jne. Leikkipuistot ovat myös tärkeitä yhteisöllisyyttä lisääviä asukkaiden kohtaamispaikkoja. 

On käsittämätöntä, että samaan aikaan kannetaan huolta siitä, etteivät lapset ole ulkona, leiki ja liiku riittävästi sekä lakkautetaan tärkeitä lähiliikuntapaikkoja. Aivan kuin Espoossa oikea käsi ei tietäisi, ymmärtäisi tai välittäisi mitä vasen tekee!

On myös aivan absurdia, että rahat riittävät kymmenien miljoonien investointeihin liikuntapalveluihin, mutta todella tarpeellisia ja ahkerassa käytössä olevia lähiliikuntapaikkoja jätetään rappeutumaan hoidon puutteessa ja lakkautetaan. Tähän ei kelpaa vastaukseksi se, että "rahat menevät eri budjetista". Eivät mene. Asioista voidaan päättää eri lautakunnissa, mutta rahat ovat yhteiset ja on poliittista päätöksentekoa ja arvovalinta, miten ne jaetaan.

Leikkipuistojen purkamista perustellaan paitsi säästöillä myös koko kaupunkimme vallanneella ideologialla panostaa "harvemmassa sijaitseviin, mutta suurempiin yksiköihin". Suuruuden ekonomia ja keskittäminen eivät kuitenkaan leikkipuistojen osalta toimi. Turvallisella kävelyetäisyydellä sijaitsevat leikkipuistot ovat monelle ihan korvaamattoman arvokkaita lähipalveluita.

Viihtyisää ja terveellistä ympäristöä, ei museoituja kasarmeja lapsillemme

On melko irvokasta, että samassa päätösesityksessä esitetään suojeltaviksi Oravannahkatorin vanhat, rappeutuneet liikekiinteistöt "kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaina".

Omasta mielestäni lapsiperheille suunnitellun ja rakennetun Tapiolan historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja sekä ennen kaikkea Tapiolan henkeä suojellaan paljon paremmin pitämällä kunnossa leikkipaikat kuin museoimalla elinkaaressa päässä olevia vanhoja, tyhjiä liikekiinteistöjä. Leikkipaikkojen kunnossapitäminen olisi varmasti huomattavasti halvempaa ja helpompaakin.

Tapiolan suunnittelijat ja rakentajat eivät halunneet rakentaa monumentteja, vaan viihtyisää, turvallista ja terveellistä  elinympäristöä ennen kaikkea lapsille ja nuorille. Säilytetään Tapiola viihtyisien kotien ja pihojen alueena; kotina, ei kasarmina lapsillemme!