Laadukas koulutus kaikille

Menestyvän yhteiskunnan takana on menestyvä koulutusjärjestelmä.

Laadukas koulutus, osaaminen ja sivistys luo pohjan koko Suomen menestykselle. Tasokkaissa kouluissa kasvaa motivoituneita ja hyvinvoivia tulevaisuuden osaajia.

On pidettävä yllä riittävä kouluverkko sekä laadukas, monipuolinen opetus. Sekä lahjakkaille että erityistä tukea tarvitseville lapsille on annettava mahdollisuus oppia ja edistyä omilla edellytyksillään.
Perusopetuksen ryhmäkokoja on rajattava, ja lisättävä tuki- ja erityisopetuksen resursseja.
Opetusryhmiä täytyy pienentää nykyisestä ja henkilökuntaa on palkattava lisää kouluihin.
Opettajien työ on muuttunut monin tavoin yhä vaativammaksi ja raskaammaksi. Heille tulee antaa kaikki mahdollinen tuki ja mahdollisuus toteuttaa tärkeää opetus- ja kasvatustehtävää.  Työn arvostuksen tulee näkyä myös palkkauksessa ja työoloissa.