Joustoa työelämään

Vanhempien ei pitäisi joutua tekemään ehdotonta valintaa lastenhoidon ja työelämän välillä. Useilla aloilla jo muutaman vuoden täydellinen poissaolo tekee paluun työelämään hyvin vaikeaksi. Työelämään ja tukijärjestelmiin tarvitaan huomattavasti enemmän joustoa, jotta osa-aikainen työskentely sekä opiskelu lastenhoidon ohessa olisi helpompaa.

Työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava. Vanhemmille on annettava todellisia mahdollisuuksia tehdä lyhyempää työaikaa.
Tarvitaan nykyistä joustavampaa perhe-etuuksien ja palkkatyön yhdistämistä. Osa-aikatyön mahdollisuuksia on lisättävä.
Lakisääteinen kodinhoitoapu lapsiperheille on palautettava kuntien palveluihin.
On kaikkien etu, että Suomeen syntyy lapsia! Hyvä perhepolitiikka on parasta eläkepolitiikkaa. Lainsäädännössä ja päätöksenteossa on etusijalle asetettava lasten ja perheiden hyvinvointi.