Lastenhoito

Vaihtoehtoja lastenhoitoon ja tukea kasvatustehtävään

Vanhemmilla on aina ensisijainen vastuu lastensa hoidosta ja kasvatuksesta. Vanhempia ei kuitenkaan saa jättää vaativassa ja vastuullisessa kasvatustyössään yksin. Kasvatustehtävässä auttavat ja tukevat mm. äitiys- ja lastenneuvolat sekä avoimet päiväkodit.

Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on panostettava voimakkaasti ongelmien ennaltaehkäisyyn. Lasten ja nuorten sekä vanhempien erilaisiin ongelmiin on tartuttava nopeasti ja tehokkaasti. Apua tarvitseville on tarjottava terapiaa ja erityiskoulutusta. On inhimillisempää ja halvempaa auttaa erityistukea tarvitsevia tänään, kuin antaa heidän syrjäytyä ja ajautua monenlaisiin ongelmiin.

Päivähoidon valinnaisuutta on tuettava ja vanhemmille on tarjottava myös aito mahdollisuus hoitaa lapset kotona itse tai palkata kotiin oma hoitaja (mm. kotihoidon tuen Espoo-lisän korotus).

Päiväkodeissa olevilla lapsilla on oltava turvallinen ja terveellinen ympäristö, missä kasvaa ja kehittyä. Ryhmäkoot on pidettävä pieninä turvallisuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi. Lapsen pysyvät, turvalliset ihmissuhteet on taattava. Päivähoidossa yleisistä pätkätyösuhteista on päästävä ja henkilöstön työsuhteet on vakinaistettava. Tästä hyötyvät sekä lapset että henkilökunta.

Lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia ja muuta virikkeellistä vapaa-ajantoimintaa tulee tukea. Näin edistetään terveyttä ja viihtyisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä ja siitä seuraavia ongelmia.