Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet

Lasten ja nuorten äänen pitää kuulua päätöksenteossa ja heille on tarjottava mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua elämäänsä ja hyvinvointiinsa vaikuttaviin päätöksiin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, ja esimerkiksi Espoon valtuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jossa korostetaan osallisuuden, osallistumisen ja kuulluksi tulemisen merkitystä.

On huolehtia, etteivät sopimukset ja suunnitelmat jää kauniiksi sanahelinäksi, vaan toteutuvat myös lastemme arjessa.

Tarvitsemme sekä virallisia vaikuttamiskanavia ja elimiä, kuten nuorisovaltuustot ja oppilaskunnat että epävirallisempia tapoja osallistua ja vaikuttaa.

Monissa lapsia ja nuoria koskevissa päätöksissä olisi fiksua ja reilua ottaa heidät mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Valtakunnan tasolla tarvitaan asennemuutosta: Tarjotaan lapsillemme ja nuorillemme mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä kuunnellaan ja kunnioitetaan heitä!