9.10.2016: Jousenkaari kotiin evakosta - Espoolla on varaa terveisiin ja toimiviin kouluihin, kyse on tahdosta ja arvovalinnoista

Jousenkaaren koulun kohtalo on huomenna 10.10. kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston (taja) käsiteltävänä. Jousenkaaren koulun entisen ja nykyisen oppilaan äitinä sekä tajan varajäsenenä olen välittänyt oman kantani niin Jousenkaaren tilanteeseen kuin yleisemmin koulukorjaus- ja väistötilakysymyksiin päättäjillemme tiedoksi. 

Tapiolassa sijaitseva Jousenkaaren alakoulu on ollut lukukauden alusta lähtien väistössä kaupungin toisella laidalla, Espoonlahdessa. Tilanne on pidemmän päälle kestämätön. 

Ainoa järkevä ja oikeudenmukainen ratkaisu on saada koululle kunnolliset väistötilat Tapiolaan niin pian kuin mahdollista sekä ryhtyä pikaisesti valmistelemaan nykyisen rakennuksen täydellistä purkamista ja uuden rakentamista. Näin olisi pitänyt toimia jo viime vuoden keväällä, heti kun tilanteen vakavuus oli tiedossa.

Oppilailla oltava oikeus lähikouluun myös väistöjen aikana

Jousenkaaren koulun henkilökunnan, johtokunnan, vanhempainyhdistysten ja perheiden yksimielinen ja useasti esiin tuotu vaatimus on saada koululle pikaisesti terveelliset ja toimivat tilat Tapiolasta. Toive on perusteltu ja sitä on syytä noudattaa.

Lapsirakkaaksi edelläkävijäksi ja sivistyskaupungiksi itsensä määrittelevässä Espoossa on huolehdittava jokaisen espoolaislapsen oikeudesta terveelliseen ja toimivaan, omalla asuinalueella sijaitsevaan lähikouluun. Tästä periaatteesta on pidettävä kiinni myös väistötilaratkaisuissa.

Kyse on hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta; tutusta ja turvallisesta ympäristöstä, mahdollisuudesta harrastaa hyötyliikuntaa kulkien koulumatkat kävellen tai pyörällä, sosiaalisista suhteista, turvaverkoista, harrastusmahdollisuuksista, juurien kasvattamisesta omaan asuinympäristöön.  Nämä ovat korvaamattomia arvoja ja tavoitteita, joille ei voi laittaa hintalappua. Ne tulisi asettaa etusijalle Espoossa, joka julistaa olevansa asukas- ja asiakaslähtöinen sekä pyrkivänsä vahvistamaan asukkaiden kotiseuturakkautta ja -ylpeyttä. Omalla asuinalueella sijaitseva lähikoulu, koulussa tehtävä kotiseutukasvatus, retket lähiympäristöön jne. ovat näiden tavoitteiden saavuttamisessa todella tärkeitä.

Koulu on lasten ja nuorten työtä, päivät pitkiä ja vaativia. Jaksaakseen oppilaat tarvitsevat aikaa myös lepoon ja harrastuksiin. Koulupäiviä ei tule venyttää ja oppilaita uuvuttaa kuljettamalla heitä pitkien bussimatkojen taakse "lähi"kouluun.

Valitettavasti virkamiesten esitys ei tue lasten oikeutta lähikouluun.  Koulun lähelle tuotavia siirtokelpoisia tiloja pidetään liian kalliina, eikä muita sopivia tiloja Tapiolasta kuulemma löydy. Luonnollisesti se, onko kunnon väistötiloihin varaa vai ei, on arvovalinta, Rahaa on, jos on tahtoa.  

Järkeä kouluremontteihin, rohkeutta uudisrakentamiseen

Virkamiestenesitys on, että Jousenkaarella tehtäisiin vuoteen 2108 mennessä "peruskorjaustasoinen korjaus sisäilmaongelmien poistamiseksi " ja näissä tiloissa työskenneltäisiin vuoteen  2022, jolloin toteutettaisiin "varsinainen peruskorjaus ja laajennus". Pakko kysyä, mitä järkeä tällaisessa touhussa on. Miksi käyttää aikaa ja rahaa hyvin epävarmoihin korjauksiin?

Kuka takaa, että terveydelle vaaralliseksi todettu ja lukuisia ihmisiä sairastuttanut rakennus saadaan kunnolla  korjattua edes tilapäisesti.? Monet niin Jousenkaaren kuntoraporttiin kuin korjauksiin sekä sisäilmasairauksiin hyvin perehtyneet henkilöt suhtautuvat suunniteltuihin korjauksiin hyvin skeptisesti. Osa vanhemmista on jo sanonut, etteivät  anna lastensa palata kouluun, jossa  on todettu sädesientä jne. Väistämättä hiipii epäilys, että tällaisilla laastarikorjauksilla pelataan aikaa ja myös melkoista uhkapeliä oppilaiden ja opettajien terveyden kustannuksella.

Jäljet pelottavat. Esimerkiksi Aarnivalkean koulun korjaus on tainnut epäonnistua pahasti ja nyt siellä oireillaan jälleen ja vanhemmat vaativat väistötiloja pikaisesti... Karhusuon ja Niipperinkin pitäisi kai opettaa jotakin.

Jos korjausaste nousee korkeaksi ja tulos on epävarma, uudisrakentaminen on koulujen kohdalla aina järkevää.

Vuonna 1961 valmistunut Jousenkaari on monin tavoin elinkaarensa päässä. Opettajien mukaan se on sekä aivan liian ahdas jo nykyisille oppilasmäärille että tiloiltaan epätarkoituksenmukainen ja uusiin opetussuunnitelmiin sopimaton. Tapiola kasvaa ja koulutilasta tulee lähivuosina olemaan huutava pula. Miksei rakennettaisi heti uutta, terveellistä ja toimivaa?

