Lasten ja nuorten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Lastemme ja nuortemme henkinen ja ruumiillinen hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy on nostettava yhteiskunnan kärkiasiaksi

Lapsiperheiden köyhyys on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin muiden, ja erityisen vaikeassa asemassa ovat monilapsiset ja yksinhuoltajien perheet. Syrjäytyminen alkaa yhä nuorempana, ja tutkimusten mukaan jo viidellätoista prosentilla peruskouluikäisistä on monitahoisia ongelmia. Suomeen ei saa syntyä lasten luokkayhteiskuntaa!

On panostettava voimakkaasti ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä pahoinvoinnin ja syrjäytymiskehityksen vähentämiseen. Erilaisiin ongelmiin on tartuttava nopeasti ja tehokkaasti. On inhimillisempää ja halvempaa auttaa erityistukea tarvitsevia tänään, kuin antaa heidän syrjäytyä ja ajautua monenlaisiin ongelmiin.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, sekä hoitoon tarvitaan voimavaroja, rahaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Apua on saatava riittävän ajoissa, ilman jonottamista. Hoitamattomina mielenterveysongelmat usein pahenevat ja jopa kroonistuvat. Mitä pidempään lapsi joutuu hoitoa odottamaan, sitä intensiivisempää, pidempään kestävää ja kalliimpaa hoitoa hän todennäköisesti tarvitsee. 

Liikunnan, urheilun ja kulttuuriharrastusten tulee olla jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Liikuntaa ja muuta virikkeellistä vapaa-ajantoimintaa tukemalla edistetään terveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä.

Liikunta, terveet elämäntavat sekä fyysinen ja psyykkinen terveys kulkevat käsi kädessä. Myös niiden puute kasautuu. Ryhmät, joilla on suuri vaara jäädä sivuun kaikenlaisesta liikunnasta, ovat samoja kuin muun yhteiskunnasta syrjäytymisen ja huono-osaisuuden riskiryhmät. Varhain omaksuttu ei-liikunnallinen elämäntyyli on riski ihmisen koko myöhemmälle terveydelle.

Liikunnan avulla voidaan pienentää mm. ylipainon, aikuisiän diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, sekä mielenterveysongelmien vaaraa. Liikunnalla on suuri merkitys myös sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä, sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Myös vähävaraisten ja huono-osaisten perheiden lapsille tulee antaa tasa-arvoinen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun. Erityistä tukea kasvuunsa ja kehitykseensä tarvitseville lapsille suunnatulle liikuntakasvatukselle, ja lapsia mukaan toimintaan etsivälle työlle on suuri tarve. 

Perheväkivallan ehkäisy- ja katkaisutyölle on taattava riittävät resurssit. Toiminnan tavoitteena tulee olla kaikkien perheenjäsenten turvallisuuden parantaminen, ja avun piiriin saattaminen. Väkivaltaisessa kodissa kasvavat lapset ovat aina uhreja, olivatpa he väkivallan kohteena tai todistajina. Väkivalta perheessä on koko perhettä koskettava tragedia. Ellei ongelmiin saa apua, niistä tulee usein sukupolvelta toiselle periytyviä raskaita taakkoja, jotka kerrannaisvaikutuksineen vahingoittavat hyvin monia ihmisiä.

Lasten ja nuorten henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin edistäminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat kannattava sijoitus!