Marin Sydämen asiat

Tasokas neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, laadukkaat koulut ja hyvä kouluruokailu sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö

 

Hyvinvoiva, avoimempi ja reilumpi Espoo.

Aitoja vaihtoehtoja lastenhoitoon ja tukea kasvatustehtävään

Lapsiperheille arjen yllättävissä vaikeuksissa tarjottava kotiapu on tehokas tapa vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä kriisejä.

Oppilailla ja opettajilla on oikeus turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään kouluympäristöön.

Lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia ja muuta virikkeellistä vapaa-ajantoimintaa tulee tukea.

Ajoissa annettu apu ja syrjäytymisen ehkäisy ja ovat tehokkain ja inhimillisin tapa parantaa elinympäristömme turvallisuutta.

Viihtyisät, vireät ja turvalliset asuinalueet

Kunnallinen päätöksenteko vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin ja eläinsuojeluun.