Sidonnaisuustiedot

Ohessa sidonnaisuustietoni. Tietojen esittämisessä on käytetty samaa kaavaa kuin eduskunnassa kansanedustajien kohdalla.

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
EI
 
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
EI
 
3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
Opas- ja luennoitsijatoiminta sekä kirjoitus- ja käännöstyöt oman yrityksen Manoris Travel Oy:n puitteissa
 
Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
EI
 
5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
EI
 
6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
EI
 
7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
EI
 
Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
EI
 
9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
Espoon kaupunginvaltuutettu
Espoon kaupunginhallituksen varajäsen
Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsen
Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja
Espoon Kokoomusnaiset ry:n hallituksen jäsen
 
Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet
(esim. yli 30 % äänivallasta)
50 % oman asunnon osakkeista
 
11. Liike- ja sijoitustoimintaa
varten otetut yli 100 000 euron
velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
EI
 
Tiedot annettu 2.1.2011