Blogi 12.8.2012 Luistinrata Tapiolan Keskusaltaaseen - ei sittenkään niin hyvä idea?

Espoon valtuustolle tuodaan elokuussa hyväksyttäväksi "Tapiolan keskusaltaan hankesuunnitelma". Käytännössä tämä tarkoittaa Keskusaltaan jäädyttämistä talvisin luistinradaksi varsin suurin kustannuksin. Suunnitelmaan kuuluu myös kuuden suuren konttirakennelman rahtaaminen Keskusaltaan reunalle. 

Luistelukentän rakentaminen keskelle Tapiolaa olisi periaatteessa oikein kiva  ajatus -  jos se voitaisiin toteuttaa kohtuullisin kustannuksin, maisemaan sopivalla tavalla ja vaarantamatta Tapion kentän pikaista kunnostamista. Nykytilanteessa hankkeesta on vaikea innostua. 

Luistinradan mahdollistamiseksi jo nykyisellään varsin matalan Keskusaltaan vedensyvyyttä on määrä entisestään huomattavasti madaltaa.

Nykyäänkin altaassa on kuivina kesinä ollut todella vähän vettä ja altaan reunat ovat olleet aivan kuivat. Kaupungilla ole kuulemma ole varaa pumpata altaaseen vesijohtovettä. Vedensyvyyden madaltamisen vuoksi allas hyvin todennäköisesti kuivuu vähäsateisina kesinä kokonaan, ellei sinne pumpata korvaavaa vettä. Matalassa altaassa veden lämpötila myös nousee helposti kesällä, mikä lisää leväkasvustoa vedessä ja pohjassa, ellei vettä jatkuvasti ja tehokkaasti vaihdeta.

Minua ainakin huolestuttaa, että talvisen luistinradan kustannuksella Tapiolaan ollaan luomassa monttua, joka on suuren osan ajasta vuodesta kuiva, tai puskee levää ja heinää. Surullisena esimerkkinä toimii Vesiputoustalon allas. Samoista ongelmista on kärsinyt myös Silkkiniityn lammikko.

 

Vaihtoehtona on pumpata vesijohtovettä altaaseen. Mahtaako kaupungilla olla varaa tällaiseen? Tätä ei liene ainakaan huomioitu hankkeen kustannusarviossa?  Onko tällainen edes järkevää ja suotavaa rahan käyttöä?

 

Suunnitelmaan sisältyy kuuden massiivisten konttirakennelman sijoittaminen Keskusaltaan reunalle sekä rakenteiden kuljettaminen kuormausnostureilla paikalle ja pois useita kertoja vuodessa. 

 

Miltä mahtavat  kontit näyttää keskellä Tapiolan kulttuurimaisemaa? Miten mahtaa onnistua konttien ja laiturin kuljettaminen Kulttuurikeskuksen ja uimahallin herkässä ja varsin ahtaassa ympäristössä, rikkomatta rakenteita ja istutuksia - ja tätä kautta aiheuttamaa lisää kustannuksia? Kuka takaa, ettei konttien ja muiden maisemaa pilaavien rakenteiden kuljettamista paikalle ja pois lopeteta kustannuksiin vedoten? Miksi kuusi konttia kulttuurimaiseman keskeisimmällä paikalla olisi nyt hieno juttu, kun yksityisyrittäjien konttikahviloita ja -kioskeja ollaan maisemalliseen arvoihin vedoten vaadittu pois Heikintorin edustalta?

Ihmetyttää myös, miten nyt olisi varaa Keskusallas -hankkeeseen, kun me tapiolalaiset olemme  pitkään turhaan odottaneet ja toivoneet kivenheiton päässä sijaitsevan Tapion kentän kunnostamista.

Tapion kentän kunnostus on päätetty toteuttaa Tapiolan koulun peruskorjauksen yhteydessä - aikaisintaan vuonna 2015. Minä en valitettavasti ymmärrä, miksi todella tarpeellisen kentän kunnostus on sidottu erittäin epävarmaan ja parhaimmillaankin pitkäkestoiseen koulurakennuksen peruskorjaukseen.

Tapiolan kouluhan ei ole lopettanut toimintaansa, vaan toimii Otaniemessä väistötiloissa ja tarvitsee edelleen urheilukenttää niin kevät- ja syyskausilla kuin talvisinkin. Koska Otaniemen väistötilojen yhteydessä ei ole minkäänlaista ulkokenttää, koulu käyttää edelleen Tapion kenttää. Kentälle on siis jatkuva tarve ihan riippumatta siitä, miten vanhan koulurakennuksen remontti etenee.

Tapiolan koulun lisäksi kenttää käyttää myös mm. Aarnivalkean koulu sekä alueen esikoululaiset ja päiväkotilapset. Koululiikunnassa jääkiekko ja muut mailapelit ovat oleellisessa osassa, Keskusaltaan jäällä ne olisivat kiellettyjä, joten koululiikuntaa ei voi siirtää sinne.

Koulun kenttiä luonnollisesti käytetään hyvin paljon myös kouluaikojen ulkopuolella. Ne ovat todella tärkeitä matalankynnyksen ilmaisia lähiliikuntapaikkoja. Tapion kenttä on asukkaille ja urheiluseuroille todella tärkeä.

Aivan kaupungin keskustassa oleva koneellisesti jäädytetty kenttä, jossa voi luistella ja pelata jääkiekkoa on ainutlaatuinen Suomessa. Kentän jäädytyslaitteet vietiin kuitenkin pois vuonna 2008. Silloin alueen koulut ja asukasyhdistys vetosivat Espoon kaupunkiin asian pikaisen korjaamisen puolesta, päällimmäisenä huolena koululaisten talviliikuntamahdollisuudet leutoina talvina. Vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Minun näkemykseni mukaan Keskusallas -projekti on lähinnä yritystä imagon kohottamiseksi, ja sen tavoitteet ovat muualla kuin arki- ja lähiliikunnan edistämisessä.

Kahden luistinradan rakentaminen ja ylläpitäminen Tapiolassa ei ole järkevää, tuskin mahdollistakaan.  Rajalliset resurssit keskitetään siis yhdelle kentälle. Reiluinta ja fiksuinta olisi panostaa Tapion kenttään, jossa voi sekä luistella että pelata mailapelejä.

Näyttää siltä, ettei eräille tahoille syystä tai toisesta niin rakasta Keskusallas luistinradaksi -hanketta enää voi pysäyttää. Tapiolalaisten lasten ja nuorten, vanhempien, opettajien ja kasvattajien näkökulmasta olisi paljon järkevämpää käyttää Keskusaltaan jäädytyssuunnitelmaan varatut rahat Tapion kentän pikaiseen kunnostamiseen.  Keskusaltaalle kaavaillut kontit voisi sellaisinaan siirtää Tapion kentälle kaivan kaivatuiksi uusiksi pukukopeiksi ja sosiaalitiloiksi.