Matkailualan verkostoyliopisto: opinnäytetyö

  

Matkailualan verkostoyliopisto
Matkailun yritystoiminnan perusteet 1.4.1.
KEVÄT 2007 

”Matkailualan pienyrittäjän haasteet verkostoituvilla markkinoilla”

Sonja Similä

Helsingin Yliopisto

Opiskelijanro: 012853708

  

1. Manoris Travel Oy – omistajansa näköinen yritys

Halusin haastatteluni avulla kartoittaa syitä ja erityisesti motiiveja yrittäjäksi lähtemisen takana – lisäksi halusin selvittää, kuinka verkostoituminen on auttanut kiristyvillä matkailumarkkinoilla. Kolmantena tavoitteenani oli saada konkreettisia esimerkkejä perheellisen pienyrittäjän työntäyteisen arjen pyörittämisestä.

Manoris Travel Oy on Mari Nevalaisen vuonna 2004 perustama yritys, joka tarjoaa opas- sekä matkanjohtajapalveluita pääkaupunkiseudulla sekä myös laajemmin Uudellamaalla. Järjestettyjä retkipaketteja on moneen makuun, sillä jo yrityksen pieni koko mahdollistaa tarkan räätälöinnin asiakkaan toiveiden mukaan - Manoris Travelilla on valikoimissaan laajasti retkiä historiallisesti arvokkaisiin kohteisiin kiinnostavilla henkilökohtaloilla höystettynä; arkkitehtuuria, kirkkoja, museoita, erilaisia miljöitä.

Nevalaisen yritys on primaarinen matkailuelinkeinon toimija ja kuuluu aktiviteetteja ja tapahtumia tarjoavien yritysten yhteyteen. Opastetuilta kierroksilta on odotettavissa  jo kertaalleen palkittua asiakaspalvelua ja osaamista (1) sekä erikoisosaamista liittyen pääkaupunkiseudun kohteisiin, oli sitten kyse kulttuurikohteista tai  perinteisemmistä matkailunähtävyyksistä. 

Mari Nevalainen (s. 1970) on espoolainen kahden lapsen äiti, jolla on vahva kielipohja ja opintoja usealta alalta: hän on valtiotieteiden maisteri, tiedottaja (MTi), auktorisoitu matkaopas sekä virallinen kääntäjä. Nevalainen on myös aktiivinen paikallispolitiikan parissa, ja toimii muun muassa Espoon varavaltuutettuna. Koulutustaustan monipuolisuus on osoittautunut toimivaksi matkailualan vaatimuksia tutkiessa, kuten Nevalainen Länsiväylä-lehdessä vuonna 2003 (2) toteaa: ”Kaikesta on hyötyä tässä työssä. Onneksi minusta ei tullutkaan virkamies! En ole päivääkään katunut, että ryhdyin oppaaksi.”

Toisinaan alan vaatimuksiin sisältyy jo itsessään ajatus oman yrityn perustamisesta työllistyäkseen: ”_ _ individuals may also be pushed into entrepreneurship through the lack of alternative employment opportunities.” (3) Nevalaisen kohdalla matkailuala kiinnosti häntä virkamiestehtävien jälkeen siinä määrin, että hän päätyi vuonna 1999 suorittamansa opaskurssin jälkeen Helsinki Expertille oppaaksi. Oppaana toimiessaan hän totesi voivansa hyödyntää monipuolisen koulutustaustansa kaikkia ulottuvuuksia esiintymistaidonkurssista historiaopintoihin ja kieliin.

Nevalainen toimi pidempään Helsinki Expertille, mutta työskentely suuressa organisaatiossa ei mahdollistanut joustavaa retkisuunnittelua esimerkiksi Espoon suuntaan, vaan työ oli pitkälti saman toistoa ja pidemmän päälle yksitoikkoista.

Oman yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2004. Alkupääomaakaan ei tarvittu suurissa määrin, sillä yritys toimii kotoa käsin. Kanta-asiakkaita oli jo määrällisestikin kertynyt kiitettävästi, joka osaltaan vahvisti päätöksen tekemistä.

