Talous tasapainoon kestävästi ja oikeudenmukaisesti

Talouden tasapainottamiseksi tarvittavat muutokset on tehtävä kestävästi huolehtien, ettei harkitsemattomilla säästötoimenpiteillä aiheuteta inhimillistä kärsimystä, eriarvoisuuden lisääntymistä eikä tulevaisuudessa lankeavaa monin verroin kalliimpaa laskua. 

Kestävin ja reiluin tapa kohentaa julkista taloutta on panostaa työllisyyteen, työssä jaksamiseen ja yrittäjyyden epäkohtien poistamiseen sekä  terveyserojen kaventamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Sekä talouskasvun vauhdittamiseksi että ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi on välttämätöntä luoda kiireesti uusia työpaikkoja. Erityisesti on panostettava siihen, että nuoret pääsevät työelämään. Meillä ei ole varaa alati kasvaviin työttömyyskorvauksista ja menetetyistä verotuloista lankeavaan laskuun puhumattakaan inhimillisistä seurauksista, köyhyyden ja syrjäytymisen aiheuttamista ongelmista.

Suomi haaskaa valtavan mahdollisuuden, jos ei panosta maailmalla nouseviin biotalouteen, puhtaaseen teknologiaan, uusiutuvaan energiaan ja älyteknologiaan

Edustamani Vihreät ovat esittäneet energiaremontin mallin, joka yksinään toisi 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Vihreän teollisuusstrategian tavoitteena on tehdä Suomesta johtava maa puhtaan teknologian ja energiantuotannon alalla sekä kierto- ja biotaloudessa. Kannatan lämpimästi näitä tavoitteita.

Yrittäjänä peräänkuulutan myös rohkeita uudistuksia yrittäjyyteen ja yrittäjien sosiaaliturvaan.  Tarvitaan huomattavasti lisää joustoa sekä kannustinloukkujen purkamista. Työhön pääsemistä on helpotettava mm. oppisopimuskoulutuksella sekä tekemällä yrittäjäksi ryhtymisestä ja työntekijän palkkaamisesta riittävän turvallista ja helppoa.  Nykyään yrittäjät uupuvat  työtaakan alle, mutta eivät voi tai uskalla palkata työntekijöitä. Järkevällä politiikalla saamme luotua todella paljon uusia työpaikkoja ja talouskasvua.

Osa-aikaisen työn tulee olla mahdollista ja turvattua. Perustulon käyttöönotto parantaisi epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asemaa ja turvaa.

Toimeentulon hankkiminen työllä ja toisaalta sosiaaliturvalla hankittu toimeentulo eivät saa aiheuttaa tilannetta, jossa eläminen tukien varassa on työntekoa kannattavampaa. Nyt meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät ota vastaan työtä, koska se ei mitenkään parantaisi heidän toimeentuloaan, kun heidän saamansa tuet samalla leikkautuisivat. Vika ei ole näissä ihmisissä, vaan systeemissä, joka pitää remontoida. Järkevällä sosiaalietuuspolitiikalla on päästävä eroon kannustinloukuista.

Verotuksen painopistettä tulee siirtää työn, yrittämisen ja työllistämisen verotuksesta kulutuksen ja ympäristöä tuhoavan toiminnan verottamiseen sekä pääomatuloihin.

Myös julkisen sektorin rakenteellinen uudistaminen on välttämätöntä. Julkinen sektori ei ole liian suuri, mutta se toimii osin hyvin tehottomasti, joustamattomasti ja kalliisti. Rohkeilla rakenteellisilla uudistuksilla julkinen sektori saadaan lisäämään hyvinvointia: tuottamaan tehokkaita ja laadukkaita palveluja,  palvelemaan elinkeinoelämän kasvua ja parantamaan työllisyyttä. Kurjistamisen sijaan tarvitsemme panostuksia ennaltaehkäisyyn, korjauksiin ja tehokkuuteen.