Työ, teemat, tavoitteet

Kunnallisvaaleissa 2017 vaaliteemani ja tavoitteeni ovat samat kuin ennenkin  - asiat ja kohderyhmät, jotka koen läheisimmiksi, joiden parissa ja eteen olen kuluneen kauden tehnyt töitä ja jotka osaan parhaiten. Pyrin jatkokaudelle valtuustoon edelleen pehmeiden arvojen tiukaksi puolustajaksi ja kaikille terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja vireän Espoon rakentajaksi.

Minulle keskeisiä ja tiukasti puolustamiani sydämenasioita ovat erityisesti

- Turvalliset, terveet ja toimivat koulut ja päiväkodit

- Kaikkien lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen, harrastuksiin ja hyvinvointiin.

- Terveyden ja sairaanhoidon tasa-arvo

- Tasokas neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto

- Arvokas ikääntyminen ja turvallinen vanhuus

-  Ajoissa annettu apu ja syrjäytymisen ehkäisy

- Työn ja yrittäjyyden tukeminen

- Viihtyisät, vireät ja turvalliset asuinalueet

- Avoin päätöksenteko, reilu talous

Sinun äänelläsi työskentelen valtuustossa turvallisemman, tasa-arvoisemman ja viihtyisämmän Espoon puolesta!