 

2. Yhteistyö elinehtona                                              

Yksityisyrittäjälle hyvinkin olennaiset yhteydet muihin alan yrityksiin ovat muodostuneet lähes poikkeuksetta pakollisiksi – yhteistyön kustannustehokkuus on suunnaton kilpailuetu, jota ei ole varaa sivuuttaa.

Nevalaisen mukaan yhteistyö on hänen yrityksensä osalta ollut monipuolista, ja yhteistyökumppaneita onkin useita: esimerkiksi Espoon Matkailu Oy, EMMA - Espoon Modernin Taiteen Museo, Åbergin Linja, Gallen-Kallelan museo, Veka-Line Oy sekä Oittaan ulkoilukeskus.

Manoris Travel on saanut paljon näkyvyyttä yhteistyökumppaniensa kautta, jotka ovat omassa materiaalissaan tuoneet esille opaspalveluiden saatavuuden Manoris Travelin kautta.

Espoossa muita varteenotettavia kilpailijoita samoja kohteita esittelemässä ei ole, joten yhteistyökumppaneita onkin runsaasti.

Yhteistyön ansiosta palvelutarjooman taso on mahdollista pitää korkeana, sillä tunnettuja yhteistyökumppaineita käytettäessä Nevalainen on voinut varmentua siitä, että mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin.

Arjessa yhteistyö on toteutunut hänen osaltaan esimerkiksi opastetun ryhmän ohjaamisella yhteistyöyrityksen ravintolaan lounaalle. Eräretkeilystä kiinnostuneille asiakkaille hän on voinut suositella yhteistyöyrityksen Hymyilevän Punaketun palveluita.

Kuten luentomateraalistakin (4) käy ilmi, saattaa yhteistyötä tehdessä kohdata hyötyjen lisäksi myös haasteita:

Manoris Travelin kohdalla haasteita on ollut toisen yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen pykälien valmistelun yhteydessä. Mietinnänalainen seikka koski menettelytapoja tilanteissa, jolloin matkanjohtaja kokee äkillisen esteen, onko ko. taho silloin korvausvelvollinen? Yksityisyrittäjän sairastuessa tai joutuessa onnettomuuteen korvaavaa toimitsijaahan saattaa yksityisyrittäjän olla mahdotonta saada.

 

3. Mainonta ja asiakassegmentointi

Manoris Travelin mainonta on keskittynyt pääasiassa word of mouthiin,  maksettuja mainoksia on vuosien varrella ollut vain yksi Espoo Guide -nimisessä julkaisussa. Näkyvyyttä yritykselle on tullut useiden lehtiartikkeleiden kautta, jotka ovat pääasiassa esitelleet Manoris Travelin Espoon kiertokäyntejä, joita muilla yrityksillä ei juurikaan ole valikoimissaan.

Yrityksen nettisivut ovat ensiluokkainen informaation lähde, ja niiden toimivuus on ensiarvoisen tärkeää myyntityössä – sivuilta löytyykin laajasti infoa kaikista retkistä sekä yhteystiedot tarjouksen pyytämistä varten. Valtaosa yhteydenotoista tulee netin kautta.

Yrityksen asiakaskunta on pitkälti kanta-asiakkaista koostuva, parhaita asiakkaita ovat aikaa sekä kiinnostusta omaavat seniorikansalaiset sekä virkistystapahtumiansa järjestävät yritykset.

Räätälöintimahdollisuuden tähden Nevalainen on pystynyt tarjoamaan opastettuja retkiä myös erityisjärjestelyitä vaativille asiakassegmenteille, esimerkiksi Kuulovammaliitolle.

 

4. Kilpailu

Espoon seudulla ei ole Nevalaisen mukaan toista opaspalveluita tarjoavaa yritystä, joka pystyisi räätälöidysti toteuttamaan nimenomaan Espoon alueelle suuntautuvia retkiä. Esimerkiksi Helsinki Expert – yrityksen on koonsa puolesta jo hankalampi palvella samoja erityivaatimuksia tarvitsevia ryhmiä kuten Manoris Travelin, joka taas liiketoimintansa koon puolesta pystyy sen tekemään, vaikkei hinnalla pysty samoissa määrin kilpailemaan kuin suuryritykset.

