4.9.2014: Suomenojalla suhisee eli karua kertomaa "oikeudenmukaisesta, vastuullisesta ja avoimesta" Espoosta

Suomenojan venesataman sekä Espoon liikuntatoimen sotkut ja ilmeiset laittomuudet ovat saaneet viime aikoina paljon palstatilaa. (Kts. Alla olevat linkit). Tilanne on surkea ja nolo, mutta myös todellinen mahdollisuus muuttaa toimintakulttuuria. Vihdoinkin mätäpaiseet alkavat puhjeta. Nyt julkisuudessa oleva lienee vain jäävuoren huippu - mutta huipulta on hyvä aloittaa kohti perustuksia ja vallankäytön sekä päätöksenteon ytimiä.

Helsingin Sanomien ja Länsiväylän toimittajat ovat tehneet ansiokasta työtä selvittäessään vuosikausia jatkuneita väärinkäytöksiä ja laittomuuksia, uhkailua sekä yrittäjien epätasa-arvoista kohtelua. Viimeiseen asti kaupungin virkamiehet johtavien poliitikkojen tukemina halusivat ensin kuitata koko kohun yksittäistapauksena ja sen jälkeen mennä piiloon salaisena pidettävän selvityksen taakse. Näin siis toimitaan "asukas- ja asiakaslähtöisessä, oikeudenmukaisessa ja vastuullisessa Espoossa", jossa yhdeksi valtuustokauden kärkitavoitteeksi on päätetty "päätöksenteon ja valmistelun avoimuuden  lisääminen", eikä enempää eikä vähempää kuin "Suomen toimivin demokratia".

Mielestäni luottamushenkilöillä on myös peiliin katsomisen paikka. Valitettavasti venesatama ei ole mikään yksittäistapaus. Kenen on vika kun tällainen menoa saa jatkua vuodesta toiseen? Luottamushenkilöt alkavat heräillä vasta, kun sekä Hesari että Länsiväylä ovat tarttuneet aktiivisesti asiaan.

Kun satamasta irtisanotun yksittäisen veneyrittäjän epäoikeudenmukainen ja mitä ilmeisimmin laiton kohtelu tuotiin valtuutettujen tietoon peräänkuulutin (turhaan) asian avointa käsittelyä sekä irtisanomisperusteluiden saattamista valtuutettujen tietoon. Näin ei koskaan tapahtunut.

Kun asia nousi julkisuudessa massiivisesti esiin kaupungille erittäin kiusallisessa valossa, päätettiin irtisanominen perua ja tehdä sisäinen selvitys asiasta. Sinänsä hyvä päätös, mutta kun tietää miten sekä asiasta päättävät, johtavat virkamiehet sekä eräät kärkipoliitikot asiaa vielä muutama päivä aiemmin kommentoivat herää kysymys, mitä olisi tapahtunut, ellei yrittäjä olisi ollut poikkeuksellisen rohkea, sitkeä ja myös mediapelin taitava? Miten varmistetaan, ettei vastaavaa jatkossa tapahdu kenellekään?

Likuntajohtaja Martti Merran julkisuuteen kertomat perustelut irtisanomisen perumiselle olivat myös omituiset.  Helsingin Sanomille Merra kommentoi: "Riitely alkoi haitata toimintaa, ja se oli saatava poikki." Tämä on mielestäni hyvin erikoinen kommentti johtavalta virkamieheltä ja juristilta. Ei kai kaupungin päätöksiä tehdä niin, että annetaan periksi niille, jotka jaksavat riidellä)? Toiminnan pitää perustua lakeihin, sopimuksiin ja yhdessä sovittuihin pelisääntöihin, jotka ovat kaikille samat.

Todella kummallinen oli myös päätös salata selvitys. Lisäkseni juuri kukaan ei kyseenalaistanut päätöstä salata selvitys. Minä pyysin vastauksen siihen, onko salaamispäätös Julkisuuslain mukainen (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta). Laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on "toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan." Viranomaisen asiakirjan salaamiseen tarvitaan aina laillinen peruste. Lehtiuutisissa syyksi mainittu "Tikun nokkaan nostamisen välttely" ei liene sellainen.

Päivän Helsingin Sanomissa (4.9.2014) huomioni kiinnitti myös tieto, että venesataman ulkoilupäällikkö sekä aluetyönjohtaja on tuomittu oikeudessa mm työpaikkakiusaamisesta ja kaupunki laittomasta irtisanomisesta. Oikeudenkäynnistä tuli kaupungille n. 30 000 euron lasku! Paitsi että tuomitut henkilöt saivat jatkaa työssään, on sama meno ilmeisesti jatkunut - ja edessä lienee uusi oikeudenkäynti uusine kuluineen... Kaupunki on siis maksanut rikollisten työntekijöiden oikeuskulut ja mitä ilmeisimmin antanut heidän tuomion jälkeenkin jatkaa aivan samanlaista toimintaa, josta he tuomion saivat!

Kun selvityksiä nyt tehdään ja aikoinaan varmasti saadaan tietoonkin, pitäisi keskittyä esimiesten vastuuseen ja toimintaan. Se, mitä yksittäinen työntekijä on sanonut tai tehnyt ja mitä siitä pitäisi seurata ei kuulune valtuutettujen toimivallan piiriin. Liikuntajohtaja Merran ja viime kädessä kaupunginjohtajan rooli, vastuu ja valvonta ovat mielestäni ydinkysymys.

Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja valtuutettujen laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu valvoa viranomaisten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta sekä mm. kunnan taloutta. Tämä on valtuutettujen oikeus ja velvollisuus .

Valitettavasti Espoon valtuutetut ovat kovin vaisusti kysyneet, virkamiesten toimien lain- ja tarkoituksenmukaisuuden perään.

Omasta kokemuksestani tiedän, että kun näin yrittää tehdä, ketään mistään syyttämättä, ainoastaan kysyen taustoja ja perusteluja, leimataan nopeasti yhteistyökyvyttömäksi häiriköksi. Itselläni on mm. tallessa useampi liikuntajohtaja Merran minulle lähettämä aivan alatyylinen ja uhkaava viesti. Onkohan tällainen toiminta yleisempikin tapa ja keino tukahduttaa luottamushenkilöiden ei-toivotuksi koettu aktiivisuus?

Sen enempää luottamushenkilöiden kuin kuntalaistenkaan virkamiehille lähettämiin kysymyksiin ei usein vastata joko lainkaan tai vastataan niin ylimielisesti ja ylimalkaisesti, ettei se ole vastaamista.

Muutamat harvat valtuuston asti tuodut virkamiesten toimia koskeneet tapaukset on niin virkamiesten kuin luottamushenkilöiden ylivoimaisen enemmistön taholta haluttu taputella piiloon.

Toivottavasti tässä surullisessa Suomenoja -sagassa on onnellinen loppu. Kaiken suhinan, kuohunnan ja asiallisten ja perusteellisten selvitysten jälkeen toimintakulttuuri Espoossa todella muuttuu - arvojen mukaisesti avoimeksi, oikeudenmukaiseksi, vastuulliseksi ja tasa-arvoiseksi.

http://www.hs.fi/kaupunki/Satamav%C3%A4ki+rakennutti+varastosta+luvattoman+saarim%C3%B6kin+Espoossa/a1409723014039

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/236168-espoon-satamakiista-nain-veneyrittajaa-noyryytettiin

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/235906-sopimussotku-suomenojan-venesatamassa-hs-lakimies-ihmettelee

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/231768-espoo-haataa-nuoren-veneyrittajan-suomenojalta-yrittaja-syyttaa-kiusaamisesta