Kunnallisvaalit 2012

Tavoitteeni ja teemani 2012
 

Kahden lapsen äitinä ja paljon lasten parissa työskentelevänä koen lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä arjen sujuvuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat erityisen läheisiksi.

Tasokas neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto on turvattava, ja tarjottava laadukkaat koulut, hyvä kouluruokailu, sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö kaikille espoolaisille

Lasten ja nuorten sekä perheiden ongelmia on pyrittävä ehkäisemään ennalta ja havaittuihin ongelmiin on puututtava ajoissa tehokkaasti. Ennakoiva toiminta on inhimillistä ja näkyy säästöinä tulevaisuudessa.