Kannustimia yrittäjyyteen, turvaa yrittäjille

Ilman yrittäjyyttä ei ole hyvinvointia. Yritysten menestys luo työpaikkoja ja perustan talouskasvulle sekä kansalaisten hyvinvoinnille. 

Verotusta on kehitettävä yrittäjyyteen kannustavaksi ja yrittäjyyttä ja talouskasvua tukevaksi.  
 
Pienyrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava vastaamaan palkansaajaien sosiaaliturvan  tasoa.
 
Työllistämisen esteitä on purettava ja vanhemmuuden erityisesti naisyrittäjille aiheuttamia ongelmia on vähennettävä. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisemmin. Perhevapaajärjestelmästä työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on vähennettävä suuntaamalla järjestelmän rahoitukseen verovaroja.

Tarvitsemme yrittäjyyskasvatusta kouluihin ja yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville on oltava saatavilla tukea, apua ja kannustusta.
 
Maahanmuuttajia tulee kannustaa ja kouluttaa yrittäjyyteen. Antamalla koulutusta ja tukea oikeaan yrittämiseen torjutaan myös harmaata taloutta.