7.4.2015: Hyvinvointia ja säästöjä ravintoa sekä liikuntaa koskevilla päätöksillä

Viisailla poliittisilla päätöksillä lisätään terveyttä, torjutaan eriarvoistumista sekä saavutetaan mittavat taloudelliset säästöt. Hyvinvoivista kansalaisista muodostuu elinvoimainen ja menestyvä Suomi.

Jatkuvasti kasvavat erot terveydessä ja elinajanodotteessa ovat suomalaisen yhteiskunnan suuri häpeätahra. Köyhimmillä ja vähiten koulutetuilla elinajan odote on peräti kymmenen vuotta pienempi kuin koulutetuimmilla ja parhaiten ansaitsevilla. Köyhimpien lyhyempi elämä on myös sairauksien täyttämä.  

Tasa-arvoa terveellisiä elinintapoja tukemalla 

Terveyden tasa-arvoa tai kansanterveyden keskeisimpiä ongelmia ei pystytä ratkaisemaan tarjoamalla nykyistä enemmän terveyspalveluja tai organisoimalla sairaanhoitopalveluja uusilla tavoilla.  Ihmisten ravintotottumusten ja elintapojen edessä terveydenhuollon keinot ovat riittämättömät. Vääristä ruokailutottumuksista johtuvat sairaudet, kuten kohonnut verenpaine, ylipaino ja diabetes ovat valtava kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Myös liikkumattomuus sairastuttaa ja tulee kalliiksi.

Terveet elämäntavat, hyvä ravitsemus, liikunta sekä fyysinen ja psyykkinen terveys kulkevat käsi kädessä. Myös niiden puute kasautuu.

Sairauksien aiheuttamia kärsimyksiä ja kustannuksia ei pidä hyväksyä toimettomana. Viisailla poliittisilla päätöksillä lisätään terveyttä, torjutaan eriarvoistumista sekä saavutetaan mittavat taloudelliset säästöt.

Terveelliset ruokavalinnat edullisiksi

Koko kansan ja aivan erityisesti sen sairaimman ja lyhytikäisimmän osan terveelliset ruokavalinnat on saatava edullisiksi mm. hintapolitiikalla ja terveyttä edistävällä verotuksella. Köyhälle hinta on usein tärkein ruoan valitsemiskriteeri.  Tällä hetkellä epäterveellinen ruoka on usein halpaa ja esim. vihannekset ja hedelmät kalliita. Poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa myös elintarviketeollisuuteen ja massaruokailun laatuun mm. päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodeissa.  Yhteiskunnan pitää tukea ihmisiä terveellisiin ravintotottumuksiin ja varmistaa, että vähävaraisetkin pääsevät osallisiksi paremmasta terveydestä. 

Liikunta-aktiivisuuden tukeminen on kannattava sijoitus

Liikunnan harrastamisen tulee olla jokaisen perusoikeus. Liikunnan avulla voidaan pienentää mm. ylipainon, aikuisiän diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, sekä mielenterveysongelmien vaaraa. Liikunnalla on suuri merkitys myös sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä, sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Taloudellisesti vaikeinakin aikoina on panostettava entistä voimakkaammin liikkumattomuuden ja terveyttä vaarantavien tottumusten ehkäisemiseen. Liikunta-aktiivisuuden ja terveiden elintapojen tukeminen on kannattava sijoitus.

Talouden tasapainottamisen nimissä ei saa tehdä harkitsemattomia säästötoimenpiteitä, joilla aiheutetaan inhimillistä kärsimystä, eriarvoisuuden lisääntymistä ja tulevaisuudessa lankeavaa monin verroin kalliimpaa laskua. 

Viisaalla politiikalla voidaan tukea terveellisiä elintapoja ja varmistaa, että vähävaraisetkin pääsevät osallisiksi paremmasta terveydestä.  Oikeiden päätösten seurauksena ihmiset ovat terveempiä, ja säästyy valtavasti rahaa, kun terveydenhoito- ja lääkekulut supistuvat ja väestön työkyky paranee. Säästyvillä varoilla voidaan varmistaa tasa-arvoisen hyvinvointivaltion säilyminen.

Hyvinvoivista kansalaisista muodostuu elinvoimainen ja menestyvä Suomi.