Hyvinvointia eläimille

Tulevat eduskuntavaalit ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeät, sillä uusi eduskunta päättää eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta. Äänestäjät ratkaisevat nouseeko Arkadianmäelle riittävästi henkilöitä, joilla on sydäntä, viisautta ja rohkeutta huolehtia siitä, että Suomesta tulee sivistynyt hyvinvointivaltio, missä turvataan myös eläinten hyvinvointi ja niiden lajityypilliset tarpeet.

Minä haluan jäseneksi eduskuntaan, joka säätää aidosti eläinten hyvinvoinnin edistämisestä lähtevän eläinsuojelulain ja nostaa Suomen eläinsuojelun takapajulasta kärkimaiden joukkoon. Lemmikkien ja maatalouseläinten hyvinvointi tulee taata kaikissa oloissa ja luonnonvaraisten eläinten sekä uhanalaisten lajien suojeluun on suhtauduttava vakavasti.

Eläinsuojeluvalvontaan on saatava lisää resursseja ja eläinsuojelurikoksista on tuomittava kunnon rangaistukset.

Sivistyneessä ja välittävässä yhteiskunnassa on huolehdittava siitä, etteivät eläimet kärsi ruoan tuotannossa. Verorahoja ja maataloustukia pitää suunnata eläinten hyvinvointia parhaiten edistävään, eettisesti ja ekologisesti kestävään tuotantoon. Eläinystävällisten tuotteiden saatavuutta tulee parantaa ja niiden hinnat tulee saattaa kohtuullisiksi.

Eläinsuojeluasiat pitää siirtää maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle. On kestämätöntä, että sama taho ajaa sekä maataloustuottajien, metsästäjien ja kalastajien että eläinten etua. Käytäntö on karulla tavalla osoittanut, että kun vastakkain ovat äänestäjien ja rahoittajien tulot ja eläinten hyvinvointi, eläimet usein häviävät.

Myös luonnonvaraisten eläintemme suojeluun on panostettava, ja saatava asioiden hoito pois maa- ja metsätalousministeriöstä. Erittäin uhanalaisten saimaannorppien ja suurpetojen kuten susien suojelu on vihdoinkin otettava vakavasti.

Toisin kuin joskus kuulee väitettävän, eläinten oikeuksien puolustaminen ei ole millään tavoin ristiriidassa ihmisten hyvinvoinnin kanssa, päinvastoin. Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka kohdellaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia  ja puolustuskyvyttömimpiä. Sivistyneessä hyvinvointivaltiossa turvataan niin ihmisten kuin eläintenkin hyvinvointi ja elämisen arvoiset olot.

Kansanedustajana sitoudun toimimaan myös eläinkansan edustajana ja antamaan äänen niille, joilla sitä ei ole.

Olen allekirjoittanut eläinsuojeluliitto Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton    vaalitavoitteet ja tuen niitä lämpimästi:

  1. Eläinsuojelulain uudistus on vietävä huolella loppuun
  2. Eläinten keskeisten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutuminen on taattava huomattavasti nykyistä paremmalla tasolla (esim. liikkuminen)
  3. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä
  4. Eläimille haittaa aiheuttavaan jalostukseen on puututtava
  5. Turkistarhaus on kiellettävä
  6. Kaikkien villieläinlajien käyttö sirkuksissa tulisi kieltää, mukaan lukien delfinaario
  7. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädettävä pakolliseksi
  8. Suomeen on luotava valtion kustannuksella maan kattava loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoverkosto
  9. Koe-eläinten määrää on vähennettävä
  10. Kasvisperäisen ruuan osuutta on pyrittävä lisäämään suomalaisten ruokavaliossa