Ympäristö

Viihtyisät, vireät ja turvalliset asuinalueet
 

Espoo on säilytettävä väljästi rakennettuna, vihreänä asuinpaikkana, missä kaupungin mukavuudet yhdistyvät luonnonläheisyyteen. Espoo kasvaa nopeasti, mutta kasvun tulee olla suunniteltua ja hallittua. Kasvu ei saa tapahtua viihtyisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.

Turvallisuus on otettava huomioon asuinympäristöjen suunnittelussa. Liian tiivis rakentaminen synnyttää helposti sosiaalisia ongelmia.

Espoon kaikkia aluekeskuksia on kehitettävä tasapuolisesti. Aluekeskuksista ei saa muodostua nukkumalähiöitä, vaan niiden on oltava vireitä yhdyskuntia, joiden sydämenä on toimiva kaupunkikeskus. Näin kuhunkin aluekeskukseen taataan hyvä palvelutaso ja työpaikkoja sekä estetään alueiden eriytyminen eliittialueiksi ja slummeiksi.

Syrjäytymisen ehkäisy on tehokkain ja inhimillisin tapa parantaa elinympäristömme turvallisuutta. Rikollisuuden ja päihteiden väärinkäytön aiheuttamia ongelmia torjutaan paremmin ennaltaehkäisevällä sosiaalipolitiikalla kuin seurauksiin puuttuvalla kontrollipolitiikalla.