Valtuusto 20.3.2017: Aloitteeni Rakkauden metsän perustamisesta

Logo: Mainostoimisto Adams

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Lämmin kiitos Espoon virkamiehille ja luottamushenkilöille myönteisestä suhtautumisesta aloitteeseeni perustaa Espooseen Rakkauden puutarha, minne rakastavaiset - parit, perheet ja ystävät - saavat istuttaa puun rakkautensa merkiksi.

On ilo huomata, että politiikan usein kovassa maailmassa ja high-tech cityksi itsensä profiloineessa Espoossa on tilaa ja tilausta myös pehmeille ja vihreille arvoille - ja rakkaudelle. Uskaltamalla ajatella hiukan toisin ja tehdä pieniä konkreettisia tekoja voi saada aikaan positiivisia muutoksia asuinympäristössä ja toimintatavoissa.

Asia on saanut paljon huomiota – ehkä rakkauden puutarha -termi kaupungin päätöksenteossa herättää ihmisten kiinnostuksen edes hetkeksi… Jotkut ovat myös naureskelleet aloitteelle. Nauraa toki saa, mutta kyse ei ole vitsistä, vaan aloitteesta, joka oikein toteutettuna ja markkinoituna voi ilmaiseksi tuoda Espoolle myönteistä näkyvyyttä, edistää matkailua, tarjota toimentuloa yrittäjille sekä luoda viihtyisämpää asuinympäristöä.
Aloitteessani puhuin metsästä, mutta kaupungin ehdotus perustaa hedelmäpuista koostuva Rakkauden puutarha Suurpellon hedelmälliseen maaperään on erittäin hyvä. Vanhaan maanviljelysmaisemaan nopeasti noussut Suurpelto on viimeiset neljä vuotta ollut edustamani Osallistuva Espoo -ryhmän nimikkokohde siinä, miten luoda kotiseuturakkautta ja -ylpeyttä sekä yhteisöllisyyttä ja lähitekemisen tapaa uudella asuinalueella. Alueella on toteutettu monia hienoja asioita asukkaiden oman aktiivisuuden ja talkootyön tuloksena. Ainakin ensireaktioiden perusteella Rakkauden puutarha tulee asukkaille iloisena yllätyksenä. Parhaimmillaan hyvin hoidetusta puutarhasta tulee asuinalueen kaunistus ja käyntikortti, joka  tarjoaa viihtyisän viherkeitaan niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

Aloitteeni tavoitteena on myös lisätä ihmisten rakkautta luontoon sekä omaan asuinympäristöön - kasvattaa paitsi puita myös myönteistä ja arvostavaa suhtautumista omaan asuinpaikkaan. Viihtyisä asuinalue puutarhoineen toivottavasti vahvistaa asukkaiden halua kasvattaa myös omat juurensa syvälle Espoon maaperään ja olla muokkaamassa siitä yhä parempaa.

Monet tahot ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa yhteistyöhön Rakkauden puutarhan kanssa. Ilahduin erityisesti Laurea-ammattikorkeakoulun aikuissosiaalityön vastuuopettajien pyynnöstä saada Rakkauden puutarha osaksi heidän opetustaan, missä yhteisöllisyys, yksinäisyyden lievittäminen ja toisten ihmisten sekä luonnon arvostaminen ovat keskeisessä osassa.  Kaupunki onkin jo näyttänyt vihreää valoa yhteistyölle Laurean kanssa.

Toivon, että kaupunki suhtautuu avoimesti ja myönteisesti yhteistyöhön kaikkien oppilaitosten, yritysten ja yhdistysten kanssa ja teenkin tätä koskevan toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla XX.

Eri tahojen hyvällä yhteistyöllä rakennamme  vihreää ja vireää Espoota, kaupunkia, missä puut ja rakkaus kasvavat.

Valtuustotoivomus:
Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki kehittää Suurpeltoon perustettavaa Rakkauden puutarhaa sekä tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavia muita vastaavia kohteita avoimessa ja hyvässä yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyöllä voidaan kaupungille ilmaiseksi saavuttaa myönteistä näkyvyyttä, edistää matkailua, tarjota toimentuloa yrittäjille sekä luoda viihtyisämpää asuinympäristöä.