Suosituimmiksi kohteiksi Manoris Travelilla ovat nousseet Espoon kartanoretket sekä teemalliset saaristoretket veneellä.

 

5. Pienyrittäjän tulevaisuus muuttuvassa maailmassa

Tällä hetkellä Manoris Travelin Nevalainen on täystyöllistetty,  töitä riittäisi enemmänkin kuin perheellinen ehtisi tehdä. Siitä huolimatta palveluiden ulkoistaminen ja uusien oppaiden palkkaaminen tuo mukanaan siinä määrin vaivaa sekä kuluja, ettei se kannata rahallisesti pienyrittäjän näkökulmasta – useat asiakkaat haluavat kaiken lisäksi nimenomaan Nevalaisen retkeänsä johtamaan. Palvelutarjonta ei siten ole laajenemassa merkittävästi.

Manoris Travel on ulkoistanut mm. tilinpäätöksensä valmistelun tilitoimistolle, muut liikevaihtoa koskevat asiat (laskutus, tarjousten laskeminen) Nevalainen tekee itse. Tämän laajemmin ulkoistaminen ei ainakaan tällä myyntivoluumilla kannata.

Leena Alakosken luentomateriaali (luento 3: matkailutoimialan alatoimialojen esittely) piti sisällään arvioita tulevaisuuden matkailualaa koskevista haasteista: ”Ohjelmapalveluiden merkitys on kasvussa. MEK on listannut seuraava vuoden 2020 matkailusta:

•Kansainväliset kriisit lisääntyvät

•Turvallisuushakuisuus lisääntyy

•Elämyshakuisuus lisääntyy

•Globalisaatio vahvistuu”

Manoris Travel on jo kokenut asiakkaiden elämyshakuisuuden kasvun toiminnassaan, sillä tarve kokea jotain mitä muut eivät hevin pääse kokemaan, on noussut pinnalle. Siitä on muodostunut pienyrityksen kilpailuvaltti, sillä Nevalainen on muun muassa onnnistunut järjestämään retkiä kohteisiin, joihin muilla opaspalveluita tarjoavilla yrityksillä ole lainkaan pääsyä. Sen lisäksi kauempaa tulleiden matkalaisten mieleen on ollut suomalaisen arjen pienet ilot, esimerkiksi jokamiehenoikeuden käyttö – mustikoiden poimiminen metsästä voi olla jo kokemus sinällään!

 

6. Loppusanat

Yritysmaailma pienyrittäjän näkökulmasta oli itselleni uusi tuttavuus, vaikka matkailualan yrittäjyyttä koskevaan teoriapuoleen onkin opintojen kautta perehtynyt. Oli virkistävää kuulla reaaleja sattumuksia ja haasteita vaativalta alalta, jossa jokainen päivä on erilainen – se sai kunnioitukseni yksityisyrittäjyyttä kohtaan nousemaan vieläkin korkeammalle. Työ ei ole kahdeksasta neljään siistiä sisätyötä, vaan kokonaisvaltaista ja täyden panostuksen vaativaa, joustavuutta sekä paineiden sietokykyä kysyvää puurtamista; mutta samaan aikaan niin palkitsevaa sekä riemua tuottavaa!

Lähteet:

Mari Nevalaisen haastattelu 25.5.2007

http://www.manoris.com/

Leena Alakosken luentomateriaali

Morrison, A., M. Rimmington & C. Williams (1999). Entrepreneurship in the hospitality, tourism and leisure industries

www.marinevalainen.net 

 

(1) Helsinki Expertin Opaskeskuksen valitsema vuoden opas 2003

(2) http://www.manoris.com/lehtijuttuja/helsinki_expert/

(3) Entre Morrison, A., M. Rimmington & C. Williams (1999). Entrepreneurship in the hospitality, tourism and leisure industries; sivu 4

(4) Leena Alakoski. Luento 2. Matkailuklusteri.