Terveyttä ja säästöjä ravintoa koskevilla poliittisilla päätöksillä

Tulevaisuuden Suomi  on terve ja hyvinvoiva.

Suomen terveyserot eivät saa kasvaa – kysymys on ihmisoikeuksista!

Suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti sen terveydenhuollon häpeätahra ovat huimaa vauhtia kasvavat erot terveydessä ja elinajanodotteessa eri yhteiskuntaluokkien välillä. Köyhimmillä ja vähiten koulutetuilla elinajan odote on peräti kymmenen vuotta pienempi kuin koulutetuimmilla ja parhaiten ansaitsevilla. Köyhimpien lyhyempi elämä on myös sairauksien täyttämä.  Epätasa-arvo näkyy myös kansainvälisissä vertaluissa, missä Suomi on menestynyt terveydenhuollossa varsin huonosti, vaikka muilla aloilla sijoituksemme ovat huippuluokkaa.
 
Selvästi voimakkain väestön sairauksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttava tekijä on ruoka. Vääristä ruokailutottumuksista johtuvat elintasosairaudet; mm. kohonnut verenpaine, ylipaino ja diabetes ovat valtava kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma. Suorien kustannusten lisäksi taudit maksavat kadotettuna työvoimana, kun työikäiset ihmiset joutuvat sairauseläkkeelle.
 
Sairauksien aiheuttamia kärsimyksiä ja kustannuksia ei pidä hyväksyä toimettomana.
 
On kuunneltava WHOn ja lääketieteen johtavien asiantuntijoiden vetoomuksia: Vain oikeilla erityisesti ruokaan vaikuttavilla poliittisilla päätöksillä nykyisistä elintasosairauksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia voidaan aivan dramaattisesti vähentää ja samalla oleellisesti kohentaa kansalaisten terveyttä. 
Yhteiskunnan pitää kannustaa ihmisiä oikeisiin ravinto- ja liikuntatottumuksiin ja varmistaa, että kaikki pääsevät osallisiksi paremmasta terveydestä.

Suolaa rajoittavilla toimilla saadaan satojen miljoonien säästöt vuosittain.  

Yli 12 000 suomalaista kuolee vuosittain sydäntauteihin. WHO:n mukaan peräti kaksi kolmesta aivohalvauksesta ja joka toinen sydäninfarkti johtuu kohonneesta verenpaineesta. Lisätty suola on osoitettu verenpainetaudin perussyyksi, jonka vaikutuksia mm. lihavuus pahentaa. Väestön suolan käytön vähentäminen on osoitettu selvästi tehokkaimmaksi keinoksi parantaa kansalaisten terveyttä. 
Kaikkein arvovaltaisimmat lääketieteen julkaisut kuten esim. New England Journal of Medicine ja British Medical Journal ovat vaatineet myös poliittisia päättäjiä ryhtymään kiistattoman tutkimusnäytön edellyttämiin toimenpiteisiin, jotka pienentävät väestön suolan saantia. Suolan vähentäminen säästäisi ihmishenkiä ja julkisia menoja.  
Tarvitaan poliittisia päätöksiä koko väestön suolan saannin vähentämiseksi Lainsäädännöllä on vaikutettava elintarviketeollisuuteen ja massaruokailun laatuun mm. päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodeissa.

Terveelliset ruokavalinnat on tehtävä kuluttajille edullisemmiksi.
Hinta on usein tärkein ruoan valitsemiskriteeri.  Terveelliset ruokavalinnat on saatava edullisiksi mm. hintapolitiikalla ja terveyttä edistävällä verotuksella. Arvonlisävero pois terveellisiltä elintarvikkeilta, mm. vihanneksilta ja hedelmiltä.