Väitteet koulun purkamisen ja asemakaavamuutoksen mahdottomuudesta kummastuttavat. Tapiolan myllerryksissä on nähty, että maisemia ja suunnitelmia voi muuttaa hyvinkin nopeasti ja voimakkaasti. Eikö sivistyskaupungissa ja sen kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pitäisi asettaa etusijalle koulu ja nykyaikainen, monipuolinen opetus? Tapiolan arvokasta kulttuurimaisemaa tulee suojella, mutta koulun on oltava toimiva oppimis- ja työympäristö, ei museokohde.  Tapiolan suunnittelijat ja rakentajat eivät halunneet rakentaa monumentteja, vaan hyvää, toimivaa, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä tavallisille ihmisille. Joistain rakennuksista on aika ajanut ohi ja tämän päivän hyvä eläminen vaatii toisenlaisia ratkaisuja. Tähän on nykypäättäjillä oltava rohkeutta!

Päätökset tehtävä aidosti käyttäjiä kuunnellen

Kaupunki epäonnistuu kerta toisensa jälkeen todella raskaasti päätösten valmistelussa, tiedottamisessa sekä asukkaiden kuulemisessa. Valitettavasti Jousenkaaren koulun tapauksessakin lähes kaikki on mennyt pieleen.

Koulut ovat opettajien ja oppilaiden työpaikka ja niitä koskevat päätökset on tehtävä aidosti käyttäjiä kuunnellen. Nyt niin henkilökunnan kuin vanhempienkin vetoomukset ja kannanotot ovat kaikuneet kuuroille korville.

Demokratia ja asiakasvaikuttaminen eivät toteudu sillä, että vanhemmat kutsutaan tunniksi koulun ruoka- tai jumppasaliin katselemaan virkamiesten kalvosulkeisia. On silkkaa pelleilyä järjestää vanhemmille "kuulemistilaisuuksia", jos niillä ei ole eikä ole edes tarkoitus olla mitään vaikutusta asian valmisteluun.

Kaupungin omien lausuntojen mukaan siirtokelpoisten tilojen kilpailuttaminen ja hankkiminen on pitkä prosessi. Mikäli sellaiset halutaan valmiiksi ensi syksyksi - tai edes ensi lukuvuokseksi -  päätöksenteolla on kiire. Mikäli sellaisia ei olla hankkimassa olisi ollut reilua ja rehellistä sanoa se suoraan heti. Päätöksentekoa ei voi jälleen kerran vitkuttaa ja sitten kiireessä tehdä huonoja päätöksiä ”kun ei nyt vaan ehdi muuta”. Tämähän nähtiin jo keväällä.

Espoolla on varaa terveellisiin kouluihin

Virkamiesten mukaan Jousenkaaren korjaaminen ei mahdu kaupungin investointiohjelmaan ja päätösesityksessä todetaan, että "Jousenkaaren peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistaminen investointiohjelmassa edellyttää jonkun toisen hankkeen tai hankkeiden siirtämistä, jotta valtuuston päättämässä investointikatossa pysytään." Meillä ON varaa korjata Jousenkaari, eikä se tietenkään saa viivästyttää yhdenkään toisen koulun korjaamista eikä vaarantaa muiden koulujen oppilaiden ja opettajien terveyttä. On täysin järjetöntä ja tarpeetonta asettaa kouluja ja niiden käyttäjiä vastakkain.  

Mikäli investointikatto on liian matalalla näiden asioiden hoitamiseksi kunnialla ja kunnolla, sitä pitää yksinkertaisesti nostaa.

Kerta toisensa jälkeen valtuusto on silmää räpäyttämättä hyväksynyt aivan käsittämättömiä budjetinylityksiä täysin älyttömiin hankkeisiin tunneleista hyppytorneihin.

On häpeällistä, että kaupungissa, jossa on varaa rakentaa sadoilla miljoonilla ja miljardeilla tunneleita, raiteita ja betonikansia ei muka ole rahaa terveellisiin ja toimiviin kouluihin.

Poliitikkojen taholta on härskiä ja kaksinaamaista hurskastella huolella kouluasioista ja vakuutella tahtoa laittaa asiat kuntoon, jos ei rehellisesti ja johdonmukaisesti toimi tämän mukaisesti.  Kyse on yksinkertaisesti poliittisesta päätöksenteosta ja arvovalinnoista.

Mikäli olisimme tehnet maltillisen veronkorotuksen sekä torjuneet älyttömimpiä kerskainvestointeja meillä ei olisi tarvetta lyhytnäköisille ja vaarallisille "säästöille", eikä liian matalalle investointikatolle.  

Kouluasioissa ja yleensä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella "säästäminen"  on epäinhimillistä ja typerää, eikä tällaiselle toiminnalle pidä antaa tuumaakaan periksi.  

Meillä on varaa nostaa veroja, meillä on varaa purkaa rahastoja ja meillä on varaa viivästyttää tai jättää kokonaan toteuttamatta monia hankkeita. Meillä ei ole varaa säästää terveellisten ja toimivien koulujen, hyvän opetuksen ja koulutuksen  tai lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella.

Nyt on aika saada Jousenkaaren koulu nopeasti takaisin Tapiolaan ja uusien tilojen rakentaminen vireille. Kaikki muu on lupausten pettämistä sekä tuhlausta ja pahimmillaan uhkapeliä oppilaiden ja opettajien terveydellä. Samoin on toimittava kaikkien tulevien koulukorjausten, väistöjen ja uudisrakentamisen kanssa.  Kyse on kaikkien espoolaisten yhteisistä rahoista, sekä oppilaiden ja henkilökunnan oikeudesta terveellisiin ja toimiviin koulutiloihin.